Centrálny register zmlúv

Valaliky Industrial Park, s. r. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/34-2669-2023/GP 26-25
0,00 € Štefánia Vašková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/34-2691-2023/GP 26-25
0,00 € Agnesa Žolnová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/37-3270-2023/GP 26-19
0,00 € Justína Adzimová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/37-3357-2023/GP 26-19
0,00 € Emília Gazdíková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/37-3382-2023/GP 26-19
0,00 € Peter Herbert Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/37-3367-2023/GP 26-19
0,00 € Ján Hadžega Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/37-3391-2023/GP 26-19
0,00 € Božena Horňáková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/37-3407-2023/GP 26-19
0,00 € Milota Ignáthová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/37-3446-2023/GP 26-19
0,00 € RNDr. Marta Klechová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/37-3468-2023/GP 26-19
0,00 € Mgr. Alena Kožejová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/37-3475-2023/GP 26-19
0,00 € Štefan Krišák Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/37-3576-2023/GP 26-19
0,00 € Oľga Pillárová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/37-3550-2023/GP 26-19
0,00 € Eva Olejníková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/37-3510-2023/GP 26-19
0,00 € Irena Macíková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/37-3605-2023/GP 26-19
0,00 € Peter Roman Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/37-3662-2023/GP 26-19
0,00 € MVDr. Mária Tokošová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/38-1012-2023/GP 26-15
0,00 € Anna Majorošová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/38-1031-2023/GP 26-15
0,00 € Ing. Peter Šoltés Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/38-1033-2023/GP 26-15
0,00 € Anna Tavelová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/32-2913-2023/GP 26-23
0,00 € Ing. Miloš Barcal Valaliky Industrial Park, s. r. o.