Centrálny register zmlúv

Obec Cabaj - Čápor

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Marec 2024
Z M L U V A č. O 1/2024 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby na rozpočtový rok 2024
O 1/2024
3 522,12 € ORLÍK, o. z. Pri kúpalisku 1423/12, 951 31 Močenok Obec Cabaj-Čápor
13. Marec 2024
Zmluva o nájme pozemku
NZ 8/2024
0,00 € Pavel Bosák, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
11. Marec 2024
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZV 15/2024
ZV 15/2024
0,00 € Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
9. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 003/2024/Čápor
13,30 € Jozefína Minarčíková, Prievidza – Prievidza Obec Cabaj-Čápor
9. Marec 2024
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. ZV 2/2024
ZV 2/2024
0,00 € Občianske združenie Fit tréner, Cabaj 1514, 951 17 Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
9. Marec 2024
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. 1/2024
ZV 1/2024
0,00 € Občianske združenie Fit tréner, Cabaj 1514, 951 17 Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
9. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 005/2024/Cabaj
13,30 € Gabriela Balontayová, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
6. Marec 2024
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZV 13/2024
ZV 13/2024
0,00 € Zväz zdravotne postihnutých Nitrianskeho kraja, Štúrova 37/147, Nitra 949 01 Obec Cabaj-Čápor
6. Marec 2024
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZV 14/2024
ZV 14/2024
0,00 € Família Cabaj - Čápor, Fraštacká ulica 1088/56, Cabaj-Čápor 951 17 Obec Cabaj-Čápor
6. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov v Kultúrnom dome Cabaj-Čápor
NZ 7/2024
135,00 € Dušan Raškovič, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
6. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 004/2024/Cabaj
13,30 € Tariana Mráziková, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
5. Marec 2024
Dodatok 2 k PZ 4419010333
Dodatok 2 k PZ 4419010333
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurace Group Štefániková 17, Bratislava Obec Cabaj-Čápor
1. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT
01032024
4 400,00 € Roman Hulan, Cabaj 667, 951 17 Cabaj- Čápor Obec Cabaj-Čápor
28. Február 2024
ZMLUVA O NÁJME BYTU NZ 6/2024
NZ 6/2024
0,00 € Milan Novák, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
28. Február 2024
ZMLUVA O NÁJME BYTU č. NZ 5/2024
NZ 5/2024
0,00 € Andrea Tasáryová Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
27. Február 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DMR7 s názvom: Obecná hliadka Cabaj-Čápor
222/2024
83 372,33 € Úrad vlády SR Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava Obec Cabaj-Čápor
26. Február 2024
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZV 8/2024
ZV 8/2024
0,00 € Zväz zdravotne postihnutých Nitrianskeho kraja, Štúrova 37/147, Nitra 949 01 Obec Cabaj-Čápor
26. Február 2024
Dodatok č. 2 4419010333 k PZ číslo:
4419010333/2024
24,53 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurace Group Štefániková 17, Bratislava Obec Cabaj-Čápor
21. Február 2024
ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
D 14/2024
4 500,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Cabaj-Čápor, Hviezdoslavova ulica 1292/24, 951 17 Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
21. Február 2024
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. ZV 9/2024
ZV 9/2024
0,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Cabaj-Čápor, Hviezdoslavova ulica 1292/24, 951 17 Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor