Centrálny register zmlúv

Mesto Malacky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. November 2023
prenájom 2-izbového bytu č. 2 na prízemí, číslo vchodu 55 bytového domu súp. č. 5633 na ul. Pri Maline v Malackách - opakovaný nájom
612/2023
0,00 € Mesto Malacky Barbora Balážová
13. November 2023
prenájom 2-izbového bytu č. 3 na prvom poschodí , číslo vchodu 67 bytobého domu súp. č. 5636, postaveného na ul. Pri Maline v Malackách - opakovaný nájom
614/2023
0,00 € Mesto Malacky Iveta Siváková
13. November 2023
Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia do distribučnej sústavy(Mierové nám.1)
615/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Malacky
9. November 2023
Zmluva o dielo - "Rekonštrukcia komunikácií ulice M.Tilnera a F.Malovaného"
609/2023
81 527,02 € COLAS Slovakia, a.s. Mesto Malacky
9. November 2023
Zmluva o dielo - "Rekonštrukcia komunikácie Martina Benku"
610/2023
493 351,70 € COLAS Slovakia, a.s. Mesto Malacky
9. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Malacky na akciu "MXT Group Cup Malacky 2023"- 17.11.2023
592/2023
1 000,00 € Mesto Malacky Footgolfový Klub Malacky
9. November 2023
Zmluva o dielo- Rekonštrukcia chodníka na Mierovom námestí
611/2023
59 983,68 € TAkSys, s.r.o. Mesto Malacky
7. November 2023
Dodatok č.1-Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča na rok 2023
587/2023
0,00 € Mesto Malacky Neuvedené
3. November 2023
Mandátna zmluva-"Rekonštrukcia komunikácie Martina Benku"
603/2023
3 600,00 € Komacom s.r.o. Mesto Malacky
2. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302071BMY3-72-74 zo dňa 2.11.2022 Cyklotrasa Pezinská- Padzelek
600/2023
44 140,32 € Ministerstvo Investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Mesto Malacky
2. November 2023
Zmluva o dielo- Mierové námestie a Malacky- Interiér pavilónov
601/2023
48 465,41 € pingpong s. r. o. Mesto Malacky
2. November 2023
Dodatok č.12 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 29.04.2009
179/2023
0,00 € Mesto Malacky Sociálna poisťovňa
2. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie ZZP Viktória ZO Malacky (sociálna oblasť)
588/2023
1 000,00 € Mesto Malacky Združenie zdravotne postihnutých "Viktória"
2. November 2023
Zmluva o dielo- Stavebná úprava osvetlenia na Radlinského ulici
602/2023
62 685,35 € V-elektrik,s.r.o. Mesto Malacky
31. Október 2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 261/2023
598/2023
0,00 € GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. Mesto Malacky
31. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 259/2023
599/2023
228 940,65 € Business Funding Solutions, s.r.o. Mesto Malacky
30. Október 2023
Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov (fakturácia)
577/2023
4 860,00 € SOMI systems a.s. Mesto Malacky
27. Október 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb (fakturácia)
578/2023
100,00 € Patrik Mackovich - BOZPOMA Mesto Malacky
27. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb (fakturácia)
579/2023
100,00 € Ľubica Mackovichová Mesto Malacky
27. Október 2023
Dohoda o ukončení NZ
593/2023
0,00 € Mesto Malacky Iveta Salavová