Centrálny register zmlúv

Obec Cabaj - Čápor

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT
01032024
4 400,00 € Roman Hulan, Cabaj 667, 951 17 Cabaj- Čápor Obec Cabaj-Čápor
28. Február 2024
ZMLUVA O NÁJME BYTU NZ 6/2024
NZ 6/2024
0,00 € Milan Novák, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
28. Február 2024
ZMLUVA O NÁJME BYTU č. NZ 5/2024
NZ 5/2024
0,00 € Andrea Tasáryová Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
27. Február 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DMR7 s názvom: Obecná hliadka Cabaj-Čápor
222/2024
83 372,33 € Úrad vlády SR Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava Obec Cabaj-Čápor
26. Február 2024
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZV 8/2024
ZV 8/2024
0,00 € Zväz zdravotne postihnutých Nitrianskeho kraja, Štúrova 37/147, Nitra 949 01 Obec Cabaj-Čápor
26. Február 2024
Dodatok č. 2 4419010333 k PZ číslo:
4419010333/2024
24,53 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurace Group Štefániková 17, Bratislava Obec Cabaj-Čápor
21. Február 2024
ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
D 14/2024
4 500,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Cabaj-Čápor, Hviezdoslavova ulica 1292/24, 951 17 Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
21. Február 2024
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. ZV 9/2024
ZV 9/2024
0,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Cabaj-Čápor, Hviezdoslavova ulica 1292/24, 951 17 Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
16. Február 2024
Zmluva o výpožičke ZV 11/2024
ZV 11/2024
0,00 € Família Cabaj-Čápor, Fraštacká ulica 1088/56, Cabaj-Čápor 951 17 Obec Cabaj-Čápor
16. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
D 12/2024
1 000,00 € Slovenský Červený kríž, územný spolok Topoľčany, Moyzesova 1333/1A, Topoľčany, 955 01 Obec Cabaj-Čápor
15. Február 2024
Zmluva o výpožičke ZV 4/2024
ZV 4/2024
0,00 € Futbalový klub FC Cabaj-Čápor Sídlo: Hlavná 1012, 951 17 Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
13. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
003/2024/Cabaj
60,00 € Jozef Hvišč, Bratislava Obec Cabaj-Čápor
5. Február 2024
Zmluva o výpožičke ZV 7/2024
ZV 7/2024
0,00 € Zväz zdravotne postihnutých Nitrianskeho kraja“Štúrova 37/147, Nitra 949 01 Obec Cabaj-Čápor
2. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
D 6/2024
2 500,00 € Zväz zdravotne postihnutých Nitrianskeho kraja, Štúrova 37/147, 949 01 Nitra Obec Cabaj-Čápor
2. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
D 6/2024
2 500,00 € Zväz zdravotne postihnutých Nitrianskeho kraja, Štúrova 37/147, 949 01 Nitra Obec Cabaj-Čápor
31. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov v Kaštieli Cabaj-Čápor
NZ 2/2024
105,00 € Kováč Samuel, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
30. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
D 4/2024
1 450,00 € Slnkom odetí o.z. Wágnerova ulica 213/1, 951 17 Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
29. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
002/2024/Caba
13,30 € Peter Alföldy Šaľa Obec Cabaj-Čápor
26. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
D 1/2024
1 600,00 € Slovenský skauting, 23. zbor Nitrava, Na Hôrke 30, 949 11 Nitra Obec Cabaj-Čápor
26. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
002/2024/Čápor
13,30 € Ing. Zuzana Vontorčíková, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor