Centrálny register zmlúv

Obec Cabaj - Čápor

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
021/2023/C
13,30 € Alena Žemberová, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
31. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
020/2023/C
13,30 € Viliam Bistriansky, Nitra Obec Cabaj-Čápor
29. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ 16/2023
186,00 € Jednota dôchodcov na Slovensku, OO Nitra Obec Cabaj-Čápor
29. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
0172023Č
13,30 € Anna Timková, Prešov Obec Cabaj-Čápor
26. Máj 2023
Z M L U V A o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby na rozpočtový rok 2023
O 5/2023
326,40 € Misijná kongregácia služobníc Ducha Svätého, Ivanka pri Ntre Obec Cabaj-Čápor
22. Máj 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
ZV 23/2023
0,00 € Zväz zdravotne postihnutých Nitrianskeho kraja, Nitra Obec Cabaj-Čápor
22. Máj 2023
Zmluva o nájme
ABO-159194/1/2023
100,40 € Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9, Bratislava Obec Cabaj-Čápor
18. Máj 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
ZV 22/2023
0,00 € Emil Koppan, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
16. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ 15/2023
150,00 € Jarmila Víťazková,. Dolné Hámre 1125 Obec Cabaj-Čápor
11. Máj 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
ZV 21/2023
0,00 € Mgr. Oľga Švihoríková, Jarok Obec Cabaj-Čápor
11. Máj 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke č. 3/2023
2
0,00 € Stolnotenisový klub Cabaj-Čápor, Nitrianska ulica 1653/29, 951 17 Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
11. Máj 2023
Rámcová zmluva
RZ 1/2023
0,00 € REAL - K s.r.o. Komárno Obec Cabaj-Čápor
11. Máj 2023
Zmluva o pripojení odberného EZ
122316243
170,64 € Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava Obec Cabaj-Čápor
9. Máj 2023
Zmluva o dielo
ZoD 3/2023
16 728,00 € Restau.Art s.r.o. Bratislava Obec Cabaj-Čápor
9. Máj 2023
Zmluva o bežnom účte
BU 5600
0,00 € Prima banka a.s. Obec Cabaj-Čápor
4. Máj 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
ZV 19/2023
0,00 € Základná škola Jána Domatu, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
3. Máj 2023
Zmluva č. O 4/2023 o poskytovaní audítorských služieb
O 4/2023
2 550,00 € Ing. Marián Péteri, Sládkovičova 49, Šaľa Obec Cabaj-Čápor
3. Máj 2023
Príkazná zmluva č. 15VO/04/2023/EL
PZ 15/VO/2023/EL
600,00 € Nitrianske regionálne združenie obcí ZMOS Obec Cabaj-Čápor
2. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
019/2023/C
13,30 € Roman Čanaky, Nitra Obec Cabaj-Čápor
27. Apríl 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
ZV 17/2023
0,00 € Zväz zdravotne postihnutých Nitrianskeho kraja Obec Cabaj-Čápor