Centrálny register zmlúv

Mesto Malacky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Apríl 2023
Zmluva o dielo- Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže
153/2023
3 593 274,18 € ERIGOM SK, s.r.o. Mesto Malacky
12. Máj 2023
Zmluva o účelovom úvere č. 0405/23/08789
208/2023
3 000 000,00 € Československá obchodná banka, a.s. Mesto Malacky
9. December 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č.170/2022 (fakturácia)
670/2022
1 930 806,83 € SYTIQ a. s. Mesto Malacky
25. November 2022
Zmluva o dielo - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského, Malacky
609/2022
1 901 858,40 € COLAS Slovakia, a.s. Mesto Malacky
13. Apríl 2022
Zmluva o dielo
230/2022
1 713 006,56 € M - SILNICE SK s.r.o. Mesto Malacky
10. November 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021CFC9-221-94
569/2022
1 529 398,19 € Ministerstvo Investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Mesto Malacky
6. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
114/2024
1 385 771,14 € Ministerstvo Investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Mesto Malacky
26. Január 2024
Zmluva o dielo a o poskytnutí služieb-"KULTÚRNE CENTRUM MALACKY"/fakturácia
62/2024
1 095 675,47 € N/A s. r. o. Mesto Malacky
10. Február 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
75/2023
1 044 798,85 € Ministerstvo Investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Mesto Malacky
18. November 2022
Zmluva o dielo - Prístavba materskej školy Štúrova ulica Malacky
594/2022
1 029 426,37 € FBT Slovakia s.r.o. Mesto Malacky
10. November 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302071CAB1-73-87
567/2022
942 642,51 € Ministerstvo Investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Mesto Malacky
11. Apríl 2023
Zmluva o dielo-revitalizácia a obnova verejných priestranstiev ulíc M.Tillnera a F.Maľovaného (faktúra)
152/2023
827 141,23 € ERIGOM SK, s.r.o. Mesto Malacky
4. Apríl 2022
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011T999-122-15 zo dňa 12.2.2020
IROP-D1-302011T999-122-15
809 886,29 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Malacky
12. December 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 367/2022
671/2022
737 910,35 € FBT Slovakia s.r.o. Mesto Malacky
19. Január 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302071CAB1-73-87 zo dňa 9.11.2022 (číslo dodatku: 1, IROP-D1-302071CAB1-73-87)
35/2024
730 247,00 € Ministerstvo Investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Mesto Malacky
27. Júl 2022
Zmluva o dielo
367/2022
719 776,45 € FBT Slovakia s.r.o. Mesto Malacky
6. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z302091CWA9-91-108
316/2023
572 000,00 € Ministerstvo Investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Mesto Malacky
14. December 2022
Dohoda o poskytnutí fin.prostriedkov a započítaní parkovacích miest k stavbe Severín
605/2022
500 000,00 € Mesto Malacky LGR Invest, s.r.o.
9. November 2023
Zmluva o dielo - "Rekonštrukcia komunikácie Martina Benku"
610/2023
493 351,70 € COLAS Slovakia, a.s. Mesto Malacky
25. Máj 2022
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo 454/2021
273/2022
455 188,03 € FBT Slovakia s.r.o. Mesto Malacky