Centrálny register zmlúv

Slovenský pozemkový fond

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. August 2023
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností vo vlastníctve štátu v k.ú. Lutiše, okres Žilina
01308/2023-OS-0140072/23-00
0,00 € Lesy SR, š.p. Banská Bystrica Slovenský pozemkový fond
17. August 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC, k.ú. Šarišské Dravce, okres Sabinov
01159/2023-OV-0250113/23-00
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond
17. August 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC, k.ú. Zbudský Rokytov, okres Humenné
01132/2023-OV-0250110/23-00
0,00 € Prešovský samosprávna kraj Slovenský pozemkový fond
17. August 2023
Dodatok č. 009172023-PKZ -K4064314.01 ku kúpnej zmluve č. 038392014-PKZ -K4064314.00 - Obec Soľ, k. ú. Soľ, okres Vranov nad Topľou
00917/2023-PKZ -K40643/14.01
0,00 € ObecSoľ Slovenský pozemkový fond
17. August 2023
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 00761/2023-PKZP-K40077/23.00-Obec Dubovica, k.ú.Dubovica, okres Sabinov
00761/2023-PKZP-K40077/23.00
100,00 € Obec Dubovica Slovenský pozemkový fond
17. August 2023
Nájomná zmluva č. 00668/2023-PNZ -P40237/23.00 - Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová
00668/2023-PNZ -P40237/23.00
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová Slovenský pozemkový fond
17. August 2023
Dohoda o ukončení NZ č. 00657/2023-PNZ-P40049/16.01 - RELAX & FUN centrum, s.r.o.
00657/2023-PNZ -P40049/16.01
0,00 € RELAX & FUN centrum, s.r.o. Slovenský pozemkový fond
17. August 2023
MUDr. Milada Juhásová - žiadosť o uzatvorenie zmluvy o bezodplatnom prevode
00613/2023-PRZ0039/23-00
0,00 € MUDr .Milada Juhásová Slovenský pozemkový fond
17. August 2023
Ing. Ingrid Sekey - žiadosť o uzatvorenie zmluvy o bezodplatnom prevode
01401/2023-PRZ0116/23-00
0,00 € Ing.Ingrid Sekey Slovenský pozemkový fond
17. August 2023
Vladimír VOZAF - žiadosť o uzatvorenie zmluvy o bezodplatnom prevode
01863/2023-PRZ0159/23-00
0,00 € Vladimír VOZAF Slovenský pozemkový fond
17. August 2023
Nájomná zmluva č. 01459/2023-PNZ -P40300/23.00 - AG - FYTO, s.r.o.
01459/2023-PNZ -P40300/23.00
0,00 € AG - FYTO, s.r.o. Slovenský pozemkový fond
17. August 2023
Zmluva o prevode vlastníctva č. 01301/2023-PKZP-K40080/23.00 - Obec Krivany, k.ú.Krivany, okres Sabinov
01301/2023-PKZP-K40080/23.00
2 128,12 € Obec Krivany Slovenský pozemkový fond
17. August 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva Obce Šintava, okres Galanta
01173/2023-OV-0250117/23-00
0,00 € Obec Šintava Slovenský pozemkový fond
17. August 2023
Zmluva o prevode vlastníctva č. 00975/2023-PKZP-K40115/23.00 - Obec Branovo, k.ú. Branovo, okres Nové Zámky
00975/2023-PKZP-K40115/23.00
1 222,00 € Obec Branovo Slovenský pozemkový fond
17. August 2023
Dohoda o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 00964/2023-PKZP-K40113/23.00- Obec Branovo, k.ú. Branovo, okres Nové Zámky
00964/2023-PKZP-K40113/23.00
4 069,00 € Obec Branovo Slovenský pozemkový fond
17. August 2023
Nájomná zmluva č. 00874/2023-PNZ -P40193/23.00 - Michal Gbúr, SHR
00874/2023-PNZ -P40193/23.00
0,00 € Michal Gbúr, SHR Slovenský pozemkový fond
17. August 2023
Nájomná zmluva č. 00798/2023-PNZ-P40283/23.00 - PDP Kežmarok
00798/2023-PNZ -P40283/23.00
0,00 € Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok Slovenský pozemkový fond
17. August 2023
Nájomná zmluva č. 00528/2023-PNZ -P40017/23.00 - Martin Novák, SHR
00528/2023-PNZ -P40017/23.00
0,00 € Martin Novák, SHR Slovenský pozemkový fond
17. August 2023
Zmluva o prevode vlastníctva č. 00145/2023-PKZP-K40013/23.00 - PD Jaslovské Bohunice, k.ú. Bohunice, okres Trnava
00145/2023-PKZP-K40013/23.00
5 619,60 € Poľnohospodárske družstvo Jaslovské Bohunice Slovenský pozemkový fond
17. August 2023
Nájomná zmluva č. 01682/2023-PNZ -P40573/23.00 - AGRODREV Dobšiná, s.r.o.
01682/2023-PNZ -P40573/23.00
0,00 € AGRODREV Dobšiná, s.r.o Slovenský pozemkový fond