Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Cabaj - Čápor

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 007/2024/Čápor
13,30 € Jaroslav Lehoťák, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
14. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 024/2024/Cabaj
13,30 € Gabriela Illéšová, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
12. Jún 2024
Zmluva o dielo na stavebné práce 1/2024
ZOD SP 1/2024
183 913,34 € VLK-STAV,s.r.o. Ulica nad školou 185/48, 951 17 Cabaj - Čápor Obec Cabaj-Čápor
5. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 023/2024/Cabaj
6,70 € Ervín Illéš, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
5. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 022/2024/Cabaj
13,30 € Ervín Illéš, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
4. Jún 2024
Zmluva o pripojení odberného miesta
122430016
663,77 € ZSD a.s. Bratislava Obec Cabaj-Čápor
3. Jún 2024
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č ZV 17/2024
ZV č. 17/2024
0,00 € Stolnotenisový klub Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
31. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 018/2024
13,30 € Ing. Gréta Masárová Senec Obec Cabaj-Čápor
31. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 019/2024
6,70 € Ing. Gréta Masárová Senec Obec Cabaj-Čápor
31. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 020/2024
13,30 € Ing. Gréta Masárová Senec Obec Cabaj-Čápor
31. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 021/2024
13,30 € Eduard Konvalinka, Bratislava-Devínska Nová Ves Obec Cabaj-Čápor
29. Máj 2024
Zmluva o nájme pozemku
NZ 15/2024
576,00 € Eva Vinceová, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
28. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
D 15/2024
800,00 € Monika, o.z. Družstevná 1518, 951 31 Močenok Obec Cabaj-Čápor
23. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 017/2024/Cabaj
6,70 € Ivan Minárik, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
22. Máj 2024
Zmluva o nájme pozemku
NZ 3/2024
380,00 € Roman Arpáš Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
22. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 016/2024/Cabaj
13,30 € Anton Illéš, Mojmírovce Obec Cabaj-Čápor
21. Máj 2024
Zmluva o dielo 04/2024
ZOD 04/2024
39 328,97 € Funny Sport Slovensko s.r.o. Obec Cabaj-Čápor
7. Máj 2024
Zmluva o nájme obecného pozemku č. NZ 13/2024
NZ 13/2024
370,00 € Boris Kučerka, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
3. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 006/2024/Čápor
13,30 € Jana Bírová Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
3. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 005/2024/Čápor
3,30 € Jana Bírová Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor