Centrálny register zmlúv

Mesto Malacky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. December 2023
Nájomná zmluva- stánok č.17- Vianočné trhy 2023
703/2023
400,00 € Mesto Malacky Klaudius Németh - Konzum
14. December 2023
Nájomná zmluva- stánok č. 19-Vianočné trhy 2023
704/2023
160,00 € Mesto Malacky Cecília Scheinerová
14. December 2023
Nájomná zmluva na časť pozemku registra E-KN, parc.č.1119/1-Vianočné trhy 2023
705/2023
60,00 € Mesto Malacky Poľovnícke združenie "MALAČAN" v zast. JUDr. Malata
14. December 2023
Nájomná zmluva - stánok č. 24- Vianočné trhy 2023
706/2023
400,00 € Mesto Malacky Vivien Benčíková
14. December 2023
Nájomná zmluva na časť pozemku registra E-KN, parc.č.1119/1-Vianočné trhy 2023.
707/2023
300,00 € Mesto Malacky KLOS s.r.o.
14. December 2023
Nájomná zmluva-stánok č. 25- Vianočné trhy 2023
708/2023
270,00 € Mesto Malacky Silvia Bereková
14. December 2023
Nájomná zmluva-stánok č. 25- Vianočné trhy 2023
709/2023
200,00 € Mesto Malacky Šárka Holomková
14. December 2023
Nájomná zmluva na časť pozemku registra E-KN, 1119/1 - Vianočné trhy 2023.
710/2023
60,00 € Mesto Malacky Zdenka Nízka
14. December 2023
Nájomná zmluva-prenájom stánku č.10-Vianočné trhy 2023
711/2023
400,00 € Mesto Malacky Erika Vaškovičová
14. December 2023
Nájomná zmluva - prenájom stánku č. 27- vianočné trhy 17.12.2023
712/2023
75,00 € Mesto Malacky Tomáš Hokr - LIRA
14. December 2023
Zmluva č.PZ002000112068-002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd/fakturácia
628/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Mesto Malacky
14. December 2023
odvod dažďových vôd prostredníctvom uvedenej dažďovej kanalizácie od šachty od šachty ŠD 01 po šachtu ŠD 07
718/2023
0,00 € SEZAKO Trnava, s.r.o. Mesto Malacky
14. December 2023
Nájomná zmluva HM U/294 NC
719/2023
8,29 € Mesto Malacky Ľubica Kolandrová
14. December 2023
Nájomná zmluva HM E2213 SC
720/2023
19,91 € Mesto Malacky Božena Huttová
14. December 2023
Nájomná zmluva HM A/262 NC
721/2023
19,91 € Mesto Malacky Jozefa Hozáková
14. December 2023
Nájomná zmluva HM C/1026 SC
723/2023
19,91 € Mesto Malacky MUDr. Ľudmila Mucsková
13. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Malacky - rezerva primátora
678/2023
300,00 € Mesto Malacky 1.SC Malacky
11. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP
656/2023
4 200,00 € Ľubica Mackovichová Mesto Malacky
11. December 2023
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
657/2023
0,00 € Ľubica Mackovichová Mesto Malacky
11. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti ochrany pred požiarmi
658/2023
4 200,00 € Patrik Mackovich - BOZPOMA Mesto Malacky