Centrálny register zmlúv

Mesto Malacky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Október 2023
Zmluva o dielo-"Rekonštrukcia strechy a zvodov na MsÚ"
574/2023
37 715,76 € TAkSys, s.r.o. Mesto Malacky
10. Október 2023
Kúpna zmluva.
562/2023
1,00 € Pavel Encinger Mesto Malacky
10. Október 2023
prenájom 2-izbového bytu č. 5 na prvom poschodí, číslo vchodu 53 bytového domu súp. č. 5632, postaveného na ul. Pri Maline v Malackách - opakovaný nájom
569/2023
0,00 € Mesto Malacky Vladimír Kuzmín
10. Október 2023
Kúpna zmluva.
561/2023
10 944,00 € Mesto Malacky Marek Spál
10. Október 2023
Zmluva o dielo-"Prekládka skrine SR rozvodov NN,Štúrová"
570/2023
23 545,25 € Electricity s. r. o. Mesto Malacky
6. Október 2023
prenájom 2-izbového bytu č. 22 v bytovom dome č. 2545/12 na Mierovom námestí v Malackách - opakovaný nájom
567/2023
0,00 € Mesto Malacky Simona Dermeková
5. Október 2023
Zmluva o dielo - "Vypracovanie PD k Fotovoltaike"
564/2023
0,00 € ECO-LOGIC PROJECTS s.r.o. Mesto Malacky
4. Október 2023
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 511/2021/MA
560/2023
1 720,00 € Ing. Milan Žilavý Mesto Malacky
3. Október 2023
Dohoda o ukončení NZ
554/2023
0,00 € Mesto Malacky Neuvedené
3. Október 2023
prenájom 2-izbového bytu č. 5 na 1. poschodí, číslo vchodu 51 bytového domu súp. č. 5632, postaveného na ul. Pri Maline v Malackách
556/2023
0,00 € Mesto Malacky Patrícia Havlíková
3. Október 2023
prenájom 2-izbového bytu č. 26 v bytovom dome č. 2545ú12 na Mierovom námestí v Malackách - opakovaný nájom
557/2023
0,00 € Mesto Malacky MUDr. Dominika Čechová
29. September 2023
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na roky 2023-2024
551/2023
0,00 € Základná odborová organizácia SLOVES MsÚ Malacky Mesto Malacky
29. September 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.
543/2023
0,00 € Mesto Malacky Vladimír Režný
29. September 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.
546/2023
0,00 € Mesto Malacky Tomáš Buzek
29. September 2023
Kúpna zmluva.
548/2023
39 270,00 € Neuvedené Mesto Malacky
29. September 2023
zmluva na servis zdvíhacích zariadení
552/2023
0,00 € OTIS Výťahy s.r.o. Mesto Malacky
27. September 2023
prenájom pozemkov v k. ú. Malacky na Hlbokej ulici o výmere 461 m2
544/2023
0,00 € Mesto Malacky Neuvedené
27. September 2023
prenájom 2-izbového bytu č. 6 ns druhom poschodí, číslo vchodu 53 bytového domu súp. č. 5632, postaveného na ul. Pri Maline v Malackách - opakovaný nájom
545/2023
0,00 € Zuzana Krammerová Mesto Malacky
26. September 2023
prenájom 1-izbového bezbariérového bytu č. 1 na prízemí, číslo vchodu 69 bytového domu súp. č. 5636, postaveného na ul. Pri Maline v Malackách - opakovaný nájom
541/2023
0,00 € Mesto Malacky Neuvedené
26. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.594/2022
542/2023
69 238,46 € FBT Slovakia s.r.o. Mesto Malacky