Centrálny register zmlúv

Obec Cabaj - Čápor

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Október 2023
Zmluva o výpožička ZV 35/2023
ZV 35/2023
0,00 € Milan Vinco Částa, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
31. Október 2023
Zmluva o výpožička ZV 36/2023
ZV 36/2023
0,00 € Família Cabaj-Čápor, Fraštacká ulica 1088/56, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
25. Október 2023
Zmluva o spolupráci
N20231017048
0,00 € mplementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Špitálska 6, 814 55 Bratislava Obec Cabaj-Čápor
25. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
NZ 34/2023
0,00 € Barbora Vargová, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
24. Október 2023
Zmluva o výpožička ZV 33/2023
ZV 33/2023
0,00 € Zväz zdravotne postihnutých Nitrianskeho kraja Obec Cabaj-Čápor
24. Október 2023
Zmluva o dielo
ZoD 4/2023
91 918,55 € COLAS Slovakia a.s. Oriešanska 7, Trnava Obec Cabaj-Čápor
24. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 025/2023/Č
6,70 € Róbert Lauko Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
20. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 037/2023/C
13,30 € Ivona Kulinová Vlčany Obec Cabaj-Čápor
18. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ 33/2023
105,00 € Dušan Raškovič, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
18. Október 2023
KÚPNA ZMLUVA a ZMLUVA O ZRIADENÍ PREDKUPNÉHO PRÁVA - 442/2023
KZ 4/2023
9 345,00 € Slovenská pošta Banská Bystrica Obec Cabaj-Čápor
18. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 036/2023/C
13,30 € Zuzana Ivančíková Nitra Obec Cabaj-Čápor
16. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 024/2023/Č
13,30 € Johana Ďurišová, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
12. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ 32/2023
75,00 € Ing. Monika Budayová Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
9. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 035/2023/C
3,30 € Anna Pavlíková Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
4. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 023/2023/Č
13,30 € Dr. Pavol Kocis Obec Cabaj-Čápor
27. September 2023
ZMLUVA O NÁJME BYTU č. NZ 30/2023
NZ 30/2023
0,00 € Martin Čanaky, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
26. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 034/2023/C
13,30 € Helena Ligačová, Nitra Obec Cabaj-Čápor
25. September 2023
Zmluva o výpožičke ZV 29/2023
ZV 29/2023
0,00 € OZ Família Cabaj-Čápor, Fraštacká ulica 1088/56, 951 17 Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
21. September 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZV 31 /2023
ZV 31/2023
0,00 € Jaroslava Čanakyová, Cabaj-Cápor Obec Cabaj-Čápor
18. September 2023
Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena
KZ 1/2023
0,50 € IBV Nový Cabaj , občianske združenie Cabaj-Čápor 4213, 951 17 Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor