Centrálny register zmlúv

Valaliky Industrial Park, s. r. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/34-2249-2023/GP 26-25
0,00 € Ján Bittó Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/34-2250-2023/GP 26-14/GP 26-25
0,00 € Ján Bitto Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/34-2261-2023/GP 26-14/GP 26-25
0,00 € Ing. Štefan Bittó Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/34-2272-2023/GP 26-25
0,00 € Marta Bittová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/34-2285-2023/GP 26-25
0,00 € Eva Buchlová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/34-2291-2023/GP 26-14/GP 26-25
0,00 € Jozef Deák Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/34-2296-2023/GP 26-25
0,00 € Mgr. Marek Eliáš Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/34-2311-2023/GP 26-25
0,00 € Ľubica Gorejová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/34-2305-2023/GP 26-25
0,00 € Eva Gajdošová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/34-2314-2023/GP 26-25
0,00 € Tomáš Hájik Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/34-2323-2023/GP 26-14
0,00 € Miroslav Hanušovský Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/34-2324-2023/GP 26-14/GP 26-25
0,00 € Ing. Ondrej Hanušovský, PhD. Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/34-2326-2023/GP 26-25
0,00 € Alžbeta Harmanová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/34-2368-2023/GP 26-25
0,00 € ThDr. Vladimír Juhás Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/34-2370-2023/GP 26-25
0,00 € Ladislav Juhász Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/34-2381-2023/GP 26-25
0,00 € Jaroslav Karafa Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/34-2382-2023/GP 26-25
0,00 € Marek Karafa Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/34-2384-2023/GP 26-25
0,00 € Agnesa Karafová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/34-2387-2023/GP 26-25
0,00 € Viera Kassaiová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/34-2419-2023/GP 26-25
0,00 € Ing. Ľubica Lešková Valaliky Industrial Park, s. r. o.