Centrálny register zmlúv

Mesto Malacky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2024
Nájomná zmluva- pozemok pod garážou par. reg. "C" č. 79/2, k. ú. Malacky- na dobu neurčitú
153/2024
174,40 € Mesto Malacky Tibor Kováč
16. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu reprezentácie športových klubov
189/2024
40 000,00 € Mesto Malacky Telovýchovná jednota STROJÁR MALACKY
15. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Malacky- na činnosť klubu
128/2024
6 034,00 € Mesto Malacky FC - Žolík Malacky
15. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu reprezentácie športových klubov
184/2024
100 000,00 € Mesto Malacky FC - Žolík Malacky
15. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01955, Vybudovanie prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v centre mesta Malacky pri MŠ na Hviezdoslavovej ulici
199/2024
15 000,00 € Bratislavský samosprávny kraj Mesto Malacky
14. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí služieb v súvislosti s výkonom pohrebných a cintorínskych služieb a o nájme Domu smútku a súvisiacich priestorov
196/2024
0,00 € ALLKOV s.r.o. Mesto Malacky
13. Máj 2024
prenájom 2-izbového bytu na 1. poschodí, číslo vchodu 61 bytového domu súp. č. 5634, postaveného na ul. Pri Maline v Malackách - opakovaný nájom
203/2024
0,00 € Mesto Malacky Iveta Rodáková
7. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu reprezentácie športových klubov
190/2024
10 000,00 € Mesto Malacky MSK Malacky - Mestský stolnotenisový klub Malacky
6. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Malacky na činnosť klubu
133/2024
4 190,00 € Mesto Malacky Alpha Boxing club Malacky
6. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Malacky z rezervy primátora, 2. kolo slovenského pohára - Parkour Malacky, 13.4.2024
179/2024
800,00 € Mesto Malacky Pohybovňa
2. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie JDS ZO Malacky (sociálna oblasť)
197/2024
500,00 € Mesto Malacky Základná organizácia JDS Malacky
30. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke- nebytový priestor miestnosť č. 211, Inkubátor
193/2024
0,00 € Mesto Malacky Šport aréna Malacky, s.r.o.
30. Apríl 2024
Nájomná zmluva- NP č. 216, Inkubátor Malacky
198/2024
1 697,25 € Mesto Malacky Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
30. Apríl 2024
prenájom 2- izbového bytu č. 3 na prvom poschodí, číslo vchodu 57 bytového domu súp. č. 5633, postaveného na ul. Pri Maline v Malackách - opakovaný nájom
201/2024
0,00 € Mesto Malacky Miriama Balážová
29. Apríl 2024
Zámenná zmluva o prevode vlastníctva k častiam nehnuteľnostiam registra E-KN, parc. č. 1110/5 a C-KN, parc.č.4401/5 na ulici Petra Jilemnického.
176/2024
0,00 € Peter Ferenčík Mesto Malacky
24. Apríl 2024
prenájom 1-izbového bytu č. 10 na treťom poschodí, číslo vchodu 57 bytového domu súp. č. 5633, postaveného na ul. Pri Maline v Malackách - opakovaný nájom
192/2024
0,00 € Mesto Malacky Jaroslav Kucek
24. Apríl 2024
prenájom 1-izbového bytu č. 4 na prvom poschodí, číslo vchodu 51 bytového domu súp. č. 5632, postaveného na ul. Pri Maline v Malackách - opakovaný nájom
194/2024
0,00 € Mesto Malacky MUDr. Jana Blažová
24. Apríl 2024
prenájom 1-izbového bytu č. 10 na treťom poschodí, číslo vchodu 69 bytového domu súp. č. 5636 v Malackách - opakovaný nájom
195/2024
0,00 € Mesto Malacky Miroslav Janský
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Malacky z rezervy primátora mesta, Easter CUP Klatovy, Easter Euro Basket Praha 2024
177/2024
300,00 € Mesto Malacky Telovýchovná jednota STROJÁR MALACKY
24. Apríl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena na časti pozemku E-KN, parc.č.906/1.
185/2024
500,00 € Mesto Malacky Anna Greifová