Centrálny register zmlúv

Obec Cabaj - Čápor

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
011/2023/Č
13,30 € Helena Szabová, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
13. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
010/2023/Č
13,30 € Helena Szabová, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
13. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
009/2023/C
13,30 € Adriana Sabová, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
8. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
009/2023-Č
13,30 € Ľuboš Chovanec Nitra Obec Cabaj-Čápor
8. Marec 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
ZV 12/2023
0,00 € Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
8. Marec 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
ZV 14/2023
0,00 € Zväz zdravotne postihnutých Nitrianskeho kraja, Na Hôrke 21, 949 11 Nitra Obec Cabaj-Čápor
8. Marec 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
ZV 13/2023
0,00 € Slovenský červený kríž, územný spolok Nitra, Vajanského 7, 949 01 Nitra Obec Cabaj-Čápor
6. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
D 07/2023
2 500,00 € Zväz zdravotne postihnutých Nitrianskeho kraja ZO ZZP Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
6. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
D 01/2023
1 450,00 € Slnkom odetí o.z. Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
2. Marec 2023
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
O 3/2023
100,00 € DataCentrum Bratislava Obec Cabaj-Čápor
28. Február 2023
Zmluva o dielo
ZoD 1/2023
31 200,00 € Pro – Casa s.r.o. Školská ulica č. 1587/27, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
28. Február 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
ZV 2/2023
0,00 € Občianske združenie Fit tréner Cabaj 1514, Csabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
27. Február 2023
ZMLUVA O NÁJME BYTU NZ 11 /2023
NZ 11/2023
0,00 € Milan Novák, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
27. Február 2023
ZMLUVA O NÁJME BYTU č. NZ 5/2023
NZ 5/2023
0,00 € Andrea Tasáryová, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
24. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
D 02/2023
1 500,00 € Slovenský skauting, 23. zbor Nitrava, Na Hôrke 30, 949 11 Nitra Obec Cabaj-Čápor
24. Február 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
ZV 1/2023
0,00 € Slovenský skauting 23. zbor Nitrava, Tichá 631/9, 949 01 Nitra Obec Cabaj-Čápor
24. Február 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
ZV 6/2023
0,00 € Hokejbalový klub Cabaj Rebels, Podhájska ulica 707/62,951 17 Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
23. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
D 05/2023
800,00 € Spevokol NÁDEJ Cabaj-Čápor Nitrianska 1436, 951 17 Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
22. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
D 06/2023
1 200,00 € Internacionáli FC Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
22. Február 2023
Z M L U V A č. O2/2023 o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti
O2/2023
14 000,00 € Monika o.z. Družstevná 1518, 951 31 Močenok Obec Cabaj-Čápor