Centrálny register zmlúv

Mesto Malacky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. December 2023
Dodatok č.5 k Zmluve č.1/2017 o prevádzkovaní zberného dvora Partizánska/fakturácia
748/2023
0,00 € TEKOS, spol. s r.o. Mesto Malacky
20. December 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena na pozemok registra E-KN, parc.č.429/1 a 477.
607/2023
500,00 € Mesto Malacky Jozef Jurík
20. December 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb ( fakturácia)
731/2023
2 520,00 € JUDr.Kurnota, advokát Mesto Malacky
20. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
749/2023
0,00 € pingpong s. r. o. Mesto Malacky
20. December 2023
Nájomná zmluva HM A/209 NC
750/2023
19,91 € Mesto Malacky Iveta Kubik
20. December 2023
Nájomná zmluva HM A/1007 NC
751/2023
19,91 € Mesto Malacky Gabriela Janečková
20. December 2023
Nájomná zmluva HM U/295 NC
752/2023
8,29 € Mesto Malacky Božena Kočnárová
20. December 2023
Nájomná zmluva HM F/2581 SC
753/2023
13,27 € Mesto Malacky Ján Osuský
20. December 2023
Nájomná zmluva HM F/2577 SC
754/2023
19,91 € Mesto Malacky Milan Koleda
20. December 2023
Nájomná zmluva-prenájom stánku č.111 - Vianočné trhy 2023
755/2023
60,00 € Mesto Malacky Olena Chumak
20. December 2023
Nájomná zmluva HM A/115SC
756/2023
19,91 € Mesto Malacky Mária Violová
20. December 2023
Nájomná zmluva HM F/2748 SC
757/2023
13,27 € Mesto Malacky Peter Sajko
20. December 2023
prenájom 2- izbového bytu č. 26 v bytovom dome č. 2545/12 na Mierovom námestí v Malackách
758/2023
0,00 € Neuvedené Mesto Malacky
19. December 2023
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve/fakturácia
616/2023
1 875,00 € Mgr. art. Branislav Škopek - KAT Mesto Malacky
19. December 2023
nájomná zmluva - prenájom stánku č. 111 - Vianočné trhy 2023
739/2023
120,00 € David Juraňuk - DAVE Mesto Malacky
18. December 2023
Nájomná zmluva, prenájom stánku č. 27, adventné trhy 2023
716/2023
225,00 € Mesto Malacky Simona Macejková
18. December 2023
Nájomná zmluva, prenájom stánku č. 10, adventné trhy 2023
717/2023
300,00 € Mesto Malacky Erika Vaškovičová
15. December 2023
Nájomná zmluva HM F/2626 SC
725/2023
19,91 € Mesto Malacky Anna Chocholatá
15. December 2023
Nájomná zmluva HM U/36 NC
726/2023
8,29 € Mesto Malacky Matúš Kršek
15. December 2023
Nájomná zmluva HM A/1005 NC
728/2023
19,91 € Mesto Malacky Zdenka Binčíková