Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Mesto Malacky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. September 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.
547/2023
0,00 € Mesto Malacky Ing. Katarína Blažeková
11. Jún 2024
Dohoda o splátkovom kalendári
244/2024
0,00 € Mesto Malacky Jana Salajová
10. Jún 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena na častiach pozemkoch v registri C-KN, parc.č.2873/3, /6 a /12.
126/2024
99 040,00 € Mesto Malacky LGR Invest, s.r.o.
10. Jún 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na časti pozemkoch C-KN, parc.č.3200/2, 3370/2, 5547/2, 5549 a 5508/10.
180/2024
0,00 € Mesto Malacky MINERVASIS, s.r.o.
6. Jún 2024
prenájom 1-izbového bytu č. 11 na ul. Hlboká 5001/35 v Malackách - opakovaný nájom
240/2024
0,00 € Mesto Malacky Pavol Danihel
5. Jún 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena na časti pozemku v registri C-KN, parc. č.5573/2.
224/2024
0,00 € REAL 78 s.r.o. Mesto Malacky
5. Jún 2024
Nájomná zmluva HM A/96 SC
231/2024
140,00 € Mesto Malacky Jaroslav Šíra
5. Jún 2024
Nájomná zmluva HM A/445 NC
232/2024
19,91 € Mesto Malacky Božena Murániová
5. Jún 2024
Nájomná zmluva HM A/1017 NC
233/2024
40,00 € Mesto Malacky Miroslav Hečko
5. Jún 2024
Nájomná zmluva HM F/2929 SC
234/2024
13,27 € Mesto Malacky Peter Puškáč
5. Jún 2024
Nájomná zmluva HM B/520 SC
235/2024
30,00 € Mesto Malacky Petronela Dobrovodská
5. Jún 2024
Nájomná zmluva HM A/138a SC
236/2024
40,00 € Mesto Malacky Anna Škodová
5. Jún 2024
Nájomná zmluva HM E/1957 SC
237/2024
13,27 € Mesto Malacky Mgr. Marta Ježková
5. Jún 2024
Nájomná zmluva HM U/8 NC
238/2024
8,29 € Mesto Malacky Martina Mrnková
5. Jún 2024
Nájomná zmluva HM U/304 NC
239/2024
20,00 € Mesto Malacky Lýdia Stanková
4. Jún 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na E-KN,parc.č.907/2.
15/2024
0,00 € IRG Interior s.r.o. Mesto Malacky
4. Jún 2024
Zmluva o dielo - "Oprava chodníkov na území mesta Malacky"/fakturácia
228/2024
133 970,32 € STADCON spol. s r.o. Mesto Malacky
4. Jún 2024
Nájomná zmluva HM A/1015 NC
229/2024
40,00 € Mesto Malacky Lýdia Lefčíková
4. Jún 2024
Nájomná zmluva HM A/1016 NC
230/2024
40,00 € Mesto Malacky Patrik Daniel
4. Apríl 2024
Nájomná zmluva- pozemok parc. reg. "E" č. 430/4, k. ú. Malacky, Ul. Sládkovičova
83/2024
192,60 € Mesto Malacky Lucia Mercová