Centrálny register zmlúv

Mesto Malacky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča na rok 2024.
724/2023
0,00 € Rímskokatolícka cirkev Bratislavská arcidiéza Mesto Malacky
12. Január 2024
Dodatok č. 5 k poistnej zmluve č.1110016290.
25/2024
419,60 € PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu Mesto Malacky
12. Január 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena ku stavbe "Obytný súbor Padelky II - verejné osvetlenie"
622/2023
0,00 € Mesto Malacky JUDr. Marta Vícenová
11. Január 2024
Nájomná zmluva- na nájom pozemku registra "E", parc. č. 524/1- stánok Na Brehu
6/2024
1 150,00 € Ivan Dinuš Mesto Malacky
11. Január 2024
Zmluva o výpožičke
9/2024
0,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Malacky Mesto Malacky
11. Január 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 001/KOM/18
24/2024
0,00 € windows.one, s.r.o. Mesto Malacky
10. Január 2024
Dohoda o platbách, odberné miesto: Pri Maline 5632
14/2024
0,00 € Mesto Malacky TERMMING, a.s.
10. Január 2024
Dohoda o platbách, odbenré miesto: Pri Maline 5633
16/2024
0,00 € Mesto Malacky TERMMING, a.s.
10. Január 2024
Dohoda o platbách na rok 2024, odberné miesto: Pri Maline 5634
17/2024
0,00 € Mesto Malacky TERMMING, a.s.
10. Január 2024
Dohoda o platbách na rok 2024, odberné miesto: Pri Maline 5635
18/2024
0,00 € Mesto Malacky TERMMING, a.s.
10. Január 2024
Dohoda o platbách na rok 2024, odberné miesto: Pri Maline 5636
19/2024
0,00 € Mesto Malacky TERMMING, a.s.
9. Január 2024
Nájomná zmluva-prenájom stánku č. 15-Vianočné trhy 2023
700/2023
800,00 € Mesto Malacky Jaroslav Stanek
9. Január 2024
Zmluva o poskytnutí služieb v súvislosti s výkonom pohrebných a cintorínskych služieb a o nájme Domu smútku a súvisiacich priestorov
10/2024
0,00 € POHREBNÍCTVO ECKER, s.r.o. Mesto Malacky
8. Január 2024
Nájomná zmluva na nájom pozemkov registra "E", parc. č. 513 a parc. č. 514/2 - zmrzlinový stánok na Sasinkovej ulici
7/2024
900,00 € Marta Ameti Mesto Malacky
5. Január 2024
Zmluva o prevode vlastníctva č.02170/2023-PKZP-K40208/23.00
438/2023
14 350,00 € Slovenský pozemkový fond Mesto Malacky
5. Január 2024
Nájomná zmluva- pozemok pod garážou, časť parc. reg. "C" č. 2737/24, ul. 1. mája
4/2024
90,00 € Pavol Oreský Mesto Malacky
5. Január 2024
Zmluva o poskytnutí služieb v súvislosti s výkonom pohrebných a cintorínskych služieb a o nájme Domu smútku a súvisiacich priestorov
11/2024
0,00 € IVOS s.r.o. Mesto Malacky
5. Január 2024
Nájomná zmluva HM A/1012 NC
777/2023
19,91 € Mesto Malacky Mgr. Jana Černá
5. Január 2024
Nájomná zmluva HM U/297 NC
778/2023
8,29 € Mesto Malacky Štefan Žáček
5. Január 2024
Nájomná zmluva HM B/45a NC
779/2023
19,91 € Mesto Malacky Filip Tikl