Centrálny register zmlúv

Valaliky Industrial Park, s. r. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/34-2449-2023/GP 26-14
0,00 € Anna Majorošová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/34-2428-2023/GP 26-25
0,00 € Ján Lučkai Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/34-2461-2023/GP 26-25
0,00 € Eva Matusová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/34-2496-2023/GP 26-25
0,00 € Mgr. Milota Pavlišinová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/34-2500-2023/GP 26-25
0,00 € Peter Pleš Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/34-2507-2023/GP 26-25
0,00 € Otília Radvaniová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/34-2504-2023/GP 26-25
0,00 € Mária Pribulová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/34-2514-2023/GP 26-25
0,00 € Helena Sabolová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/34-2515-2023/GP 26-14
0,00 € Otília Sabolová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/34-2520-2023/GP 26-14
0,00 € Ladislav Seman Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/34-2521-2023/GP 26-14
0,00 € Ľubomír Seman Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/34-2524-2023/GP 26-25
0,00 € Jozef Slota Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/34-2565-2023/GP 26-25
0,00 € Marcel Szücs Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/34-2542-2023/GP 26-25
0,00 € Terézia Spišiaková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/34-2566-2023/GP 26-25
0,00 € Pavol Szücs Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/34-2567-2023/GP 26-25
0,00 € Pavol Szücs Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/34-2579-2023/GP 26-25
0,00 € Helena Ščuglíková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/34-2582-2023/GP 26-25
0,00 € Ján Ševčík Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Kúpna zmluva
14-4948-2023
4 055,31 € Štefan Varga Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Kúpna zmluva
11-4894-2023
120,92 € Ivana Hajniková Valaliky Industrial Park, s. r. o.