Centrálny register zmlúv

Mesto Malacky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Malacky
606/2023
104 000,00 € Mesto Malacky Nemocničná a.s.
20. November 2023
Zmluva o reklamnej spolupráci- "Adventné Malacky 2023"
627/2023
2 000,00 € CORA GEO, s. r. o. Mesto Malacky
20. November 2023
prenájom 1-izbového bezbariérového bytu č. 1 na prízemí, číslo vchodu 57 bytového domu súp. č. 5633, postaveného na ul. Pri Maline v Malackách - opakovaný nájom
629/2023
0,00 € Mesto Malacky Peter Jung
17. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 491/2023
620/2023
0,00 € DUVYSTAV, s.r.o. Mesto Malacky
16. November 2023
Nájomná zmluva HM D/1148 SC
623/2023
19,91 € Mesto Malacky Alena Richveiszová
16. November 2023
Nájomná zmluva HM F/2819 SC
624/2023
19,91 € Mesto Malacky Marian Závodný
16. November 2023
Nájomná zmluva HM A/1006 NC
625/2023
19,91 € Mesto Malacky Petra Dunárová
16. November 2023
Nájomná zmluva HM A/792 NC
626/2023
19,91 € Mesto Malacky Oľga Chabrečková
15. November 2023
Zmluva o výpožičke- miestnosť pre terénnu sociálnu prácu, Hlboká 5939, Malacky
621/2023
0,00 € Zdravé regióny Mesto Malacky
14. November 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena.
608/2023
500,00 € Ing. Miroslav Hóz Mesto Malacky
13. November 2023
prenájom 2-izbového bytu č. 2 na prízemí, číslo vchodu 55 bytového domu súp. č. 5633 na ul. Pri Maline v Malackách - opakovaný nájom
612/2023
0,00 € Mesto Malacky Barbora Balážová
13. November 2023
prenájom 2-izbového bytu č. 3 na prvom poschodí , číslo vchodu 67 bytobého domu súp. č. 5636, postaveného na ul. Pri Maline v Malackách - opakovaný nájom
614/2023
0,00 € Mesto Malacky Iveta Siváková
13. November 2023
Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia do distribučnej sústavy(Mierové nám.1)
615/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Malacky
9. November 2023
Zmluva o dielo - "Rekonštrukcia komunikácií ulice M.Tilnera a F.Malovaného"
609/2023
81 527,02 € COLAS Slovakia, a.s. Mesto Malacky
9. November 2023
Zmluva o dielo - "Rekonštrukcia komunikácie Martina Benku"
610/2023
493 351,70 € COLAS Slovakia, a.s. Mesto Malacky
9. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Malacky na akciu "MXT Group Cup Malacky 2023"- 17.11.2023
592/2023
1 000,00 € Mesto Malacky Footgolfový Klub Malacky
9. November 2023
Zmluva o dielo- Rekonštrukcia chodníka na Mierovom námestí
611/2023
59 983,68 € TAkSys, s.r.o. Mesto Malacky
7. November 2023
Dodatok č.1-Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča na rok 2023
587/2023
0,00 € Mesto Malacky Neuvedené
3. November 2023
Mandátna zmluva-"Rekonštrukcia komunikácie Martina Benku"
603/2023
3 600,00 € Komacom s.r.o. Mesto Malacky
2. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302071BMY3-72-74 zo dňa 2.11.2022 Cyklotrasa Pezinská- Padzelek
600/2023
44 140,32 € Ministerstvo Investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Mesto Malacky