Centrálny register zmlúv

Mesto Malacky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie SZZ ZO Malacky III (INO)
290/2024
300,00 € Mesto Malacky ZO SZZ, 6-53 Malacky III. Prídavky
3. Júl 2024
Nájomná zmluva HM D/1508 SC
292/2024
19,91 € Mesto Malacky Miroslav Bartoš
3. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie Vladimír Zetek - DIVADELNÁ AGENTÚRA "ŽIHADLO" (kultúrna oblasť)
268/2024
1 000,00 € Mesto Malacky Vladimír Zetek - DIVADELNÁ AGENTÚRA "ŽIHADLO"
3. Júl 2024
Nájomná zmluva HM A/113 NC
294/2024
40,00 € Mesto Malacky Mária Horváthová
3. Júl 2024
Nájomná zmluva HM F/2986 SC
298/2024
105,00 € Mesto Malacky Emília Veselá
2. Júl 2024
Nájomná zmluva HM D/1182 SC
291/2024
13,27 € Mesto Malacky Pavel Greif
28. Jún 2024
Nájomná zmluva - stavba 5246, pozemok reg.C 3631/1, Betánia - na dobu neurčitú
271/2024
1,00 € Mesto Malacky KRIŽOVATKY n.o.
27. Jún 2024
prenájom 2-izbového bytu č. 2 na prízemím číslo vchodu 51 bytového domu súp. č. 5632, postaveného na ul. Pri Maline v Malackách
283/2024
0,00 € Mesto Malacky Veronika Slezáková
27. Jún 2024
Zmluva o spolupráci pri organizovaní a zabezpečení športovo - spoločenského podujatia
285/2024
0,00 € Tomáš Peciar Mesto Malacky
26. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Malacky z rezervy primátora- Turnaj generácií, dňa 29.6.2024
245/2024
800,00 € Mesto Malacky Telovýchovná jednota STROJÁR MALACKY
26. Jún 2024
Dodatok č. 9 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 29.10.2007, Inkubátor
206/2024
0,00 € Mesto Malacky Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
26. Jún 2024
Zmluva o dielo - "Vybudovanie prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v centre mesta Malacky pri MŠ“/fakturácia
278/2024
19 904,76 € APRO Záhradné centrum s.r.o. Mesto Malacky
21. Jún 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti
266/2024
0,00 € MUDr. Viera Weissová Mesto Malacky
20. Jún 2024
Podnájomná zmluva na časť pozemku C-KN, parc.č.5593/1.
249/2024
13,85 € Eurovalley, a.s. Mesto Malacky
20. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Malacky, rezerva primátora, Turnaj 3x3 v basketbale, 29.6.2024 na Námestí u Severínka, Malacky
214/2024
600,00 € Mesto Malacky Telovýchovná jednota STROJÁR MALACKY
20. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta z rezervy primátora- VC Malacky v judo žiakov a žiačok, 21.9.2024 v Športovej hale Malina
220/2024
300,00 € Mesto Malacky Telovýchovná jednota STROJÁR MALACKY
19. Jún 2024
prenájom 2-izbového bytu č. 11 na 3. poschodí, číslo vchodu 51 bytového domu súp. č. 5636, postaveného na ul. Pri Maline v Malackách - opakovaný nájom
251/2024
0,00 € Mesto Malacky Ľubomír Holeš
18. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie SPZ OkO Malacky (kultúrna oblasť)
202/2024
800,00 € Mesto Malacky Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Malacky
18. Jún 2024
Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytového priestoru a časti strechy- fakturácia
208/2024
0,00 € Mesto Malacky Západoslovenská distribučná, a.s.
18. Jún 2024
Servisná zmluva
246/2024
16 429,10 € LED-SERVICE, s.r.o. Mesto Malacky