Centrálny register zmlúv

Obec Cabaj - Čápor

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Apríl 2024
Darovacia zmluva č. ZBM7-7/2024
ZBM7-7/2024
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, 812 72 Bratislava Obec Cabaj-Čápor
10. Apríl 2024
Darovacia zmluva č. KRHZ-TT-VO-2024/50-007
KRHZ-TT-VO-2024/50-007
0,00 € lovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, 812 72 Bratislava Obec Cabaj-Čápor
10. Apríl 2024
Príkazná zmluva 09_VO_01_2024__PL_KS
PZ 9/VO/01/2024/PL_KS
600,00 € NZMOS, OcÚ Jelšovce Obec Cabaj-Čápor
9. Apríl 2024
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZV 22/2024
ZV 22/2024
0,00 € Zväz zdravotne postihnutých Nitrianskeho kraja, Štúrova 37/147, Nitra 949 01 Obec Cabaj-Čápor
9. Apríl 2024
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZV 21/2024
ZV 21/2024
0,00 € Zväz zdravotne postihnutých Nitrianskeho kraja, Štúrova 37/147, Nitra 949 01 Obec Cabaj-Čápor
8. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 009/2024/Cabaj
13,30 € Petra Gombášová, Nitra - Párovské Háje Obec Cabaj-Čápor
8. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 008/2024/Cabaj
13,30 € Petra Gombášová, Nitra - Párovské Háje Obec Cabaj-Čápor
8. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 007/2024/Cabaj
13,30 € Petra Gombášová, Nitra - Párovské Háje Obec Cabaj-Čápor
3. Apríl 2024
Zmluva o pripojení odberného miesta
122408155
263,40 € Západoslovenská distribučná a.s. Obec Cabaj-Čápor
2. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 006/2024/Cabaj
13,30 € PaedDr. Eva Hranaiová, Nitra Obec Cabaj-Čápor
27. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
NZ 10/2024
0,00 € Edita Čanakyová, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
27. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
NZ 9/2024
0,00 € Ľubomír Moravčík, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
14. Marec 2024
Z M L U V A č. O 2/2024 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby na rozpočtový rok 2024
O 2/2024
1 200,00 € Misijná kongregácia služobníc Ducha Svätého Novozámocká 302, 951 12 Ivanka pri Nitre Obec Cabaj-Čápor
14. Marec 2024
Z M L U V A č. O 1/2024 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby na rozpočtový rok 2024
O 1/2024
3 522,12 € ORLÍK, o. z. Pri kúpalisku 1423/12, 951 31 Močenok Obec Cabaj-Čápor
13. Marec 2024
Zmluva o nájme pozemku
NZ 8/2024
0,00 € Pavel Bosák, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
11. Marec 2024
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZV 15/2024
ZV 15/2024
0,00 € Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
9. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 003/2024/Čápor
13,30 € Jozefína Minarčíková, Prievidza – Prievidza Obec Cabaj-Čápor
9. Marec 2024
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. ZV 2/2024
ZV 2/2024
0,00 € Občianske združenie Fit tréner, Cabaj 1514, 951 17 Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
9. Marec 2024
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. 1/2024
ZV 1/2024
0,00 € Občianske združenie Fit tréner, Cabaj 1514, 951 17 Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
9. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 005/2024/Cabaj
13,30 € Gabriela Balontayová, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor