Centrálny register zmlúv

Valaliky Industrial Park, s. r. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/32-2944-2023/GP 26-23
0,00 € Mgr. Marek Eliáš Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/32-2952-2023/GP 26-23
0,00 € Ing. Michaela Floreková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/32-2959-2023/GP 26-23
0,00 € Viera Hajduová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/32-3015-2023/GP 26-23
0,00 € Mária Kožejová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/32-3041-2023/GP 26-23
0,00 € Ing. Katarína Majerníková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/32-3076-2023/GP 26-23
0,00 € Alena Mošková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/32-3078-2023/GP 26-23
0,00 € Ing. Slávka Nahajová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/32-3082-2023/GP 26-23
0,00 € Obec Haniska Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/32-3093-2023/GP 26-23
0,00 € Jolana Oravcová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/32-3163-2023/GP 26-23
0,00 € Ing. Marián Petrilla Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/32-3128-2023/GP 26-23
0,00 € Piroska Óvári Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/32-3127-2023/GP 26-23
0,00 € Erszébet Óvari Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/32-3183-2023/GP 26-23
0,00 € Mgr. Viera Sabová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/32-3221-2023/GP 26-23
0,00 € Ivica Šabaková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/32-3249-2023/GP 26-23
0,00 € Agnesa Varsányiová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/32-3938-2023/GP 26-27
0,00 € Danica Belasová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/32-3939-2023/GP 26-27
0,00 € Marta Cehlárová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/34-2235-2023/GP 26-25
0,00 € Ladislav Bartok Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/34-2226-2023/GP 26-14
0,00 € Jolana Albertová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/32-3941-2023/GP 26-27
0,00 € Jarmila Ondočková Valaliky Industrial Park, s. r. o.