Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Valaliky Industrial Park, s. r. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Marec 2024
Kúpna zmluva
11-5038-2024
116,52 € Mária Baloghová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Marec 2024
Kúpna zmluva
11-5185-2024
28,22 € Jozef Podracký Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Marec 2024
Kúpna zmluva
11-5027-2024
155,35 € Gabriel Balogh Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Marec 2024
Kúpna zmluva
11-5174-2024
130,62 € Štefan Polyak Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Marec 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/36-1311-2024
0,00 € Gabriel Čardáš Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Marec 2024
Zmluva o podnájme časti pozemkov
PZ/310-7358-2024
84,28 € IPSA, s.r.o. Valaliky Industrial Park, s. r. o.
4. Marec 2024
Kúpna zmluva
12-5150-2024
150,48 € Anna Kozelková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
4. Marec 2024
Kúpna zmluva
11-4998-2024
466,07 € Mária Durbáková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
4. Marec 2024
Kúpna zmluva
11-5002-2024
233,03 € Paulina Kažimírová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
1. Marec 2024
Dohoda o preložke telekomunikačného vedenia
PARK 25 - 030/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Valaliky Industrial Park, s. r. o.
29. Február 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/37-4869-2023
0,00 € Mária Szilagyiová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
29. Február 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/37-4865-2023
0,00 € Helena Sidorjaková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
29. Február 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/32-3991-2023
0,00 € Alena Rafay Valaliky Industrial Park, s. r. o.
29. Február 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/32-1271-2024
0,00 € Helena Németh Valaliky Industrial Park, s. r. o.
29. Február 2024
Kúpna zmluva
11-5165-2024
179,68 € Roman Kováč Valaliky Industrial Park, s. r. o.
28. Február 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
866725006-1-2024-ZoBZVB, ZoBVB/61-62-65-68-0003-2024
0,00 € Slovenská republika Zastúpená správcom majetku štátu Železnice Slovenskej republiky Valaliky Industrial Park, s. r. o.
28. Február 2024
Nájomná zmluva s právom stavby
866725007-1-2024-NZsPS, NZ/31-32-35-38-7323-2024
9 710,05 € Železnice Slovenskej republiky Valaliky Industrial Park, s. r. o.
27. Február 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/37-4866-2023
0,00 € Margita Vargovčáková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
27. Február 2024
Kúpna zmluva
11-5173-2024
391,87 € Alžbeta Juhászová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
27. Február 2024
Kúpna zmluva
11-5031-2024
155,35 € Štefan Podracký Valaliky Industrial Park, s. r. o.