Centrálny register zmlúv

Obec Cabaj - Čápor

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
D 9/2023
900,00 € Slovenský červený kríž, Nitra Obec Cabaj-Čápor
14. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
D12/2023
12 000,00 € Futbalový klub FC Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
14. Február 2023
Servisná zmluva na vonkajšiu elektronickú tabuľu
ZoD 2/2023-1
72,00 € DigyDay Slovakia s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava Obec Cabaj-Čápor
14. Február 2023
Zmluva o dielo
ZoD 2/2023
15 206,00 € DigyDay Slovakia s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava Obec Cabaj-Čápor
13. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
006/2023/Č
13,30 € Blanka Kurucová, Vinodol Obec Cabaj-Čápor
13. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
D 13/2023
1 400,00 € SPZ. PZ Cedroň Čápor Obec Cabaj-Čápor
13. Február 2023
ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
D 08/2023
3 500,00 € Kolkársky klub, Cabaj 302, Cabaj-čápor Obec Cabaj-Čápor
13. Február 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZV 9 /2023
ZV 9/2023
0,00 € Zväz zdravotne postihnutých Nitrianskeho kraja Obec Cabaj-Čápor
3. Február 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ 10/2023
17,00 € Milan Částa Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
3. Február 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ 9/2023
102,00 € Ľubomír Moravčík, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
1. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
004/2023/Č
6,70 € MUDr. Ľudovít Lehoťák, Nitra Obec Cabaj-Čápor
27. Január 2023
Zmluva o nájme bytu
NZ 7/2023
0,00 € Erika Hrnková, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
31. Január 2023
Zmluva o nájme bytu
NZ 8/2023
0,00 € Mária Bačinská, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
005/2023/C
6,70 € Dezider Kompas Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
004/2023 C
6,70 € Anton Bosák, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
26. Január 2023
Kúpna zmluva
KZ 2/2023
300,00 € Peter Kováč, Nitra Obec Cabaj-Čápor
25. Január 2023
Zmluva o poskytovaní technickej služby
TS 3/2023
0,00 € JC Computers & Copy s.r.o. Žihárec Obec Cabaj-Čápor
24. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ 6/2023
0,00 € Združenie rodičov pri ZŠ Cabaj-Čápor, časť Cabaj Obec Cabaj-Čápor
23. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
003/2023-Cabaj
13,30 € Jozefína Bosáková Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
19. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
003/2023/Č
6,70 € Mária Mancírová, Nitra Obec Cabaj-Čápor