Centrálny register zmlúv

Mesto Malacky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2023
nájomná
646/2023
19,91 € Martin Jurkovič Mesto Malacky
29. November 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 491/2023
647/2023
23 898,21 € DUVYSTAV, s.r.o. Mesto Malacky
28. November 2023
Nájomná zmluva HM A/115 NC
640/2023
19,91 € Mesto Malacky Milan Jurica
28. November 2023
Nájomná zmluva HM A/1003 NC
641/2023
19,91 € Mesto Malacky Jaroslava Budkovská
28. November 2023
Nájomná zmluva HM A/1004 NC
642/2023
19,91 € Mesto Malacky Mária Tesarovičová
28. November 2023
Nájomná zmluva HM U/291 NC
643/2023
8,29 € Mesto Malacky Oľga Danihelová
28. November 2023
Nájomná zmluva HM U/291 NC
644/2023
8,29 € Mesto Malacky Dana Komorníková
28. November 2023
Nájomná zmluva HM F/2633 SC
645/2023
13,27 € Mesto Malacky Eva Matuškovičová
24. November 2023
Zmluva oposkytnutí dotácie z rozpočtu mesta Malacky na reprezentáciu športu
617/2023
40 000,00 € Mesto Malacky FC - Žolík Malacky
24. November 2023
Nájomná zmluva HM C/910 SC
633/2023
19,91 € Mesto Malacky Jarmila Stražayová
24. November 2023
Nájomná zmluva HM A/1010 NC
634/2023
19,91 € Mesto Malacky Miroslav Jakubáč
24. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Malacky podľa VZN č. 2/2020 - rezerva, basketbalový oddiel, Memoriál Karola Oreského 28.10.2023
605/2023
250,00 € Mesto Malacky Telovýchovná jednota STROJÁR MALACKY
24. November 2023
Dohoda o vykonávaní zimnej údržby MK v r.2023/24/fakturácia
630/2023
0,00 € TEKOS, spol. s r.o. Mesto Malacky
24. November 2023
Nájomná zmluva HM A/89 SC
635/2023
13,27 € Mesto Malacky Jarmila Stražayová
24. November 2023
Nájomná zmluva HM B/39 NC
636/2023
19,91 € Mesto Malacky MUDr. Jozef Kubík
24. November 2023
Nájomná zmluva HM B/622 SC
637/2023
13,27 € Mesto Malacky Martina Juricová
24. November 2023
Nájomná zmluva HM D/1343 SC
639/2023
13,27 € Mesto Malacky Viera Belláková
23. November 2023
Nájomná zmluva HM U/296 NC
632/2023
8,29 € Mesto Malacky Štefan Dirnberger
23. November 2023
Zmluva o vecnom bremene na pozemok registra E-KN, parc.č.4696/1.
580/2023
270,00 € Mesto Malacky Vladimír Bilkovič
23. November 2023
Zámenná zmluva na pozemok registra E-KN, parc.č.6862, 6863/1 a 3233/8.
566/2023
0,00 € Mesto Malacky ELOSTA, s.r.o.