Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Valaliky Industrial Park, s. r. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Júl 2024
Dohoda o poskytnutí jednorazovej finančnej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena
49-24-2024
140,07 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Valaliky Industrial Park, s. r. o.
18. Júl 2024
Zmluva o prevode vlastníctva
02234/2024-PKZP-K40287/24.00
5 311,66 € Slovenský pozemkový fond Valaliky Industrial Park, s. r. o.
18. Júl 2024
Zmluva o prevode vlastníctva
02233/2024-PKZP-K40305/24.00
8 931,65 € Slovenský pozemkový fond Valaliky Industrial Park, s. r. o.
18. Júl 2024
Zmluva o prevode vlastníctva
02232/2024-PKZP-K40313/24.00
367,92 € Slovenský pozemkový fond Valaliky Industrial Park, s. r. o.
18. Júl 2024
Kúpna zmluva
01975/2024-PKZ -K40239/24.00
6 835,71 € Slovenská republika zastúpená Slovenským pozemkovým fondom Valaliky Industrial Park, s. r. o.
18. Júl 2024
Kúpna zmluva
01702/2024-PKZ -K40213/24.00
13 713,68 € Slovenská republika zastúpená Slovenským pozemkovým fondom Valaliky Industrial Park, s. r. o.
18. Júl 2024
Kúpna zmluva
01703/2024-PKZ -K40220/24.00
1 433,50 € Slovenská republika zastúpená Slovenským pozemkovým fondom Valaliky Industrial Park, s. r. o.
18. Júl 2024
Kúpna zmluva
01962/2024-PKZ -K40238/24.00
698,98 € Slovenská republika zastúpená Slovenským pozemkovým fondom Valaliky Industrial Park, s. r. o.
12. Júl 2024
Kúpna zmluva
13-5932-2024
12,84 € Alžbeta Pavuková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
12. Júl 2024
Kúpna zmluva
15-5245-2024
32,36 € Magda Lacková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
12. Júl 2024
Kúpna zmluva
13-6073-2024
97,82 € Helena Hančáková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
12. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/37-4498-2023/GP 26-39
1 146,62 € Nezistení vlastníci zastúpení správcom LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/32-4940-2024/GP 26-78
0,00 € Vladimír Tóth Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/34-5025-2024/GP 26-79
0,00 € Jolana Bittóová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/35-4680-2023/GP 26-36
0,00 € Marta Dragunová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/35-4694-2023/GP 26-36
0,00 € Alžbeta Gadócziová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/37-7365-2024/GP 26-39
0,00 € Pavol Šimko Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/37-4469-2023/GP 26-39
0,00 € Zdena Kosálová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/35-4742-2023/GP 26-36
0,00 € František Margitan Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/37-7366-2024/GP 26-39
0,00 € Peter Šimko Valaliky Industrial Park, s. r. o.