Centrálny register zmlúv

Mesto Malacky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. November 2023
Zmluva o dielo- Mierové námestie a Malacky- Interiér pavilónov
601/2023
48 465,41 € pingpong s. r. o. Mesto Malacky
2. November 2023
Dodatok č.12 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 29.04.2009
179/2023
0,00 € Mesto Malacky Sociálna poisťovňa
2. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie ZZP Viktória ZO Malacky (sociálna oblasť)
588/2023
1 000,00 € Mesto Malacky Združenie zdravotne postihnutých "Viktória"
2. November 2023
Zmluva o dielo- Stavebná úprava osvetlenia na Radlinského ulici
602/2023
62 685,35 € V-elektrik,s.r.o. Mesto Malacky
31. Október 2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 261/2023
598/2023
0,00 € GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. Mesto Malacky
31. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 259/2023
599/2023
228 940,65 € Business Funding Solutions, s.r.o. Mesto Malacky
30. Október 2023
Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov (fakturácia)
577/2023
4 860,00 € SOMI systems a.s. Mesto Malacky
27. Október 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb (fakturácia)
578/2023
100,00 € Patrik Mackovich - BOZPOMA Mesto Malacky
27. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb (fakturácia)
579/2023
100,00 € Ľubica Mackovichová Mesto Malacky
27. Október 2023
Dohoda o ukončení NZ
593/2023
0,00 € Mesto Malacky Iveta Salavová
27. Október 2023
prenájom 2-izbového bytu č. 2 na prízemí, číslo vchodu 69 bytového domu súp. č. 5636, postaveného na ul. Pri Maline v Malackách
594/2023
0,00 € Mesto Malacky Radka Ondrašková
27. Október 2023
Nájomná zmluva HM U/293 NC
595/2023
8,29 € Mesto Malacky Jana Vačková
27. Október 2023
Nájomná zmluva HM A/913 NC
596/2023
19,91 € Mesto Malacky Šimon Chalány
27. Október 2023
Nájomná zmluva HM B/38NC
597/2023
19,91 € Mesto Malacky Janka Horváthová
26. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie-Zdravotníctvo na skvalitnenia poskytovania zdravotnej starostlivosti v regióne Malacky
591/2023
104 000,00 € Mesto Malacky Bratislavský samosprávny kraj
25. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt-"Stavba prvkov detského ihriska v Malackách"_
582/2023
426 328,43 € Mesto Malacky Ministerstvo Investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
25. Október 2023
Zmluva o dielo - "Malacky, Záhradná ulica - odkanalizovanie"
589/2023
93 517,73 € STAVECH, s.r.o. Mesto Malacky
25. Október 2023
Dodatok č. 1 - "Cyklotrasa Pezinská - Padzelek"
590/2023
7 628,17 € COLAS Slovakia, a.s. Mesto Malacky
19. Október 2023
Zmluva o dielo - "Projektová dokumentácia Cyklotrasa Továrenska"
585/2023
66 900,00 € ARCHIX s.r.o. Mesto Malacky
19. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci a rozúčtovaní prevádzkových nákladov
513/2023
0,00 € Centrum voľného času Mesto Malacky