Centrálny register zmlúv

Mesto Malacky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Jún 2024
Nájomná zmluva HM B/520 SC
235/2024
30,00 € Mesto Malacky Petronela Dobrovodská
5. Jún 2024
Nájomná zmluva HM A/138a SC
236/2024
40,00 € Mesto Malacky Anna Škodová
5. Jún 2024
Nájomná zmluva HM E/1957 SC
237/2024
13,27 € Mesto Malacky Mgr. Marta Ježková
5. Jún 2024
Nájomná zmluva HM U/8 NC
238/2024
8,29 € Mesto Malacky Martina Mrnková
5. Jún 2024
Nájomná zmluva HM U/304 NC
239/2024
20,00 € Mesto Malacky Lýdia Stanková
4. Jún 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na E-KN,parc.č.907/2.
15/2024
0,00 € IRG Interior s.r.o. Mesto Malacky
4. Jún 2024
Zmluva o dielo - "Oprava chodníkov na území mesta Malacky"/fakturácia
228/2024
133 970,32 € STADCON spol. s r.o. Mesto Malacky
4. Jún 2024
Nájomná zmluva HM A/1015 NC
229/2024
40,00 € Mesto Malacky Lýdia Lefčíková
4. Jún 2024
Nájomná zmluva HM A/1016 NC
230/2024
40,00 € Mesto Malacky Patrik Daniel
4. Apríl 2024
Nájomná zmluva- pozemok parc. reg. "E" č. 430/4, k. ú. Malacky, Ul. Sládkovičova
83/2024
192,60 € Mesto Malacky Lucia Mercová
31. Máj 2024
Dohoda o zmene v zložení zábezpeky
187/2024
0,00 € Mesto Malacky Easy Clean s.r.o.
31. Máj 2024
Dohoda o ukončení NZ
226/2024
0,00 € Mesto Malacky Ivana Jurdáková
31. Máj 2024
prenájom jednoizbového bytu č. 10 na treťom poschodí, číslo vchodu 59 bytového domu súp. č. 5634, postaveného na ul. Pri Maline v Malackách - opakovaný nájom
227/2024
0,00 € Mesto Malacky Dušan Gašparovič
30. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. 0013123
205/2024
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Mesto Malacky
29. Máj 2024
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2024.
73/2024
0,00 € Mesto Malacky Obec Gajary
29. Máj 2024
prenájom 1-izbového bytu č. 7 na druhom poschodí, číslo vchodu 63 bytového domu súp. č. 5635, postaveného na ul. Pri Maline v Malackách - opakovaný nájom
225/2024
0,00 € Mesto Malacky Camila Robenovenská
28. Máj 2024
prenájom 1-izbového bezbariérového bytu č. 1 na prízemí, číslo vchodu 53 bytového domu súp. č. 5632, postaveného na ul. Pri Maline v Malackách - opakovaný nájom
223/2024
0,00 € Neuvedené Mesto Malacky
28. Máj 2024
Dodatok č. 1 k M a n d á t n ej z m l u v e č. 603/2023/MA
188/2024
900,00 € Komacom s.r.o. Mesto Malacky
27. Máj 2024
Zmluva o výpožičke
182/2024
0,00 € Mesto Malacky Zdravé regióny
23. Máj 2024
Nájomná zmluva HM C/957 SC
221/2024
30,00 € Mesto Malacky Marta Slobodová