Centrálny register zmlúv

Valaliky Industrial Park, s. r. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY SYNESGY
PARK 25-039/2024
0,00 € CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o. Valaliky Industrial Park, s. r. o.
2. Apríl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-7336-2024
0,00 € Ján Fečo Valaliky Industrial Park, s. r. o.
2. Apríl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-7340-2024
0,00 € Viktória Shubertová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
2. Apríl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-7335-2024
0,00 € Jozef Fečo Valaliky Industrial Park, s. r. o.
2. Apríl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-7324-2024
0,00 € Eva Bitová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
2. Apríl 2024
Kúpna zmluva
11-5199-2024
12,96 € Ján Fečo Valaliky Industrial Park, s. r. o.
2. Apríl 2024
Kúpna zmluva
11-5203-2024
18,20 € Viktória Schubertová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
2. Apríl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30203/NZaZoBZoVB/002/2024/Valaliky/4930, NZ/31-32-37-310-7360-2024
46 928,91 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Valaliky Industrial Park, s. r. o.
2. Apríl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-7342-2024
0,00 € Marta Ivanová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
2. Apríl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-7343-2024
0,00 € Zdenko Ivan Valaliky Industrial Park, s. r. o.
27. Marec 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/311-4136-2023/GP 26-38
0,00 € Pavol Janitor Valaliky Industrial Park, s. r. o.
27. Marec 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/311-4118-2023/GP 26-38
0,00 € Mgr. Slávka Huljáková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
27. Marec 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/37-4625-2023/GP 26-39
0,00 € Irena Zábavníková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
27. Marec 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/37-4626-2023/GP 26-39
0,00 € Dušan Zajak Valaliky Industrial Park, s. r. o.
27. Marec 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/37-4629-2023/GP 26-39
0,00 € Jaroslav Zambo Valaliky Industrial Park, s. r. o.
27. Marec 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/37-4631-2023/GP 26-39
0,00 € Milan Zambo Valaliky Industrial Park, s. r. o.
27. Marec 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/37-4633-2023/GP 26-39
0,00 € Zdenka Závodníková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
27. Marec 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/37-4635-2023/GP 26-39
0,00 € Štefan Žiga Valaliky Industrial Park, s. r. o.
27. Marec 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/37-4636-2023/GP 26-39
0,00 € Mária Žigraiová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
27. Marec 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/311-4228-2023/GP 26-38
0,00 € Zdenko Mudry Valaliky Industrial Park, s. r. o.