Centrálny register zmlúv

Obec Cabaj - Čápor

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
D 13/2024
12 000,00 € Futbalový klub FC Cabaj-Čápor Sídlo: Hlavná 1012, 951 17 Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
23. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta Číslo: 001/2024/Čápor
001/2024/Čápor
3,30 € Ing. Judita Slížová Benková, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
18. Január 2024
Zmluva o výpožičke
ZV 5/2024
0,00 € Petr Bosák, Cabaj-Cápor Obec Cabaj-Čápor
17. Január 2024
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
ZV 3/2024
0,00 € Združenie rodičov pri ZŠ Cabaj-Čápor, časť Cabaj, Cabaj 197, Cabaj-Čápor 951 17 Obec Cabaj-Čápor
17. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov v Kultúrnom dome Cabaj-Čápor
NZ 1/2024
120,00 € Petr Bosák, Cabaj-Cápor Obec Cabaj-Čápor
17. Január 2024
DOHODA O SPOLUPRÁCI
2909/2023
0,00 € Ing. Viliam Kompas, Kozmonautov 8, 949 01 Nitra Obec Cabaj-Čápor
10. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta číslo: 001/2024/Cabaj
ZHM 0001/2024/Cabaj
13,30 € Tatiana Blažková Sobůlky Obec Cabaj-Čápor
3. Január 2024
Zmluvao poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
O 11/2023
120 643,40 € AZET SERVIS s. r. o, Ulica za parkom 997/1 951 15 Mojmírovce, Obec Cabaj-Čápor
20. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 84182
84182/2023
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Obec Cabaj-Čápor
19. December 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZV 44/2023
ZV 44/2023
0,00 € Čakanka n.o., Majakovského 12, 949 02 Nitra Obec Cabaj-Čápor
15. December 2023
ZMLUVA O NÁJME BYTU č. NZ 40/2023
NZ 40/2023
0,00 € Petra Vargová a Matej Varga, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
15. December 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZV 43/2023
ZV 43/2023
0,00 € Základná škola Obec Cabaj-Čápor, Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor
13. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 032/2023/Č
13,30 € Darina Antalecová, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
13. December 2023
Zmluva o poskytovaní stravovania pre dôchodcov
O 14/2023
0,00 € Ľudovít Virág, reštaurácia Sandoka, Nitra Obec Cabaj-Čápor
13. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 040/2023/C
13,30 € Ján Kovačovský, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
13. December 2023
Z M L U V A O ZABEZPEČOVANÍ ÚLOH V OBLASTI OCHRANY PRED POŽIARMI A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI
BOZP 1/2023
11 760,00 € Ing. Nikolas Kramár Sídlo: J. Jesenského 1452/27A, 94101 Bánov Obec Cabaj-Čápor
13. December 2023
Z M L U V A O 13/2023 o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby na rozpočtový rok 2024
O 13/2023
17 878,61 € Monika, o.z. Družstevná 1518, 951 31 Močenok Obec Cabaj-Čápor
13. December 2023
Z M L U V A č. O 12/2023 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby na rozpočtový rok 2024
O 12/2023
14 040,00 € Monika, o.z. Družstevná 1518, 951 31 Močenok Obec Cabaj-Čápor
12. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
23-511-04615
10 000,00 € Fond na podporu umenia sídlo: Cukrová 14, 811 08 Bratislava–Staré Mesto Obec Cabaj-Čápor
12. December 2023
Darovacia zmluva
SITB-OO2-2023/001353-082
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR Obec Cabaj-Čápor