Centrálny register zmlúv

Valaliky Industrial Park, s. r. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Júl 2024
Kúpna zmluva
13-5932-2024
12,84 € Alžbeta Pavuková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
12. Júl 2024
Kúpna zmluva
15-5245-2024
32,36 € Magda Lacková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
12. Júl 2024
Kúpna zmluva
13-6073-2024
97,82 € Helena Hančáková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
12. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/37-4498-2023/GP 26-39
1 146,62 € Nezistení vlastníci zastúpení správcom LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/32-4940-2024/GP 26-78
0,00 € Vladimír Tóth Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/34-5025-2024/GP 26-79
0,00 € Jolana Bittóová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/35-4680-2023/GP 26-36
0,00 € Marta Dragunová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/35-4694-2023/GP 26-36
0,00 € Alžbeta Gadócziová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/37-7365-2024/GP 26-39
0,00 € Pavol Šimko Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/37-4469-2023/GP 26-39
0,00 € Zdena Kosálová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/35-4742-2023/GP 26-36
0,00 € František Margitan Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/37-7366-2024/GP 26-39
0,00 € Peter Šimko Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/37-7367-2024/GP 26-39
0,00 € Andrej Fišer Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/37-7368-2024/GP 26-39
0,00 € Mária Janoščíková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/30-5462-2024/GP 26-35
0,00 € Mgr. Ľubica Cirbusová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/30-5460-2024/GP 26-35
0,00 € Ing. Monika Cicoňová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/30-5459-2024/GP 26-35
0,00 € Jolana Cibuľová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/37-7369-2024/GP 26-39
0,00 € Roland Rác Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/30-5464-2024/GP 26-35
0,00 € Viera Čechová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/30-5508-2024/GP 26-35
0,00 € Darina Ivanková Valaliky Industrial Park, s. r. o.