Centrálny register zmlúv

Mesto Malacky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. December 2023
Nájomná zmluva HM U/294 NC
719/2023
8,29 € Mesto Malacky Ľubica Kolandrová
14. December 2023
Nájomná zmluva HM E2213 SC
720/2023
19,91 € Mesto Malacky Božena Huttová
14. December 2023
Nájomná zmluva HM A/262 NC
721/2023
19,91 € Mesto Malacky Jozefa Hozáková
14. December 2023
Nájomná zmluva HM C/1026 SC
723/2023
19,91 € Mesto Malacky MUDr. Ľudmila Mucsková
13. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Malacky - rezerva primátora
678/2023
300,00 € Mesto Malacky 1.SC Malacky
11. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP
656/2023
4 200,00 € Ľubica Mackovichová Mesto Malacky
11. December 2023
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
657/2023
0,00 € Ľubica Mackovichová Mesto Malacky
11. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti ochrany pred požiarmi
658/2023
4 200,00 € Patrik Mackovich - BOZPOMA Mesto Malacky
11. December 2023
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
659/2023
0,00 € Patrik Mackovich - BOZPOMA Mesto Malacky
11. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Malacky- rezerva primátora
671/2023
500,00 € Mesto Malacky Atletický klub AC Malacky
11. December 2023
Dohoda o ukončení NZ
675/2023
0,00 € Mesto Malacky MUDr. Dominika Čechová
8. December 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke elektriny
673/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA, a.s. Mesto Malacky
8. December 2023
Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia EZ č. 2313100034-ZoVP, - Cyklotrasa Partizánska, Ľ. Zúbka, Veľkomoravská, Malacky
674/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Malacky
7. December 2023
prenájom 1-izbového bezbariérového bytu č. 1 na prízemí, číslo vchodu 61 bytového domu súp. č. 5634, postaveného na ul. Pri Maline v Malackách - opakovaný nájom
670/2023
0,00 € Mesto Malacky Peter Radič
7. December 2023
nevýhradná licencia na inštaláciu a užívanie informačného systému DOMUS
672/2023
5 288,16 € Mesto Malacky ANASOFT APR, spol. s r.o.
6. December 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2023 Brodské.
618/2023
0,00 € Mesto Malacky Obec Brodské
6. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Malacky- oprava stavebnej časti objektu Strelnica ŠSK ZTŠČ Malacky
638/2023
1 500,00 € Mesto Malacky Športovo-strelecký klub ZTŠČ Malacky
6. December 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-30271BZX5-73-87 (ev.č. prijímateľa 75/2023)
662/2023
0,00 € Ministerstvo Investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Mesto Malacky
5. December 2023
Dohoda o urovnaní
650/2023
79 187,86 € COLAS Slovakia, a.s. Mesto Malacky
5. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb
655/2023
235,40 € Neuvedené Neuvedené