Centrálny register zmlúv

Mesto Malacky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Január 2024
Nájomná zmluva HM F/2930 SC
774/2023
13,27 € Mesto Malacky Elena Bernátová
4. Január 2024
Nájomná zmluva- pozemok pod garážou, časť parc. reg. "C" č. 2737/23, ul. 1. mája
1/2024
90,00 € Mesto Malacky Miroslav Fiala
4. Január 2024
Nájomná zmluva- pozemok pod garážou, časť parc. reg. "C" č. 2737/22, ul. 1. mája
2/2024
90,00 € Pavel Werfl Mesto Malacky
4. Január 2024
Nájomná zmluva- pozemok pod garážou, časť parc. reg. "C" č. 2737/21, ul. 1. mája
3/2024
90,00 € Emília Poláčková Mesto Malacky
4. Január 2024
Nájomná zmluva- pozemok pod garážou, časť parc. reg. "C" č. 2737/25, ul. 1. mája
5/2024
90,00 € Andrej Hollý Mesto Malacky
4. Január 2024
Nájomná zmluva HM A/151 NC
775/2023
19,91 € Mesto Malacky Lukáš Šulek
4. Január 2024
Nájomná zmluva HM D/1367 SC
776/2023
13,27 € Mesto Malacky Anton Welter
2. Január 2024
Nájomná zmluva, pozemok pod stánkom s občerstvením, parc. reg. "C" č. 3630/1, ul. F. Malovaného
713/2023
1 457,60 € Mesto Malacky Samir Kamberi
19. December 2023
Mandátna zmluva/fakturácia
649/2023
48 600,00 € Mgr. art. Branislav Škopek - KAT Mesto Malacky
19. December 2023
Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 524/2020/MA na C-KN parc.č. 4733/4 a 4733/13 v k.ú. Plavecký Štvrtok-Vampíl
651/2023
930,30 € Neuvedené Alena Duchonova
19. December 2023
Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 31/2020/MA na pozemky registra C-KN parc.č. 3175/2 a 4731/48 v k. ú. Plavecký Štvrtok-Vampíl
652/2023
747,60 € Neuvedené Neuvedené
22. December 2023
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 718/2022/MA na pozemok C-KN parc.č. 4731/5 a 4731/58 v k. ú. Plavecký Štvrtok-Vampíl
667/2023
979,60 € Mesto Malacky Michal Olexa
22. December 2023
Nájomná zmluva na nájom časti pozemkov registra "C" parc. č. 4478/2 - kaderníctvo Bernolákova
738/2023
1 400,00 € Mesto Malacky Martina Janečková - KADERNÍCTVO-HOLIČSTVO
22. December 2023
Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluvy č. 25/2020/MA na pozemok registra C-KN parc.č. 4731/17, /18 a /55 v k. ú. Plavecký Štvrtok-Vampíl
663/2023
1 265,55 € Neuvedené Neuvedené
22. December 2023
Mandátna zmluva -Karanténna stanica/fakturácia
760/2023
9 600,00 € Denisa Podstavková Mesto Malacky
22. December 2023
Dodatok č.3 k Nájomnej zmluvy č. 39/2020/MA na pozemok C-KN parc.č. 4731/7, 47321/8 a 4731/57 v k. ú. Plavecký Štvrtok-Vampíl
666/2023
1 618,40 € Neuvedené Neuvedené
28. December 2023
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 653/2022 na pozemky registra C-KN parc.č. 3175/5, /6 a 4731/49 v k. ú. Plavecký Štvrtok-Vampíl
654/2023
1 685,05 € Mesto Malacky Ing. Miroslava Pirhala Perúnová
28. December 2023
Dodatok č. 3 ku Nájomnej zmluve č. 26/2020 na pozemok registra C-KN parc.č. 4731/20, 4731/26, 4731/27 a 4731/54 v k. ú. Plavecký Štvrtok-Vampíl
661/2023
3 130,90 € Mesto Malacky Roman Tabák
28. December 2023
Nájomná zmluva na pozemok registra C-KN parc.č. 4731/10, 4731/11 a 4731/44-k.ú.Pl.Štvrtok-Vampíl v k. ú. Plavecký Štvrtok-Vampíl Nájomná zmluva na pozemok registra C-KN parc.č. 4731/10, 4731/11 a 4731/44 Nájomná zmluva na pozemok registra C-KN par...
665/2023
838,10 € Mesto Malacky Zdenko Škandera
29. December 2023
Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve 32/2020/MA na pozemok registra C-KN parc.č. 3175/3 a 4731/47 v k.ú. Plavecký Štvrtok-Vampíl
653/2023
631,00 € Neuvedené Neuvedené