Centrálny register zmlúv

Valaliky Industrial Park, s. r. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-3965-2023
0,00 € Mária Vargová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
30. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-3978-2023
0,00 € Margita Jesenská Valaliky Industrial Park, s. r. o.
30. November 2023
Rámcová dohoda
Z23/089
34 608,00 € Alfa Centauri spol. s.r.o. Valaliky Industrial Park, s. r. o.
29. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/36-1317-2023
0,00 € Regina Lacková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
29. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/37-3955-2023
0,00 € Anna Vargová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
29. November 2023
Kúpna zmluva
18-4957-2023
2 211,35 € Terézia Hanušovská Valaliky Industrial Park, s. r. o.
29. November 2023
Kúpna zmluva
14-4943-2023
480,42 € Marta Beliová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
29. November 2023
Kúpna zmluva
14-4921-2023
18 880,04 € Stanislav Kujaník Valaliky Industrial Park, s. r. o.
29. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/32-3949-2023/SO506
9 400,27 € Lesný urbariát Haniska pozemkové spoločenstvo Valaliky Industrial Park, s. r. o.
29. November 2023
Kúpna zmluva
13-4874-2023-faza3
13 556,37 € Peter Brestovič Valaliky Industrial Park, s. r. o.
24. November 2023
Kúpna zmluva
12-4843-2023
18 076,41 € Róbert Kováč Valaliky Industrial Park, s. r. o.
24. November 2023
Kúpna zmluva
14-4937-2023
938,59 € Ing. Iveta Letovancová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
24. November 2023
Kúpna zmluva
11-4914-2023
80,61 € Peter Bobaľ Valaliky Industrial Park, s. r. o.
24. November 2023
Kúpna zmluva
11-4917-2023
80,61 € Miriam Svatová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
24. November 2023
Kúpna zmluva
11-4104-2023
128,82 € Milan Ružinkovič Valaliky Industrial Park, s. r. o.
24. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-3969-2023
0,00 € Jolana Ohmanová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
24. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/37-3956-2023
0,00 € Miriam Lukačeňová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
24. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/37-1583-2023
0,00 € Emília Ničová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
24. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/36-1447-2023
0,00 € Stanislav Lacko Valaliky Industrial Park, s. r. o.
24. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/36-1316-2023
0,00 € Alžbeta SEMANOVÁ Valaliky Industrial Park, s. r. o.