Centrálny register zmlúv

Obec Cabaj - Čápor

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
034/2022 C
13,30 € Miroslav Rapsa Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
27. August 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov v Kultúrnom dome Cabaj-Čápor
NZ 57/2022
84,00 € Jarmila Víťazková 966 61 Hodruša - Hámre, Dolné Hámre 1125 Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
26. August 2022
ZMLUVA O NÁJME BYTU
NZ 54/2022
0,00 € Boris Horváth, Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
23. August 2022
ZMLUVA O NÁJME BYTU
NZ 55/2022
0,00 € Andrea Gunišová, Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Obecný úrad, 951 17 Cabaj - Čápor 543
23. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
033/2022 C
0,00 € Ing, Viktor Baraník Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
16. August 2022
Zmluva o dielo
ZoD16082022
2 000,00 € PSSDI s.r.o. Vikárska 13, 949 01 Nitra Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
16. August 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov v Kultúrnom dome Cabaj-Čápor
NZ 56/2022
0,00 € Futbalový klub FC Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
10. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
032/2022/C
0,00 € Viera Šokyová, Mojmírovce Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
4. August 2022
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby
Z 04082022
960,00 € Experience Group s.r.o. Čingovská ulica 1514/65, Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
4. August 2022
Zmluva o výpožičke
54249/2022
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
29. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
031/2022-C
3,30 € Vladimír Florek Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
26. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
019/2022-Č
13,30 € Mária Žilíková, Nitra Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
26. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
030/2022/C
13,30 € Pavla Mrlláková, Nitra Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
21. Júl 2022
Zmluva o nájme pozemku
NZ 51/2022
25,00 € Alexander Vígh, Kútniky Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
21. Júl 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov v Kultúrnom dome Cabaj-Čápor
NZ 53/2022
50,00 € Pavel Kovár, Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
21. Júl 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov v Kultúrnom dome Cabaj-Čápor
NZ 52/2022
50,00 € Veronika Kolečániová, Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
20. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
029/2022 C
13,30 € Ing. Karol Lehoťák, Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
20. Júl 2022
Kúpna zmluva na prevod majetku
KZ 6/2022
11,60 € Ing. Ondrej Ligač a manž., Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
19. Júl 2022
Dohoda o odovzdávaní odpadov vhodných na využitie v domácnosti
Dohoda 2022
0,00 € Foxconn Slovakia spol. s r.o.Nitra Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
19. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
018/2022/Č
3,30 € Gabriela Mráziková, Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor