Centrálny register zmlúv

Slovenský pozemkový fond

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Apríl 2024
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 00420/2024-PKZP-K40055/24.00 - Ing. Mičudová Martina, k.ú. Uderiná, okres Lučenec
00420/2024-PKZP-K40055/24.00
2 873,85 € Ing. Martina Mičudová Slovenský pozemkový fond
12. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 00395/2024-PKZ -K40046/24.00 - Ján Slimák, k.ú. Mýto pod Ďumbierom, okres Brezno
00395/2024-PKZ -K40046/24.00
2 773,96 € Slimák Ján Slovenský pozemkový fond
12. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 00381/2024-PKZ -K40044/24.00 - Milan Leitner, k. ú. Osrblie, okres Brezno
00381/2024-PKZ -K40044/24.00
418,00 € Leitner Milan Slovenský pozemkový fond
12. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 00346/2024-PKZ -K40037/24.00 - Šorec Peter, Ing., k.ú. Hontianske Nemce, okres Krupina
00346/2024-PKZ -K40037/24.00
558,00 € Šorec Peter, Ing. Slovenský pozemkový fond
12. Apríl 2024
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 00286/2024-PKZP-K40042/24.00 - Ing. Tomašec Libor, k.ú. Považský Chlmec, okres Žilina
00286/2024-PKZP-K40042/24.00
844,45 € Ing. Tomašec Libor Slovenský pozemkový fond
12. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 00277/2024-PKZ -K40032/24.00 - Rastislav Galschneider, k. ú. Podhorany, okres Kežmarok
00277/2024-PKZ -K40032/24.00
255,00 € Galschneider Rastislav Slovenský pozemkový fond
12. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 00199/2024-PKZ -K40020/24.00 - Vranová Valéria, k.ú. Melek, okres Nitra
00199/2024-PKZ -K40020/24.00
2 477,39 € Valéria Vranová Slovenský pozemkový fond
12. Apríl 2024
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 00179/2024-PKZP-K40027/24.00 - Jozef Pekár, k.ú. Martinček, okres Ružomberok
00179/2024-PKZP-K40027/24.00
912,66 € Pekár Jozef Slovenský pozemkový fond
12. Apríl 2024
Zmluva o prevode vlastníctva č. 02421/2023-PKZP-K40230/23.00 - Kmec Radoslav Ing. a manž. v zast., k.ú. Nitrianske Hrnčiarovce, okres Nitra
02421/2023-PKZP-K40230/23.00
5 128,25 € Ing. Radoslav Kmec Slovenský pozemkový fond
12. Apríl 2024
Zmluva o prevode vlastníctva č. 03035/2023-PKZP-K40285/23.00 - Miloš Kollárik, k.ú. Liptovská Štiavnica, okres Ružomberok
03035/2023-PKZP-K40285/23.00
1 445,00 € Kollárik Miloš Slovenský pozemkový fond
12. Apríl 2024
Dohoda o zrušení a vyporiadaní PSV č. 03150/2023-PKZP-K40294/23.00-Michal Vavrečan, k.ú. Lipovec, okres Martin
03150/2023-PKZP-K40294/23.00
5 889,20 € Vavrečan Michal Slovenský pozemkový fond
12. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 03750/2023-PKZ -K40339/23.00 - JUDr. Miroslav Wöllner, Ing. MVDr. Michala Wöllner, k.ú. Jasenie
03750/2023-PKZ -K40339/23.00
100,00 € Wöllner Miroslav, JUDr. Slovenský pozemkový fond
12. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 03805/2023-PKZ -K40352/23.00 - Anna Šimoneková s manž. Anton Šimonek, k.ú. Nová Baňa, okres Žarnovica
03805/2023-PKZ -K40352/23.00
4 158,00 € Šimoneková Anna Slovenský pozemkový fond
12. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 03826/2022-PKZ -K40441/22.00 - Pagáč Mário, k ú. Zborov nad Bystricou, okres Čadca
03826/2022-PKZ -K40441/22.00
13 408,80 € Pagáč Mário Slovenský pozemkový fond
12. Apríl 2024
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 01395/2022-PKZP-K40146/22.00 - Švec Ján, k.ú. Sielnica, okres Zvolen
01395/2022-PKZP-K40146/22.00
579,28 € Švec Ján Slovenský pozemkový fond
12. Apríl 2024
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 01391/2023-PKZP-K40155/23.00 - Štaffen Igor a Kubala Bohuš, k.ú. Lietavská Lúčka, okres Žilina
01391/2023-PKZP-K40155/23.00
30 223,31 € Štaffen Igor Slovenský pozemkový fond
12. Apríl 2024
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 00608/2022-PKZP-K40067/22.00 - Matúška Miroslav a manželka Mária, k.ú. Ľuboreč, okres Lučenec
00608/2022-PKZP-K40067/22.00
1 843,76 € Mária Matúšková Slovenský pozemkový fond
12. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 00758/2023-PKZ-K40068/23.00-Zdenek Kozák, k.ú. Turčianska Štiavnička, okres Martin
00758/2023-PKZ -K40068/23.00
5,89 € Kozák Zdenek Slovenský pozemkový fond
12. Apríl 2024
Dodatok č. 00931/2024-PKZP-K40281/23.01 k Dohode o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 02964/2023-PKZP-K40281/23.00 - Baltová Marta, k.ú. Brodno, okres Žilina
00931/2024-PKZP-K40281/23.01
100,00 € Baltová Marta Slovenský pozemkový fond
12. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 00938/2023-PKZ -K40091/23.00 - Beňo Dušan s manž., k.ú. Teplá, okres Banská Štiavnica
00938/2023-PKZ -K40091/23.00
17 204,00 € Beňo Dušan Slovenský pozemkový fond