Centrálny register zmlúv

Obec Cabaj - Čápor

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
017/2022/Č
6,70 € Gabriela Mráziková, Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
18. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
028/2022
13,30 € Anna Tasáryová, Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
18. Júl 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov v Kultúrnom dome Cabaj-Čápor
NZ 50/2022
84,00 € Jarmila Víťazková 966 61 Hodruša - Hámre, Dolné Hámre 1125 Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
13. Júl 2022
Kúpna zmluva na prevod majetku
KZ 7/2022
264,48 € Mária Ligačová, Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
8. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry
1465/2022
1 100,00 € Nitriansky samosprávny kraj Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
6. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
016/2022/Č
3,30 € Ingrida Laušová, Nitrianske Hrnčiarovce Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
1. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
ZOS 1/2022
4 800,00 € Mgr. Alexandra Mihaldová CASSIEN Kysucké Nové Mesto Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
30. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
027/2022
13,30 € RNDr. Beata Holecová, Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
30. Jún 2022
Zmluva o nájme bytu
NZ 49/2022
0,00 € Martina Podmanická, Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
29. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
015/2022
13,30 € Peter Kováč, Poľný Kesov Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
29. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
014/2022
13,30 € Oliva Kochanová, Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
27. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
024/2022
13,30 € Peter Demo, Nitra Čermáň Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
27. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
026/2022
6,70 € Mária Packová, Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
27. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
025/2022
13,30 € Peter Demo Nitra - Čermáň Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
22. Jún 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov v Kultúrnom dome Cabaj-Čápor
NZ 46/2022
0,00 € Ľubomír Kováč, Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
21. Jún 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov v Kultúrnom dome Cabaj-Čápor
NZ 48/2022
0,00 € Zväz zdravotne postihnutých Nitrianskeho kraja Nitra Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
21. Jún 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. NZ 47/2022
NZ 47/2022
0,00 € Ing. Pavol Lehoťák, Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
21. Jún 2022
Zmluva o dielo
ZoD 21/2022
800,00 € PSSDI s.r.o. Vikárska 13, 949 01 Nitra Obec Cabaj Čápor, Obecný úrad, 951 17 Cabaj - Čápor 543
16. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
013/2022
13,30 € Štefan Patala, Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
16. Jún 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov v Kultúrnom dome Cabaj-Čápor
NZ 45/2022
50,00 € Eva Kochanová Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor