Centrálny register zmlúv

Mesto Malacky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Júl 2024
Nájomná zmluva HM F/2669 SC
300/2024
19,91 € Mesto Malacky Peter Bilkovič
4. Júl 2024
Nájomná zmluva C/888 SC
301/2024
40,00 € Mesto Malacky Ing. Monika Štolcová
4. Júl 2024
Nájomná zmluva HM A/1018 NC
303/2024
40,00 € Mesto Malacky Marta Beňová
4. Júl 2024
Nájomná zmluva HM B/314 SC
304/2024
13,27 € Mesto Malacky Mgr. Andrea Adamovičová
4. Júl 2024
Nájomná zmluva HM C/1017 SC
306/2024
19,91 € Mesto Malacky Alžbeta Tichá
4. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie Falangir - Regio Pompa (kultúrna oblasť)
265/2024
1 500,00 € Mesto Malacky FALANGIR, o.z.
4. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie Falangir (kultúrna oblasť)
267/2024
1 500,00 € Mesto Malacky FALANGIR, o.z.
4. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie SZF klub 52 - 32 Malacky (INO)
280/2024
400,00 € Mesto Malacky Zväz slovenských filatelistov
4. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie SZZ ZO Malacky III (INO)
290/2024
300,00 € Mesto Malacky ZO SZZ, 6-53 Malacky III. Prídavky
3. Júl 2024
Nájomná zmluva HM D/1508 SC
292/2024
19,91 € Mesto Malacky Miroslav Bartoš
3. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie Vladimír Zetek - DIVADELNÁ AGENTÚRA "ŽIHADLO" (kultúrna oblasť)
268/2024
1 000,00 € Mesto Malacky Vladimír Zetek - DIVADELNÁ AGENTÚRA "ŽIHADLO"
3. Júl 2024
Nájomná zmluva HM A/113 NC
294/2024
40,00 € Mesto Malacky Mária Horváthová
3. Júl 2024
Nájomná zmluva HM F/2986 SC
298/2024
105,00 € Mesto Malacky Emília Veselá
2. Júl 2024
Nájomná zmluva HM D/1182 SC
291/2024
13,27 € Mesto Malacky Pavel Greif
28. Jún 2024
Nájomná zmluva - stavba 5246, pozemok reg.C 3631/1, Betánia - na dobu neurčitú
271/2024
1,00 € Mesto Malacky KRIŽOVATKY n.o.
27. Jún 2024
prenájom 2-izbového bytu č. 2 na prízemím číslo vchodu 51 bytového domu súp. č. 5632, postaveného na ul. Pri Maline v Malackách
283/2024
0,00 € Mesto Malacky Veronika Slezáková
27. Jún 2024
Zmluva o spolupráci pri organizovaní a zabezpečení športovo - spoločenského podujatia
285/2024
0,00 € Tomáš Peciar Mesto Malacky
26. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Malacky z rezervy primátora- Turnaj generácií, dňa 29.6.2024
245/2024
800,00 € Mesto Malacky Telovýchovná jednota STROJÁR MALACKY
26. Jún 2024
Dodatok č. 9 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 29.10.2007, Inkubátor
206/2024
0,00 € Mesto Malacky Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
26. Jún 2024
Zmluva o dielo - "Vybudovanie prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v centre mesta Malacky pri MŠ“/fakturácia
278/2024
19 904,76 € APRO Záhradné centrum s.r.o. Mesto Malacky