Centrálny register zmlúv

Valaliky Industrial Park, s. r. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. November 2023
Kúpna zmluva
14-4930-2023
750,86 € Štefan Varga Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Kúpna zmluva
14-4931-2023
375,43 € Alžbeta Ivanová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Kúpna zmluva
11-4893-2023
80,61 € Gabriela Obalová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Kúpna zmluva
11-4891-2023
80,61 € Mária Poláková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Kúpna zmluva
18-4959-2023
1 105,67 € Mária Verešová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Kúpna zmluva
18-4950-2023
1 105,67 € Gerald Veres Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Kúpna zmluva
14-4945-2023
1 441,26 € Miroslav Lučkai Valaliky Industrial Park, s. r. o.
20. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-3960-2023
0,00 € Vladimír Hudy Valaliky Industrial Park, s. r. o.
20. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-2019-2023
0,00 € Ing. Rastislav Matis Valaliky Industrial Park, s. r. o.
20. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-3972-2023
0,00 € Jozef Leško Valaliky Industrial Park, s. r. o.
20. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-1943-2023
0,00 € Ing. Ladislav Sedlák Valaliky Industrial Park, s. r. o.
20. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-1987-2023
0,00 € Miroslav Matoňák Valaliky Industrial Park, s. r. o.
20. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-1957-2023
0,00 € Ing. Jolana Sedláková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
20. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-3964-2023
0,00 € Monika Dobrescuová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
20. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-3957-2023
0,00 € Paulína Kövérová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
20. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/32-1202-2023
0,00 € Magdaléna Rendošová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
20. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-0952-2023
0,00 € Mária Kožejová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
20. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/36-1500-2023
0,00 € Pavol Zvirinský Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-2050-2023
0,00 € Obec Valaliky Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-0956-2023
0,00 € Jolana Oravcová Valaliky Industrial Park, s. r. o.