Centrálny register zmlúv

Obec Cabaj - Čápor

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. August 2023
Zmluva č. O 6/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa súkr. MŠ pre rok 2023
O6/2023
132 176,17 € AZET SERVIS s. r. o. so sídlom: Ulica za parkom 997/1 951 15 Mojmírovce, Obec Cabaj-Čápor
24. Október 2023
Zmluva o dielo
ZoD 4/2023
91 918,55 € COLAS Slovakia a.s. Oriešanska 7, Trnava Obec Cabaj-Čápor
16. Máj 2022
Zmluva o dielo
ZoD 4/2022
91 368,28 € BOMIF s.r.op. Zlievarenskíá 1/227, 949 05 Nitra Obec Cabaj Čápor, Obecný úrad, 951 17 Cabaj - Čápor 543
20. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
30209/2023
65 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Cabaj-Čápor
22. November 2023
KZ 4/2023 na prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
KZ 4/2023-1
58 500,95 € Anna Bužíková, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
20. Jún 2023
Zmluva o dielo 5/2023
ZoD 5/2023
46 012,03 € THERMOPROJEKT S.R.O., Štúrova 28, Nitra Obec Cabaj-Čápor
20. Jún 2023
Kúpna zmluva KZ 6/2023
KZ 6/2023
44 400,00 € Lukyho s.r.o. Orechová 431/29, 90023 Viničné Obec Cabaj-Čápor
28. Február 2023
Zmluva o dielo
ZoD 1/2023
31 200,00 € Pro – Casa s.r.o. Školská ulica č. 1587/27, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
24. Október 2022
Obytný kontajner 2x
KZ 229160
30 828,00 € KOMA SLOVAKIA s.r.o. Nitra Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
3. Apríl 2023
Kúpna zmluva
KZ 5/2023
23 736,00 € Motor-Car Nitra s.r.o., Bratislavská cesta 3, Nitra Obec Cabaj-Čápor
4. Október 2022
Kúpna zmluva
KZ 17022200751
20 556,00 € Motor-Car s.r.o,. Bratislavská 3, 949 01 Nitra Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
10. November 2022
Zmluva o dielo
ZoD 6/2022
19 501,02 € AMIZ s.r.o. Leoša Janáška 16, 917 01 Trnava Obec Cabaj-Čápor
9. November 2022
Zmluva o nájme konzol stĺpov obecného rozhlasu
NZ 63/2022
18 000,00 € BBNW s.r.o. HLavná 954, 951 31 Mojmírovce Obec Cabaj-Čápor
22. Február 2023
Z M L U V A č. O 1/2023 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
01/2023
18 000,00 € Monika o.z. Družstevná 1518, 951 31 Močenok Obec Cabaj-Čápor
9. Máj 2023
Zmluva o dielo
ZoD 3/2023
16 728,00 € Restau.Art s.r.o. Bratislava Obec Cabaj-Čápor
27. Október 2022
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.“
397/2022
16 260,00 € Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, Bratislava Obec Cabaj-Čápor
5. September 2022
Zmluva o dielo
040822
15 240,00 € Ing. Peter Mizia NEUTRA Farská 1, Nitra Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
14. Február 2023
Zmluva o dielo
ZoD 2/2023
15 206,00 € DigyDay Slovakia s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava Obec Cabaj-Čápor
19. Október 2022
Zmluva o dielo
ZOD 5/2022
15 150,00 € MARATOM-TZB spol. s r. o. Vráble Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
13. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
O 15/2022
14 491,44 € Monika o.z. Družstevná 1518, 951 31 Močenok Obec Cabaj-Čápor