Centrálny register zmlúv

Obec Cabaj - Čápor

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Február 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
ZV 5/2023
0,00 € ZPOZ obce Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
20. Február 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
ZV 4/2023
0,00 € Slnkom odetí o.z. Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
20. Február 2023
Zmluva o zabezpečovaní úloh v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP
ZOD 202023
2 780,00 € Ing. Nikolas Kramár, Bánov Obec Cabaj-Čápor
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
008/2023/C
13,30 € Ing. Janette Brixová Bratislava - Karlova Ves Obec Cabaj-Čápor
20. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
D 04/2023
1 000,00 € Monika o.z. Družstevná 1518, 951 31 Močenok Obec Cabaj-Čápor
16. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
D 3/2023
3 700,00 € Stolnotenisový klub Cabaj - Čápor Obec Cabaj-Čápor
15. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
007/2023/C
13,30 € Mária Nemčeková Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
15. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
D 9/2023
900,00 € Slovenský červený kríž, Nitra Obec Cabaj-Čápor
14. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
D12/2023
12 000,00 € Futbalový klub FC Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
14. Február 2023
Servisná zmluva na vonkajšiu elektronickú tabuľu
ZoD 2/2023-1
72,00 € DigyDay Slovakia s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava Obec Cabaj-Čápor
14. Február 2023
Zmluva o dielo
ZoD 2/2023
15 206,00 € DigyDay Slovakia s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava Obec Cabaj-Čápor
13. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
006/2023/Č
13,30 € Blanka Kurucová, Vinodol Obec Cabaj-Čápor
13. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
D 13/2023
1 400,00 € SPZ. PZ Cedroň Čápor Obec Cabaj-Čápor
13. Február 2023
ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
D 08/2023
3 500,00 € Kolkársky klub, Cabaj 302, Cabaj-čápor Obec Cabaj-Čápor
13. Február 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZV 9 /2023
ZV 9/2023
0,00 € Zväz zdravotne postihnutých Nitrianskeho kraja Obec Cabaj-Čápor
3. Február 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ 10/2023
17,00 € Milan Částa Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
3. Február 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ 9/2023
102,00 € Ľubomír Moravčík, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
1. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
004/2023/Č
6,70 € MUDr. Ľudovít Lehoťák, Nitra Obec Cabaj-Čápor
27. Január 2023
Zmluva o nájme bytu
NZ 7/2023
0,00 € Erika Hrnková, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
31. Január 2023
Zmluva o nájme bytu
NZ 8/2023
0,00 € Mária Bačinská, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor