Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Mesto Malacky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. September 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.
547/2023
0,00 € Mesto Malacky Ing. Katarína Blažeková
23. Február 2024
Zmluva o prenájme tlačových zariadení č.0215012024004- fakturácia
31/2024
0,00 € Z + M servis a. s. Mesto Malacky
23. Február 2024
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2024.
75/2024
0,00 € Mesto Malacky Obec Brodské
23. Február 2024
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2024.
90/2024
0,00 € Mesto Malacky Obec Rohožník
23. Február 2024
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2024.
93/2024
0,00 € Mesto Malacky Obec Plavecký Mikuláš
22. Február 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke elektriky č. 2331/2023
107/2024
0,00 € MAGNA ENERGIA, a.s. Mesto Malacky
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie Latino Scool (kultúrna oblasť)
61/2024
300,00 € Mesto Malacky Latino Scool
20. Február 2024
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2024.
69/2024
0,00 € Mesto Malacky Obec Lakšárska Nová Ves
20. Február 2024
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2024.
91/2024
0,00 € Mesto Malacky Obec Malé Leváre
20. Február 2024
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2024.
97/2024
0,00 € Mesto Malacky Obec Závod
20. Február 2024
Dohoda o urovnaní
104/2024
1 746,84 € Mesto Malacky MARI, s.r.o.
20. Február 2024
Dohoda o splátkovom kalendári
105/2024
0,00 € Mesto Malacky Viera Galbová
20. Február 2024
Dodatok č.2 k Zmluve o zriadení vecného bremena č.580/2023/MA zo dňa 22.11.2023.
101/2024
0,00 € Mesto Malacky Vladimír Bilkovič
15. Február 2024
Zmluva o vystavení platobnej karty OMV Card s funkciou Routex
27/2024
0,00 € OMV Slovensko,s.r.o. Mesto Malacky
15. Február 2024
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2024.
76/2024
0,00 € Mesto Malacky Obec Jakubov
15. Február 2024
Dohoda o splátkovom kalendári
102/2024
0,00 € Mesto Malacky Renáta Danielová
15. Február 2024
prenájom dvojizbového bytu č. 11 na treťom poschodí, číslo vchodu 55 bytového domu súp. č. 5633, postaveného na ul. Pri Maline v Malackách - opakovaný nájom
103/2024
0,00 € Mesto Malacky Tibor Matejov
13. Február 2024
Nájomná zmluva - parc. reg "C" 2254/1, 2252/1, 2256/1 - Zámocký park, Poľovnícky deň 2024- 15.6.2024
45/2024
400,00 € Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Malacky Mesto Malacky
13. Február 2024
Zmluva o výpožičke motorového vozidla- na dobu neurčitú
53/2024
0,00 € Šport aréna Malacky, s.r.o. Mesto Malacky
13. Február 2024
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2024.
74/2024
0,00 € Mesto Malacky Obec Čáry