Centrálny register zmlúv

Mesto Malacky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Január 2024
Zmluva o poskytnutí služieb v súvislosti s výkonom pohrebných a cintorínskych služieb a o nájme Domu smútku a súvisiacich priestorov
11/2024
0,00 € IVOS s.r.o. Mesto Malacky
5. Január 2024
Nájomná zmluva HM A/1012 NC
777/2023
19,91 € Mesto Malacky Mgr. Jana Černá
5. Január 2024
Nájomná zmluva HM U/297 NC
778/2023
8,29 € Mesto Malacky Štefan Žáček
5. Január 2024
Nájomná zmluva HM B/45a NC
779/2023
19,91 € Mesto Malacky Filip Tikl
5. Január 2024
Nájomná zmluav HM D/1454 SC
780/2023
19,91 € Mesto Malacky Vladimír Antálek
5. Január 2024
Nájomná zmluva HM U/298 NC
781/2023
8,29 € Mesto Malacky Neuvedené
4. Január 2024
Nájomná zmluva HM B/45b NC
770/2023
19,91 € Mesto Malacky Ľuboslava Trebuľová
4. Január 2024
Nájomná zmluva HM E/1668 SC
771/2023
19,91 € Mesto Malacky František Baďura
4. Január 2024
Nájomná zmluva HM A/1009 NC
772/2023
19,91 € Mesto Malacky Mgr. Alena Kurtulíková
4. Január 2024
Nájomná zmluva HM E/2068 SC
773/2023
13,27 € Mesto Malacky JUDr. Helena Blahutová
4. Január 2024
Nájomná zmluva HM F/2930 SC
774/2023
13,27 € Mesto Malacky Elena Bernátová
4. Január 2024
Nájomná zmluva- pozemok pod garážou, časť parc. reg. "C" č. 2737/23, ul. 1. mája
1/2024
90,00 € Mesto Malacky Miroslav Fiala
4. Január 2024
Nájomná zmluva- pozemok pod garážou, časť parc. reg. "C" č. 2737/22, ul. 1. mája
2/2024
90,00 € Pavel Werfl Mesto Malacky
4. Január 2024
Nájomná zmluva- pozemok pod garážou, časť parc. reg. "C" č. 2737/21, ul. 1. mája
3/2024
90,00 € Emília Poláčková Mesto Malacky
4. Január 2024
Nájomná zmluva- pozemok pod garážou, časť parc. reg. "C" č. 2737/25, ul. 1. mája
5/2024
90,00 € Andrej Hollý Mesto Malacky
4. Január 2024
Nájomná zmluva HM A/151 NC
775/2023
19,91 € Mesto Malacky Lukáš Šulek
4. Január 2024
Nájomná zmluva HM D/1367 SC
776/2023
13,27 € Mesto Malacky Anton Welter
2. Január 2024
Nájomná zmluva, pozemok pod stánkom s občerstvením, parc. reg. "C" č. 3630/1, ul. F. Malovaného
713/2023
1 457,60 € Mesto Malacky Samir Kamberi
19. December 2023
Mandátna zmluva/fakturácia
649/2023
48 600,00 € Mgr. art. Branislav Škopek - KAT Mesto Malacky
19. December 2023
Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 524/2020/MA na C-KN parc.č. 4733/4 a 4733/13 v k.ú. Plavecký Štvrtok-Vampíl
651/2023
930,30 € Neuvedené Alena Duchonova