Centrálny register zmlúv

Valaliky Industrial Park, s. r. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-5398-2024/GP 26-37
0,00 € Vladimír Ščerba Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-5377-2024/GP 26-37
0,00 € Ľubomíra Rendošová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-5426-2024/GP 26-37
0,00 € Bibiana Vilková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/32-4891-2024/GP 26-78
0,00 € Mária Kožejová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Kúpna zmluva
15-5397-2024
11,64 € Marián Levai Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Kúpna zmluva
14-5894-2024
447,68 € Patrik Iván Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Kúpna zmluva
14-6090-2024
431,69 € Obec Čaňa Valaliky Industrial Park, s. r. o.
9. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/30-5448-2024/GP 26-35
0,00 € Kristína Baloghová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
9. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/30-5435-2024/GP 26-35
0,00 € Pavol Ačai Valaliky Industrial Park, s. r. o.
8. Júl 2024
Kúpna zmluva
13-5931-2024
4,12 € Marie Magurová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
8. Júl 2024
Kúpna zmluva
14-5692-2024
14,70 € Marie Magurová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
8. Júl 2024
Kúpna zmluva
13-6006-2024
11,29 € Gabriel Hudák Valaliky Industrial Park, s. r. o.
8. Júl 2024
Kúpna zmluva
14-5827-2024
68,61 € Peter Pleš Valaliky Industrial Park, s. r. o.
8. Júl 2024
Kúpna zmluva
14-6606-2024
504,74 € Jolana Bittová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
8. Júl 2024
Kúpna zmluva
13-6628-2024
601,92 € Peter Palenčár Valaliky Industrial Park, s. r. o.
8. Júl 2024
Kúpna zmluva
13-6554-2024
130,05 € Jozef Karásek Valaliky Industrial Park, s. r. o.
8. Júl 2024
Kúpna zmluva
14-5700-2024
27,19 € Elena Hégerová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
3. Júl 2024
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
PARK 25-084/2024
9 570,00 € DOPRAVOPROJEKT, a.s. Valaliky Industrial Park, s. r. o.
2. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí služby
PARK-25-081/2024
1 219 800,00 € GEODETICCA, s.r.o. GEODETICCA VISION, s.r.o. Valaliky Industrial Park, s. r. o.
2. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí služby
PARK-25-082/2024
314 880,00 € GEOMAD s.r.o. Valaliky Industrial Park, s. r. o.