Centrálny register zmlúv

Obec Cabaj - Čápor

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Jún 2023
Kúpna zmluva KZ 6/2023
KZ 6/2023
44 400,00 € Lukyho s.r.o. Orechová 431/29, 90023 Viničné Obec Cabaj-Čápor
20. Jún 2023
Zmluva o dielo 5/2023
ZoD 5/2023
46 012,03 € THERMOPROJEKT S.R.O., Štúrova 28, Nitra Obec Cabaj-Čápor
20. Jún 2023
Zmluva o uverejnení inzercie
84721/2023
238,80 € MEDIATEL s.r.o. Miletičova 21, 821 08 Bratislava Obec Cabaj-Čápor
19. Jún 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
1112797
0,00 € Energie2 a.s., OZ Energie2. a.s. Lazaretská 3s, Bratislava Obec Cabaj-Čápor
13. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ 17/2023
165,00 € Jarmila Víťazková,. Dolné Hámre 1125 Obec Cabaj-Čápor
12. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
022/2023/C
13,30 € Alena Žemberová, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
5. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
021/2023/C
13,30 € Alena Žemberová, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
31. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
020/2023/C
13,30 € Viliam Bistriansky, Nitra Obec Cabaj-Čápor
29. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ 16/2023
186,00 € Jednota dôchodcov na Slovensku, OO Nitra Obec Cabaj-Čápor
29. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
0172023Č
13,30 € Anna Timková, Prešov Obec Cabaj-Čápor
26. Máj 2023
Z M L U V A o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby na rozpočtový rok 2023
O 5/2023
326,40 € Misijná kongregácia služobníc Ducha Svätého, Ivanka pri Ntre Obec Cabaj-Čápor
22. Máj 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
ZV 23/2023
0,00 € Zväz zdravotne postihnutých Nitrianskeho kraja, Nitra Obec Cabaj-Čápor
22. Máj 2023
Zmluva o nájme
ABO-159194/1/2023
100,40 € Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9, Bratislava Obec Cabaj-Čápor
18. Máj 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
ZV 22/2023
0,00 € Emil Koppan, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
16. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ 15/2023
150,00 € Jarmila Víťazková,. Dolné Hámre 1125 Obec Cabaj-Čápor
11. Máj 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
ZV 21/2023
0,00 € Mgr. Oľga Švihoríková, Jarok Obec Cabaj-Čápor
11. Máj 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke č. 3/2023
2
0,00 € Stolnotenisový klub Cabaj-Čápor, Nitrianska ulica 1653/29, 951 17 Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
11. Máj 2023
Rámcová zmluva
RZ 1/2023
0,00 € REAL - K s.r.o. Komárno Obec Cabaj-Čápor
11. Máj 2023
Zmluva o pripojení odberného EZ
122316243
170,64 € Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava Obec Cabaj-Čápor
9. Máj 2023
Zmluva o dielo
ZoD 3/2023
16 728,00 € Restau.Art s.r.o. Bratislava Obec Cabaj-Čápor