Centrálny register zmlúv

Valaliky Industrial Park, s. r. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/36-1447-2023
0,00 € Stanislav Lacko Valaliky Industrial Park, s. r. o.
24. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/36-1316-2023
0,00 € Alžbeta SEMANOVÁ Valaliky Industrial Park, s. r. o.
24. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/36-1514-2023
0,00 € Ing. Mária Imrichová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
24. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/32-1256-2023
0,00 € Mgr. Gabriela Kačmáriková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
23. November 2023
Kúpna zmluva
18-4953-2023
276,42 € Eva Csudákyová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
23. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-3973-2023
0,00 € Margita Trojčáková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
23. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/37-1672-2023
0,00 € Ján Ižo Valaliky Industrial Park, s. r. o.
23. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-3974-2023
0,00 € Paulína Ondirová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
23. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/36-1356-2023
0,00 € Jozef Varga Valaliky Industrial Park, s. r. o.
23. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/37-1698-2023
0,00 € Ing. Róbert Dučay Valaliky Industrial Park, s. r. o.
23. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-3975-2023
0,00 € Peter Leško Valaliky Industrial Park, s. r. o.
23. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/32-1214-2023
0,00 € Judita Oravcová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
23. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-1900-2023
0,00 € Tomáš Hudy Valaliky Industrial Park, s. r. o.
23. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/32-1249-2023
0,00 € Peter Varga Valaliky Industrial Park, s. r. o.
23. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-3967-2023
0,00 € Tomáš Hudy Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/32-2792-2023/GP 26-20
0,00 € Obec Haniska Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/32-2759-2023/GP 26-20
0,00 € Mária Kožejová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/34-2591-2023/GP 26-25
0,00 € Viera Šoltésová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/34-2609-2023/GP 26-25
0,00 € Marta Tomázyová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/34-2610-2023/GP 26-25
0,00 € Ing. Ján Tomčo Valaliky Industrial Park, s. r. o.