Centrálny register zmlúv

Mesto Malacky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. December 2023
nájomná zmluva - prenájom stánku č. 2 - Vianočné trhy 2023
686/2023
400,00 € Mesto Malacky Ľuboslava Trebuľová - Vinotéka u Jána Hollého
14. December 2023
Nájomná zmluva-prenájom stánku č.11-Vianočné trhy 2023
687/2023
400,00 € Mesto Malacky Ing. Ivan Buchta IVUM
14. December 2023
nájomná zmluva - prenájom stánku č. 3 - Vianočné trhy 2023
688/2023
400,00 € Mesto Malacky Simona Macejková
14. December 2023
Nájomná zmluva-prenájom stánku č.12-Vianočné trhy 2023.
689/2023
400,00 € Mesto Malacky kikiz s.r.o.
14. December 2023
nájomná zmluva - prenájom stánku č. 5 - Vianočné trhy 2023
690/2023
400,00 € Mesto Malacky HOSPITALITY group s.r.o.
14. December 2023
Nájomná zmluva-prenájom stánku č.13-Vianočné trhy 2023.
691/2023
800,00 € Mesto Malacky West road s.r.o.
14. December 2023
nájomná zmluva - prenájom stánku č. 6 - Vianočné trhy 2023
692/2023
400,00 € Mesto Malacky Big Day s.r.o.
14. December 2023
Nájomná zmluva-prenájom stánku č.14-Vianočné trhy 2023.
693/2023
800,00 € Mesto Malacky Václav Richter
14. December 2023
nájomná zmluva - prenájom stánku č. 8 - Vianočné trhy 2023
694/2023
400,00 € Mesto Malacky KOVAGREB s.r.o.
14. December 2023
Nájomná zmluva- prenájom stánku č. 110- vianočné trhy 2023
695/2023
160,00 € Mesto Malacky Olena Chumak
14. December 2023
nájomná zmluva - prenájom pozemku - Vianočné trhy 2023
696/2023
1 000,00 € Mesto Malacky Mária Ivanová
14. December 2023
nájomná zmluva - nájom pozemku - Vianočné trhy 2023
697/2023
1 000,00 € Mesto Malacky MFast Food, s.r.o.
14. December 2023
nájomná zmluva - nájom pozemku - Vianočné trhy 2023
698/2023
1 000,00 € Mesto Malacky UNIVA, Katarína Poláková
14. December 2023
Nájomná zmluva- prenájom stánku č. 111- vianočné trhy 2023
699/2023
160,00 € Neuvedené Mesto Malacky
14. December 2023
Nájomná zmluva- prenájom stánku č. 27- vianočné trhy - 15.12.-16.12.2023
701/2023
60,00 € Ing. Júlia Kuchtová - Šperky a doplnky Mesto Malacky
14. December 2023
nájomná zmluva - nájom pozemku - Vianočné trhy 2023
702/2023
160,00 € Mesto Malacky Roman Muller
14. December 2023
Nájomná zmluva- stánok č.17- Vianočné trhy 2023
703/2023
400,00 € Mesto Malacky Klaudius Németh - Konzum
14. December 2023
Nájomná zmluva- stánok č. 19-Vianočné trhy 2023
704/2023
160,00 € Mesto Malacky Cecília Scheinerová
14. December 2023
Nájomná zmluva na časť pozemku registra E-KN, parc.č.1119/1-Vianočné trhy 2023
705/2023
60,00 € Mesto Malacky Poľovnícke združenie "MALAČAN" v zast. JUDr. Malata
14. December 2023
Nájomná zmluva - stánok č. 24- Vianočné trhy 2023
706/2023
400,00 € Mesto Malacky Vivien Benčíková