Centrálny register zmlúv

Obec Cabaj - Čápor

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. November 2022
Zmluva o nájme konzol stĺpov obecného rozhlasu
NZ 63/2022
18 000,00 € BBNW s.r.o. HLavná 954, 951 31 Mojmírovce Obec Cabaj-Čápor
8. November 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ 71/2022
0,00 € Futbalový klub FC Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
4. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
044/2022/C
6,70 € Mária Slíšková Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
4. November 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ 70/2022
42,50 € Monika Budayová Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
4. November 2022
Nájomná zmluva
NZ 69/2022
0,00 € Mgr. Valéria Kompasová Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
2. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
043/2022/C
6,70 € Ing. Ivan Waldner, Nitra - Zobor Obec Cabaj-Čápor
27. Október 2022
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.“
397/2022
16 260,00 € Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, Bratislava Obec Cabaj-Čápor
31. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
042/2022/C
6,70 € Erik Šutovský, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
31. Október 2022
Z M L U V A o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby na rozpočtový rok 2022
O 10/2022
0,00 € Monika o.z. Družstevná 1518, 951 31 Močenok Obec Cabaj-Čápor
31. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
022/2022/Č
13,30 € Marián Ligač, Šaľa-Veča Obec Cabaj-Čápor
31. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
021/2022/Č
13,30 € Mária Miháliková, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
27. Október 2022
Zmluva o prevádzkovaní
43/05/7176/22
0,00 € ZsVS a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Obec Cabaj-Čápor
25. Október 2022
Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie dobudovania amatérskej futbavej infr.
20221021
10 000,00 € Slovenský futbalový zväz Bratislava Obec Cabaj-Čápor
25. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
041/2022/C
13,30 € Elena Floreková, Bratislava Obec Cabaj-Čápor
24. Október 2022
Obytný kontajner 2x
KZ 229160
30 828,00 € KOMA SLOVAKIA s.r.o. Nitra Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
24. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
040/2022/C
6,70 € Ing. Zuzana Kĺbiková Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
21. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov v Kultúrnom dome Cabaj-Čápor
NZ 68/2022
0,00 € Mgr. Valéria Kompasová Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
21. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov v Kultúrnom dome Cabaj-Čápor
NZ 67/2022
0,00 € Ing. Pavol Lehoťák, Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
19. Október 2022
Zmluva o dielo
ZOD 5/2022
15 150,00 € MARATOM-TZB spol. s r. o. Vráble Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
17. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ 66/2022
0,00 € Ing. Pavol Lehoťák, Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor