Centrálny register zmlúv

Valaliky Industrial Park, s. r. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. September 2023
Kúpna zmluva
Z23/073
56 954 203,49 € Valaliky Industrial Park, s.r.o. VOLVO CAR SLOVAKIA S. R. O.
29. December 2022
Zmluva o dielo
Z22/099
Doplnená
79 864 997,77 € HOCHTIEF SK, s.r.o. , HOCHTIEF CZ a.s., VIAKORP, s.r.o. Valaliky Industrial Park, s.r.o.
25. Marec 2022
KÚPNA ZMLUVA
1106042022
11 461 760,11 € František Kolibár Valaliky Industrial Park, s. r. o.
4. Máj 2023
Zmluva o dielo
Z23/047
Doplnená
6 886 394,01 € Valbek SK, spol. s r.o. , PROMT, s.r.o., DOPRAVOPROJEKT, a.s. Valaliky Industrial Park, s.r.o.
29. December 2023
Zmluva o dielo HTÚ II
Z23/099
Doplnená
7 792 029,63 € Doprastav, a.s. Valaliky Industrial Park, s. r. o.
27. Apríl 2022
Zmluva o prevode vlastníctva č. 00945/2022-PKZP-K40109/22.00
Z22/016
Doplnená
4 832 002,26 € Slovenský pozemkový fond Valaliky Industrial Park, s.r.o.
25. August 2022
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
Z22/046
3 792 000,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Valaliky Industrial Park, s.r.o.
2. Október 2023
Zmluva o prevode vlastníckeho práva
02878/2023-PKZP-K40265/23.00
2 660 033,18 € Slovenský pozemkový fond Valaliky Industrial Park, s.r.o.
22. Máj 2024
Rámcová dohoda
PARK 25-052/2024
2 504 800,00 € GEODETICCA, s.r.o., GEODETICCA VISION, s.r.o., GEOMAD s.r.o., DOPRAVOPROJEKT, a. s. Valaliky Industrial Park, s. r. o.
20. December 2022
Kúpna zmluva
1111422022, 90/2022/ÚKSÚP
1 968 258,68 € Slovenská republika – správca: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave Valaliky Industrial Park, s.r.o.
30. September 2022
Zmluva o dielo
Z22/060
Doplnená
1 819 204,74 € Doprastav, a.s. Valaliky Industrial Park, s.r.o.
3. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
Z22/081
1 728 003,95 € Doprastav, a.s. Valaliky Industrial Park, s.r.o.
27. Apríl 2022
Kúpna zmluva č. 00947/2022-PKZ-K40157/22.00
Z22/015
1 563 499,35 € Slovenská republika zastúpená Slovenským pozemkovým fondom Valaliky Industrial Park, s.r.o.
4. December 2023
Rámcová dohoda č. Z23/088
Z23/088
1 289 666,66 € Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. , AA TERRA ANTIQUA s.r.o. Valaliky Industrial Park, s. r. o.
2. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí služby
PARK-25-081/2024
1 219 800,00 € GEODETICCA, s.r.o. GEODETICCA VISION, s.r.o. Valaliky Industrial Park, s. r. o.
17. Jún 2022
Zmluva o prevode vlastníctva č. 01593/2022-PKZP-K40168/22.00
01593/2022-PKZP-K40168/22.00
1 095 088,94 € Slovenský pozemkový fond Valaliky Industrial Park, s.r.o.
22. August 2023
Zmluva o dielo
Z23/68
1 091 288,12 € CEDIS, s.r.o Valaliky Industrial Park, s.r.o.
19. Jún 2023
Zmluva o prevode vlastníckeho práva
01449/2023-PKZP-K40154/23.00
1 008 145,24 € Slovenský pozemkový fond Valaliky Industrial Park, s.r.o.
9. August 2022
Zmluva o prevode vlastníctva
01945/2022-PKZP-K40210/22.00
Doplnená
1 005 078,46 € Slovenský pozemkový fond Valaliky Industrial Park, s.r.o.
14. August 2023
Zmluva o dielo
Z23/066
Doplnená
1 438 753,41 € AVA-stav, s.r.o. Valaliky Industrial Park, s.r.o.