Centrálny register zmlúv

Slovenský pozemkový fond

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. 04204/2022-PNZ -P41399/22.00 - Lukáš Žák
04204/2022-PNZ -P41399/22.00
0,00 € Lukáš Žák Slovenský pozemkový fond
25. Apríl 2023
Zmluva o dielo na vyhotovenia znaleckého posudku č. 01329/2023-ZDRP0008/23-00, Ing. Anton Paus, k. ú. Jarovce
01329/2023-ZDRP0008/23-00
0,00 € Ing. Anton Paus Slovenský pozemkový fond
25. Apríl 2023
Nájomná zmluva č.01851/2022-PNZ -P40587/22.00 - Podbranč, roľnícke družstvo
01851/2022-PNZ -P40587/22.00
0,00 € Podbranč, roľnícke družstvo Slovenský pozemkový fond
25. Apríl 2023
Nájomná zmluva č.02129/2021-PNZ -P40535/21.00,EKOfarma Zlatnícka dolina, spol. s r.o.
02129/2021-PNZ -P40535/21.00
0,00 € EKOfarma Zlatnícka dolina, spol. s r.o. Slovenský pozemkový fond
25. Apríl 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 03959/2022-PNZ -P40394/21.00, MONTY-RANČ, Katarína Rovná
03959/2022-PNZ -P40394/21.00
0,00 € MONTY-RANČ Katarína Rovná Slovenský pozemkový fond
25. Apríl 2023
Dodatok č. 00234/2023-PNZ -P40046/21.01 - PD Kolárovo
00234/2023-PNZ -P40046/21.01
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Kolárovo Slovenský pozemkový fond
25. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. 00231/2021-PNZ -P40099/21.00 - Dražo Manojlovič, SHR
00231/2021-PNZ -P40099/21.00
0,00 € Manojlovič Dražo Slovenský pozemkový fond
25. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. 00204/2023-PNZ -P41055/22.00 - Ing. Roman Ďuriš a Ing. Magdaléna Ďurišová
00204/2023-PNZ -P41055/22.00
0,00 € Ďuriš Roman, Ing., a Ďurišová Magdaléna, Ing. Slovenský pozemkový fond
25. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. 00176/2023-PNZ -P40055/23.00 - Slávko Chovan
00176/2023-PNZ -P40055/23.00
0,00 € Chovan Slávko Slovenský pozemkový fond
25. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. 00162/2023-PNZ -P40040/23.00 - Igor Benedikovič, SHR
00162/2023-PNZ -P40040/23.00
0,00 € Igor Benedikovič, SHR Slovenský pozemkový fond
25. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. 00150/2023-PNZ -P41312/22.00 - Miroslav Znoj, SHR
00150/2023-PNZ -P41312/22.00
0,00 € Miroslav Znoj, SHR Slovenský pozemkový fond
25. Apríl 2023
Nájomná zmluva č.00093/2023-PNZ-P40027/23.00 - Eva Kubišová
00093/2023-PNZ -P40027/23.00
0,00 € Eva Kubišová Slovenský pozemkový fond
25. Apríl 2023
Dodatok č. 00429/2023-PNZ -P40009/21.01- AGROK Orlov, družstvo
00429/2023-PNZ -P40009/21.01
0,00 € AGROK Orlov, družstvo Slovenský pozemkový fond
25. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. 00402/2023-PNZ-P40128/23.00 - Anna Chlebcová
00402/2023-PNZ -P40128/23.00
0,00 € Anna Chlebcová Slovenský pozemkový fond
25. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. 00389/2023-PNZ -P40125/23.00 - Peter Motyčka
00389/2023-PNZ -P40125/23.00
0,00 € Motyčka Peter Slovenský pozemkový fond
25. Apríl 2023
Nájomná zmluva č.00388/2023-PNZ-P40196/20.00 - Tánczos Matušík s.r.o.
00388/2023-PNZ -P40196/20.00
0,00 € Tánczos Matušík s.r.o. Slovenský pozemkový fond
25. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. 00386/2023-PNZ -P40123/23.00 - Ing. Lucia Siekelová
00386/2023-PNZ -P40123/23.00
0,00 € Siekelová Lucia Ing. Slovenský pozemkový fond
25. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. 00381/2023-PNZ -P40119/23.00-Mgr. Ján Majer
00381/2023-PNZ -P40119/23.00
0,00 € Mgr. Ján Majer Slovenský pozemkový fond
25. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. 00371/2023-PNZ -P40118/23.00 - Peter Magát
00371/2023-PNZ -P40118/23.00
0,00 € Peter Magát Slovenský pozemkový fond
25. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. 00308/2023-PNZ -P40096/23.00 - Miriama Vašková
00308/2023-PNZ -P40096/23.00
0,00 € Vašková Miriama Slovenský pozemkový fond