Centrálny register zmlúv

Slovenský pozemkový fond

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2023
Kúpna zmluva č. 00640/2023-PKZ -K40055/23.00 - Haleon Levice, s.r.o., k.ú. Levice, okres Levice
00640/2023-PKZ -K40055/23.00
5 232,00 € Haleon Levice, s.r.o. Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Dodatok č.00142/2022-PNZ-P40592/16.02 k NZ č.P40592/16.00 - Fragaria Plus, s.r.o.
00142/2022-PNZ -P40592/16.02
0,00 € Fragaria Plus, s.r.o. Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Nájomná zmluva č. 02332/2023-PNZ -P40834/23.00 - Ing. Peter Hradiský HAMSTRA, SHR
02332/2023-PNZ -P40834/23.00
0,00 € Ing. Peter Hradiský HAMSTRA, SHR Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Dodatok č. 03083/2023-PNZ -P40346/14.03 - Helena Kentošová
03083/2023-PNZ -P40346/14.03
0,00 € Helena Kentošová Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Dodatok č. 03047/2023-PNZ -P40520/15.03 - Poľnohospodárske družstvo Hranovnica
03047/2023-PNZ -P40520/15.03
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Hranovnica Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Dodatok k NZ č. 02981/2023-PNZ -P40116/15.04 - Poľnohospodárske družstvo Likavka
02981/2023-PNZ -P40116/15.04
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Likavka Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Dodatok č. 02925/2023-PNZ -P41056/14.03 k NZ č. 03683/2014-PNZ -P41056/14.00 - AGROQINTA, s.r.o.
02925/2023-PNZ -P41056/14.03
0,00 € AGROQINTA, s.r.o. Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Dodatok č. 02907/2023-PNZ -P40605/19.02 - Agro Tomašová a.s.
02907/2023-PNZ -P40605/19.02
0,00 € Agro Tomašová a.s. Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Dodatok č. 02890/2023-PNZ -P40770/22.01 - LÚČNICA, spol. s r.o.
02890/2023-PNZ -P40770/22.01
0,00 € LÚČNICA, spol. s r.o. Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Dodatok č. 02889/2023-PNZ -P40895/16.02 - EURO PPF s.r.o.
02889/2023-PNZ -P40895/16.02
0,00 € EURO-PPF s.r.o. Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Dodatok č. 02765/2023-PNZ -P40375/13.06 k NZ č. 04381/2013-PNZ -P40375/13.00 - JG AGRO, s. r. o.
02765/2023-PNZ -P40375/13.06
0,00 € JG AGRO, s. r. o. Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Dodatok č. 02703/2023-PNZ -P40430/16.06 - Donau farm Levsem, s.r.o.
02703/2023-PNZ -P40430/16.06
0,00 € Donau farm Levsem, s.r.o. Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Zmluva o prevode vlastníctva č. 02691/2023-PKZP-K40250/23.00 - Mesto Dolný Kubín, k.ú. Dolný Kubín, okres Dolný Kubín
02691/2023-PKZP-K40250/23.00
12 246,10 € Mesto Dolný Kubín Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Dodatok č.02525/2023--P40371/22.01 k NZ č.01250/2022-PNZ-P40371/22.00 - Farma Slaská, s.r.o.
02525/2023-PNZ -P40371/22.01
0,00 € Farma Slaská, s.r.o. Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Dohoda o ukončení NZ č. 02521/2023-PNZ -P40397/21.01 - Janka Jablončíková
02521/2023-PNZ -P40397/21.01
0,00 € Janka Jablončíková Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Dodatok č. 02425/2023-PNZ -P40340/17.03 - Lesy, Lúky a Pasienky Uhliská, s.r.o.
02425/2023-PNZ -P40340/17.03
0,00 € Lesy, Lúky a Pasienky Uhliská, s.r.o. Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Dodatok č. 02416/2023-PNZ -P40744/15.03 - KARPATSKÁ PERLA s.r.o.
02416/2023-PNZ -P40744/15.03
0,00 € KARPATSKÁ PERLA, s.r.o. Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností vo vlastníctve štátu v k.ú. Ľubotice, okres Prešov
03752/2022-OS-0140136/22-00
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Dodatok č. 03204/2023-PNZ -P40077/16.03 - Štefan Zsóri
03204/2023-PNZ -P40077/16.03
0,00 € Zsóri Štefan Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Dodatok č.03161/2023-PNZ -P40238/16.03 - Dan - Slovakia Agrar, a.s.
03161/2023-PNZ -P40238/16.03
0,00 € Dan - Slovakia Agrar, a.s. Slovenský pozemkový fond