Centrálny register zmlúv

Mesto Malacky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Marec 2024
Zmluva o dielo-"Projektová dokumentácia usporiadanie uličného priestoru na ulici Sasinková v Malackách"
144/2024
89 460,00 € AFRY CZ s.r.o. - organizačná zložka Slovensko Mesto Malacky
22. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení organizácie podujatia "Prvomájové Malacky 2024"/fakturácia
150/2024
74 592,85 € MUSIC Fest, s.r.o. Mesto Malacky
21. Marec 2024
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 203/2009, časť parcely reg. "C" č. 2809/1, k. ú. Malacky, na dobu neurčitú
54/2024
300,00 € Mesto Malacky DANMAR MA, s.r.o.
20. Marec 2024
prenájom 2-izbového bytu č. 9 na treťom poschodí, číslo vchodu 61 bytového domu súp. č. 5634, postaveného na ul. Pri Maline v Malackách - opakovaný nájom
123/2024
0,00 € Mesto Malacky Katarína Šelcová
20. Marec 2024
prenájom 2-izbového bytu č. 11 na treťom poschodí, číslo vchodu 61 bytového domu súp. č. 5634, postaveného na ul. Pri Maline v Malackách - opakovaný nájom
124/2024
0,00 € Mesto Malacky Eva Sirotová
19. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 298/2015, prenájom pozemku par. reg. "C" č. 3630/1- vodomerná šachta
106/2024
16,50 € Mesto Malacky Michal Ištván
14. Marec 2024
Kúpna zmluva - "Obytný súbor Padelky II - verejné osvetlenie"
110/2024
1,00 € Patrik Marek Mesto Malacky
12. Marec 2024
Zmluva o servise systému elektrickej požiarnej signalizácie (hromadná podzemná garáž)
112/2024
0,00 € Zvac Systems s.r.o. Mesto Malacky
11. Marec 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke elektriky č. 2331/2023, Pezinská 82, Malacky
116/2024
0,00 € MAGNA ENERGIA, a.s. Mesto Malacky
11. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
117/2024
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Mesto Malacky
8. Marec 2024
Dohoda o splátkach
115/2024
0,00 € Mesto Malacky Augustín Huber
7. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 753/2013 zo dňa 4.11.2013, prenájom pozemku par. reg. "E" č. 517, vodovodná šachta
55/2024
100,00 € Mesto Malacky Štefan Michálek - DELIKATES
7. Marec 2024
Dohoda o ukončení NZ
111/2024
0,00 € Mesto Malacky MUDr. Yousef Musallam
6. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku (Ozvučenie sály MCK Malacky)
113/2024
15 000,00 € Nadácia EPH Mesto Malacky
6. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
114/2024
1 385 771,14 € Ministerstvo Investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Mesto Malacky
4. Marec 2024
Servisná zmluva č. SLU20240326- Parkovací a navigačný systém v objekte hromadná podzemná garáž Malacky- fakturácia
46/2024
0,00 € TRITON, spol. s r.o. Mesto Malacky
4. Marec 2024
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2024.
89/2024
0,00 € Mesto Malacky Obec Sološnica
4. Marec 2024
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2024.
98/2024
0,00 € Obec Veľké Leváre Mesto Malacky
29. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o správe registratúrnych záznamov
44/2024
0,00 € DOCUGROUP Slovakia, s.r.o. Mesto Malacky
29. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov - AK Kurnota
108/2024
4 273,36 € Mesto Malacky JUDr.Kurnota, advokát