Centrálny register zmlúv

Valaliky Industrial Park, s. r. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Marec 2022
Zmluva o bežnom účte
Z22/001
0,00 € Tatra banka, a.s. Valaliky Industrial Park, s.r.o.
16. Marec 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Z22/002
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Valaliky Industrial Park, s.r.o.
16. Marec 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Z22/003
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Valaliky Industrial Park, s.r.o.
16. Marec 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Z22/004
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Valaliky Industrial Park, s.r.o.
16. Marec 2022
Zmluva o bežnom účte právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa a poskytovaní ďalších produktov a služieb k tomuto účtu
Z22/005
0,00 € Tatra banka, a.s. Valaliky Industrial Park, s.r.o.
25. Marec 2022
Zmluva o spolupráci
Z22/009
0,00 € MH Invest II, s. r. o. Valaliky Industrial Park, s.r.o.
28. Marec 2022
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
Z22/010
0,00 € DôVERA zdravotná poisťovňa, a.s. Valaliky Industrial Park, s.r.o.
8. Apríl 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z22/012
Doplnená
0,00 € OMNIA 2000 a.s. Valaliky Industrial Park, s.r.o.
20. Apríl 2022
Zmluva o bežnom účte
Z22/013
0,00 € Štátna pokladnica Valaliky Industrial Park, s.r.o.
21. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. VO 03-2022
Z22/014
0,00 € ATCE, s. r. o. Valaliky Industrial Park, s.r.o.
30. Máj 2022
Dohoda o použití súkromného osobného motorového vozidla na pracovné účely
Z22/024
0,00 € Róbert Kovársky Valaliky Industrial Park, s. r. o.
30. Máj 2022
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
Z22/025
Doplnená
13 113,23 € OMNIA 2000 a.s Valaliky Industrial Park, s. r. o.
8. Jún 2022
Rámcová zmluva o spolupráci - MT professional plus classic
Z22/029
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a. s. Valaliky Industrial Park, s. r. o.
9. Jún 2022
Kúpna zmluva
1108882022
0,00 € Paulína, Kővérová Valaliky Industrial Park, s.r.o.
16. Jún 2022
Kúpna zmluva
1111092022
0,00 € Milan Lukáč Valaliky Industrial Park, s.r.o.
24. Jún 2022
Kúpna zmluva
1110802022
Doplnená
0,00 € Danica, Macháňová Valaliky Industrial Park, s.r.o.
24. Jún 2022
Kúpna zmluva
1111032022
0,00 € Zora Valníčková Valaliky Industrial Park, s.r.o.
1. Júl 2022
Zmluva o budúcich zmluvách
ZZ1/22
0,00 € EJL Slovakia s. r. o. Valaliky Industrial Park, s. r. o.
1. Júl 2022
Investičná zmluva
ZZ2/22
Doplnená
0,00 € EJL Slovakia s. r. o. Valaliky Industrial Park, s. r. o.
4. Júl 2022
Zmluva o nájme/poskytnutí dopravného prostriedku
Z22/034
0,00 € T.O.P. Auto Bratislava, a.s. Valaliky Industrial Park, s.r.o.