Centrálny register zmlúv

Mesto Malacky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Február 2024
Nájomná zmluva- prenájom pozemku pod pristavaným balkónom k prízemnému bytu, parc reg, "C" č. 4224/1- na dobu neurčitú
28/2024
16,50 € Miroslav Vaniš Mesto Malacky
5. Február 2024
Nájomná zmluva na pozemok "C" parc.č. 78/2- pozemok pod garážou ul. Cesta mládeže- na dobu neurčitú
36/2024
51,00 € Anna Ležáková Mesto Malacky
2. Február 2024
Zmluva o bezodplatnom krátkodobom užívaní nebytového priestoru CPP
63/2024
0,00 € Mesto Malacky Centrum právnej pomoci- Kancelária Bratislava
1. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie JDS ZO Malacky (kultúrna oblasť)
52/2024
300,00 € Mesto Malacky Základná organizácia JDS Malacky
30. Január 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena na pozemok rgistra C-KN, parc.č.3630/1.
26/2024
6,15 € Mesto Malacky Neuvedené
30. Január 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena na časti pozemku registra E-KN,parc.č.3592/1.
30/2024
500,00 € Mesto Malacky Zdeno Gschill
30. Január 2024
Dodatok č. 6 k poistnej zmluve č.1110016290.
64/2024
6 247,41 € PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu mesto Malacky
26. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie podľa § 71 ods.7 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2024
40/2024
12 600,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Mesto Malacky
26. Január 2024
na poskytovanie soc. služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek podľa §71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2024
50/2024
376 032,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Mesto Malacky
26. Január 2024
Zmluva o dielo a o poskytnutí služieb-"KULTÚRNE CENTRUM MALACKY"/fakturácia
62/2024
1 095 675,47 € N/A s. r. o. Mesto Malacky
25. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o úhrade nákladov za energie (kamery Bernolákova)
38/2024
100,00 € Spoločenstvo 2417 Mesto Malacky
25. Január 2024
Nájomná zmluva HM D/1160-1161 SC
59/2024
140,00 € Mesto Malacky Tomáš Horváth
25. Január 2024
Nájomná zmluva HM A/153 SC
60/2024
13,27 € Mesto Malacky Oľga Černá
24. Január 2024
Nájomná zmluva HM A/455 NC
51/2024
19,91 € Mesto Malacky Martin Soják
24. Január 2024
Nájomná zmluva HM A/89 NC
56/2024
19,91 € Mesto Malacky Zuzana Bábindeliová
24. Január 2024
Nájomná zmluva HM AF/12 NC
57/2024
19,91 € Mesto Malacky Vladimír Lorenc
24. Január 2024
Nájomná zmluva HM F/2476 SC
58/2024
13,27 € Mesto Malacky Peter Liška
23. Január 2024
Nájomná zmluva HM B/637 SC
41/2024
13,27 € Mesto Malacky Magda Dunárová
23. Január 2024
Nájomná zmluva HM AF/7 NC
42/2024
19,91 € Mesto Malacky Daniela Romanová
23. Január 2024
Nájomná zmluva HM D/1186 SC
43/2024
19,91 € Mesto Malacky Daniela Romanová