Centrálny register zmlúv

Obec Cabaj - Čápor

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ 75/2022
0,00 € Ing. Jozef Ligač, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
25. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
023/2022/Č
13,30 € Martin Ďuriš Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
23. November 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ 74/2022
0,00 € Združenie rodičov pri ZŠ Jána Domastu Čápor, Ulica Jána Domastu 1085/5, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
15. November 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ 73/2022
0,00 € Ing. Pavol Lehoťák, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
15. November 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ 72/2022
0,00 € Zväz zdravotne postihnutých Nitrianskeho kraja, Nitra Obec Cabaj-Čápor
14. November 2022
Kúpna zmluva č. KZ 2/2022
1
0,00 € Peter Vágai, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
10. November 2022
Zmluva o dielo
ZoD 6/2022
19 501,02 € AMIZ s.r.o. Leoša Janáška 16, 917 01 Trnava Obec Cabaj-Čápor
10. November 2022
Príkazná zmluva
PZ_37_VO_06_2022/EL_KS
400,00 € Komunál servis s.r.o. Prešov Obec Cabaj-Čápor
9. November 2022
Zmluva o nájme konzol stĺpov obecného rozhlasu
NZ 63/2022
18 000,00 € BBNW s.r.o. HLavná 954, 951 31 Mojmírovce Obec Cabaj-Čápor
8. November 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ 71/2022
0,00 € Futbalový klub FC Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
4. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
044/2022/C
6,70 € Mária Slíšková Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
4. November 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ 70/2022
42,50 € Monika Budayová Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
4. November 2022
Nájomná zmluva
NZ 69/2022
0,00 € Mgr. Valéria Kompasová Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
2. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
043/2022/C
6,70 € Ing. Ivan Waldner, Nitra - Zobor Obec Cabaj-Čápor
27. Október 2022
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.“
397/2022
16 260,00 € Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, Bratislava Obec Cabaj-Čápor
31. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
042/2022/C
6,70 € Erik Šutovský, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
31. Október 2022
Z M L U V A o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby na rozpočtový rok 2022
O 10/2022
0,00 € Monika o.z. Družstevná 1518, 951 31 Močenok Obec Cabaj-Čápor
31. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
022/2022/Č
13,30 € Marián Ligač, Šaľa-Veča Obec Cabaj-Čápor
31. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
021/2022/Č
13,30 € Mária Miháliková, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
27. Október 2022
Zmluva o prevádzkovaní
43/05/7176/22
0,00 € ZsVS a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Obec Cabaj-Čápor