Centrálny register zmlúv

Obec Cabaj - Čápor

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Apríl 2022
spracúvanie osobných údajov
20220325
0,00 € T-MAPY s.r.o.,Dvojkrížna 49 82106 Bratislava Obec Cabaj Čápor, Obecný úrad, 951 17 Cabaj - Čápor 543
3. Máj 2022
Zmluva nájme nebytových priestorov
NZ 32/2022
0,00 € ZO ZZP Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Obecný úrad, 951 17 Cabaj - Čápor 543
6. Máj 2022
Zmluva o nájme nebytových prietorov
NZ 33/2022
0,00 € Mgr. Zdenko Svoboda Obec Cabaj Čápor, Obecný úrad, 951 17 Cabaj - Čápor 543
12. Máj 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov v Kultúrnom dome Cabaj-Čápor
NZ 35/2022
0,00 € Združenie rodičov pri ZŠ Cabaj-Čápor, časť Cabaj Obec Cabaj Čápor, Obecný úrad, 951 17 Cabaj - Čápor 543
13. Máj 2022
Zmluva o dodávke plynu - kaštieľ
O 7/2022
0,00 € SPP a.s. Mlynské nivy 44a Bratislava Obec Cabaj Čápor, Obecný úrad, 951 17 Cabaj - Čápor 543
13. Máj 2022
Zmluva o dodávke plynu - obecný dom
O 5/2022
0,00 € SPP a.s. Mlynské nivy 44a Bratislava Obec Cabaj Čápor, Obecný úrad, 951 17 Cabaj - Čápor 543
13. Máj 2022
Zmluva o dodávke plynu - kolkáreň
O 6/2022
0,00 € SPP a.s. Mlynské nivy 44a Bratislava Obec Cabaj Čápor, Obecný úrad, 951 17 Cabaj - Čápor 543
13. Máj 2022
Zmluva o dodávke plynu - Kultúrny dom
O 4/2022
0,00 € SPP a.s. Mlynské nivy 44a Bratislava Obec Cabaj Čápor, Obecný úrad, 951 17 Cabaj - Čápor 543
13. Máj 2022
Zmluva o dodávke plynu - obecný úrad
O 2/2022
0,00 € SPP a.s. Mlynské nivy 44a Bratislava Obec Cabaj Čápor, Obecný úrad, 951 17 Cabaj - Čápor 543
19. Máj 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov v Kultúrnom dome Cabaj-Čápor
NZ 36/2022
0,00 € Martin Klačan, Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Obecný úrad, 951 17 Cabaj - Čápor 543
20. Máj 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov v Kultúrnom dome Cabaj-Čápor
NZ 37/2022
0,00 € Základná škola Cabaj-Čápor, časť Cabaj 197,Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Obecný úrad, 951 17 Cabaj - Čápor 543
25. Máj 2022
Zmluva nájme nebytových priestorov
NZ 38/2022
0,00 € Lesná a poľná urbárska spoločnosť p.s. Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Obecný úrad, 951 17 Cabaj - Čápor 543
25. Máj 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov v Kultúrnom dome Cabaj-Čápor
NZ 39/2022
0,00 € Natália Pristachová Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Obecný úrad, 951 17 Cabaj - Čápor 543
25. Máj 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ 40/2022
0,00 € Ján Pastor Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Obecný úrad, 951 17 Cabaj - Čápor 543
31. Máj 2022
ZMLUVA O NÁJME BYTU
NZ 42/2022
0,00 € Jozef Prešinský a manž, Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Obecný úrad, 951 17 Cabaj - Čápor 543
13. Jún 2022
Zmluva o dielo - Dodatok č. 1
ZoD 4/2022- D 1
0,00 € BOMIF s.r.o. Zlievarenská 1/227, 949 05 Nitra Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
21. Jún 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov v Kultúrnom dome Cabaj-Čápor
NZ 48/2022
0,00 € Zväz zdravotne postihnutých Nitrianskeho kraja Nitra Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
21. Jún 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. NZ 47/2022
NZ 47/2022
0,00 € Ing. Pavol Lehoťák, Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
22. Jún 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov v Kultúrnom dome Cabaj-Čápor
NZ 46/2022
0,00 € Ľubomír Kováč, Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
30. Jún 2022
Zmluva o nájme bytu
NZ 49/2022
0,00 € Martina Podmanická, Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor