Centrálny register zmlúv

Valaliky Industrial Park, s. r. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/30-5601-2024/GP 26-35
0,00 € Adriana Pristášová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/30-5606-2024/GP 26-35
0,00 € MUDr. Jolana Salaková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/30-5609-2024/GP 26-35
0,00 € Ing. Gabriela Sedláková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/30-5624-2024/GP 26-35
0,00 € Ing. Pavol Šároši Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/30-5627-2024/GP 26-35
0,00 € Terezia Šárošiová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/30-5659-2024/GP 26-35
0,00 € Marta Verebová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/30-5636-2024/GP 26-35
0,00 € Ondrej Šoltés Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/30-5628-2024/GP 26-35
0,00 € Vladimír Ščerba Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/30-5662-2024/GP 26-35
0,00 € Renáta Židová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/311-4062-2023/GP 26-38/GP 26-87
0,00 € Ľubica Cirbusová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/311-4166-2023/GP 26-38
0,00 € Štefan Karafa Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/311-4189-2023/GP 26-38
0,00 € Mária Dvořáková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/311-4313-2023/GP 26-38
0,00 € Peter Vaňo Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/311-4273-2023/GP 26-38/GP 26-87
0,00 € Štefan Seman Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/311-4215-2023/GP 26-38
0,00 € Tatiana Márkusová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/311-4854-2023/GP 26-87
0,00 € Mária Čabalová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/311-4855-2023/GP 26-38
0,00 € Ladislav Kožej Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-5274-2024/GP 26-37
0,00 € Marta Fričovská Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-5276-2024/GP 26-37
0,00 € Jozef Gábor Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-5288-2024/GP 26-37
0,00 € MVDr. Magdaléna Jacková Valaliky Industrial Park, s. r. o.