Centrálny register zmlúv

Valaliky Industrial Park, s. r. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-2050-2023
0,00 € Obec Valaliky Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-0956-2023
0,00 € Jolana Oravcová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
13. November 2023
Kúpna zmluva
12-4871-2023
3 139,47 € Mária Palenčárová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
13. November 2023
DOHODA O UROVNANÍ
42152023
0,00 € AGRO-VALALIKY, a.s Valaliky Industrial Park, s. r. o.
13. November 2023
Kúpna zmluva
11-4902-2023
34,55 € Ján Parlagi Valaliky Industrial Park, s. r. o.
13. November 2023
Kúpna zmluva
14-3577-2023
399,28 € Mgr. Oľga Jánošíková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
13. November 2023
Kúpna zmluva
14-4949-2023
4 055,31 € Štefan Šaroši Valaliky Industrial Park, s. r. o.
13. November 2023
Kúpna zmluva
11-4890-2023
80,61 € Jozef Svat Valaliky Industrial Park, s. r. o.
13. November 2023
Kúpna zmluva
14-4934-2023
469,29 € Slávka Bullová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
13. November 2023
Kúpna zmluva
11-4900-2023
34,55 € Terézia Lešková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
13. November 2023
Kúpna zmluva
11-4892-2023
80,61 € Jana Gábriková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
13. November 2023
Kúpna zmluva
14-4932-2023
375,43 € Helena Tancarová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
13. November 2023
Kúpna zmluva
14-4935-2023
469,29 € Ivona Vrábeľová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
13. November 2023
Kúpna zmluva
14-4944-2023
480,42 € Ivan Lučkai Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. November 2023
Kúpna zmluva
11-4889-2023
80,61 € Imrich Svat Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. November 2023
Kúpna zmluva
11-4888-2023
80,61 € Peter Svat Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. November 2023
Kúpna zmluva
14-4924-2023
176,63 € Viera Vasiľová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/37-1653-2023
0,00 € Marta Dučaiová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-1977-2023
0,00 € JUDr. Anna Lukáčová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/32-0964-2023
0,00 € Mgr. Erika Sanitrová Valaliky Industrial Park, s. r. o.