Centrálny register zmlúv

Valaliky Industrial Park, s. r. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Február 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/311-4181-2023/GP 26-38
0,00 € Milan Kozák Valaliky Industrial Park, s. r. o.
7. Február 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/311-4177-2023/GP 26-38
0,00 € Marta Kolesárová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
7. Február 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/311-4190-2023/GP 26-38
0,00 € Margita Kožejová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
7. Február 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/311-4191-2023/GP 26-38
0,00 € Ing. Melánia Kožejová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
7. Február 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/311-4193-2023/GP 26-38
0,00 € Marta Krešňáková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
7. Február 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/311-4195-2023/GP 26-38
0,00 € Imrich Krištof Valaliky Industrial Park, s. r. o.
7. Február 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/311-4197-2023/GP 26-38
0,00 € Milan Krištof Valaliky Industrial Park, s. r. o.
7. Február 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/311-4205-2023/GP 26-38
0,00 € Imrich Kvetko Valaliky Industrial Park, s. r. o.
7. Február 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/311-4204-2023/GP 26-38
0,00 € Mgr. Monika Kvaková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
7. Február 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/311-4203-2023/GP 26-38
0,00 € Vladimír Kvaka Valaliky Industrial Park, s. r. o.
7. Február 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/311-4202-2023/GP 26-38
0,00 € Jozef Kvaka Valaliky Industrial Park, s. r. o.
7. Február 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/311-4199-2023/GP 26-38
0,00 € Vladimír Krištof Valaliky Industrial Park, s. r. o.
7. Február 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/311-4207-2023/GP 26-38
0,00 € Mária Kvetková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
7. Február 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/311-4208-2023/GP 26-38
0,00 € Zdenka Lakatošová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
7. Február 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/311-4210-2023/GP 26-38
0,00 € Marián Lovás Valaliky Industrial Park, s. r. o.
7. Február 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/311-4206-2023/GP 26-38
0,00 € Vladimír Kvetko Valaliky Industrial Park, s. r. o.
7. Február 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/311-4211-2023/GP 26-38
0,00 € Marta Macková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
7. Február 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/311-4217-2023/GP 26-38
0,00 € Dušan Matis Valaliky Industrial Park, s. r. o.
7. Február 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/311-4221-2023/GP 26-38
0,00 € Mária Molnárová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
7. Február 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/311-4222-2023/GP 26-38
0,00 € Terézia Molnárová Valaliky Industrial Park, s. r. o.