Centrálny register zmlúv

Valaliky Industrial Park, s. r. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Jún 2024
Kúpna zmluva
13-6035-2024
4,12 € Danka Moňoková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
12. Jún 2024
Kúpna zmluva
13-5908-2024
8,03 € Margita Lovásová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
12. Jún 2024
Kúpna zmluva
13-6040-2024
8,03 € Emília Horváthová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
12. Jún 2024
Kúpna zmluva
13-6026-2024
86,21 € Eva Gajdošová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Jún 2024
Kúpna zmluva
14-5642-2024
126,93 € Helena Semčišáková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Jún 2024
Kúpna zmluva
14-6589-2024
1 442,00 € Jozef Michlišin Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Jún 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o bezodplatnom prevode objektu
PARK 25-060/2024
0,00 € Slovenská správa ciest Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Jún 2024
Nájomná zmluva
1065/6332/2024, NZ/312-315-7362-2024
17 873,75 € Slovenská správa ciest Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Jún 2024
Nájomná zmluva
NZ1069/6332/2024, NZ/312-315-7363-2024
827,86 € Slovenská správa ciest Valaliky Industrial Park, s. r. o.
6. Jún 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/34-5037-2024/GP 26-79
0,00 € Ivan Lučkai Valaliky Industrial Park, s. r. o.
6. Jún 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/35-4797-2023/GP 26-36
0,00 € František Škrak Valaliky Industrial Park, s. r. o.
6. Jún 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/37-3498-2023/GP 26-19
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Valaliky Industrial Park, s. r. o.
6. Jún 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/37-3718-2023/GP 26-19
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Valaliky Industrial Park, s. r. o.
6. Jún 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/37-4492-2023/GP 26-39
0,00 € Bibiána Balintová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
6. Jún 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/37-4521-2023/GP 26-39
0,00 € Ing. Imrich Miščo Valaliky Industrial Park, s. r. o.
6. Jún 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/37-4639-2023/GP 26-39
0,00 € Božena Horňáková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
6. Jún 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/37-4614-2023/GP 26-39
0,00 € Aneta Vargová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
6. Jún 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/30-5437-2024/GP 26-35
0,00 € Mária Adamčíková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
6. Jún 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/30-5438-2024/GP 26-35
0,00 € AGRO - VALALIKY a.s. Valaliky Industrial Park, s. r. o.
6. Jún 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/30-5439-2024/GP 26-35
0,00 € Jolana Arkaiová Valaliky Industrial Park, s. r. o.