Centrálny register zmlúv

Valaliky Industrial Park, s. r. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Február 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/37-4866-2023
0,00 € Margita Vargovčáková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
27. Február 2024
Kúpna zmluva
11-5173-2024
391,87 € Alžbeta Juhászová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
27. Február 2024
Kúpna zmluva
11-5031-2024
155,35 € Štefan Podracký Valaliky Industrial Park, s. r. o.
27. Február 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/39-0931-2022/GP 15
686,28 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Valaliky Industrial Park, s. r. o.
26. Február 2024
Zmluva o pripojení ZoP 24ZVS00008415219
park 25 - 025/2024
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Valaliky Industrial Park, s. r. o.
26. Február 2024
Zmluva o pripojení ZoP 24ZVS0000838125P
Park 25 - 026/2024
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Valaliky Industrial Park, s. r. o.
26. Február 2024
Zmluva o pripojení ZoP 24ZVS0000837723A
PARK 25 - 027/2024
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Valaliky Industrial Park, s. r. o.
26. Február 2024
Zmluva o pripojení ZoP 24ZVS0000838206P
PARK 25 - 028/2024
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Valaliky Industrial Park, s. r. o.
26. Február 2024
Kúpna zmluva
11-5021-2024
77,67 € Miroslav Medve Valaliky Industrial Park, s. r. o.
22. Február 2024
Kúpna zmluva
11-5028-2024
155,35 € Dana Nagyová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
22. Február 2024
Kúpna zmluva
11-4992-2024
116,52 € Ján Tkáč Valaliky Industrial Park, s. r. o.
22. Február 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/32-3998-2023
0,00 € Magdaléna Rendošová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
22. Február 2024
Kúpna zmluva
17-4792-2023-faza3
588,72 € SR-LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. Február 2024
Kúpna zmluva
11-5183-2024
190,45 € Martin Staňo Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. Február 2024
Kúpna zmluva
11-5182-2024
190,45 € Helena Staňová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
20. Február 2024
Kúpna zmluva
11-5170-2024
391,87 € Viera Jambrozyová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
20. Február 2024
Kúpna zmluva
11-5046-2024
46,61 € Monika Košťanská Valaliky Industrial Park, s. r. o.
20. Február 2024
Kúpna zmluva
11-5169-2024
391,87 € Kristína Konfráterová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
20. Február 2024
Kúpna zmluva
11-5179-2024
253,94 € Ondrej Varga Valaliky Industrial Park, s. r. o.
20. Február 2024
Kúpna zmluva
11-5168-2024
359,35 € Pavol Andrejkovič Valaliky Industrial Park, s. r. o.