Centrálny register zmlúv

Slovenský pozemkový fond

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Máj 2023
Mgr. Daniela Kováčiková -reštitúcie - žiadosť o vydanie pozemkov
00623/2023-PRZ0041/23-00
0,00 € Mgr. Daniela Kováčiková Slovenský pozemkový fond
31. Máj 2023
Kúpna zmluva č. 00676/2023-PKZ -K40058/23.00 - Šamko Vladimír, k. ú. Malý Šariš, obec Malý Šariš, okres Prešov
00676/2023-PKZ -K40058/23.00
11 128,37 € Šamko Vladimír Slovenský pozemkový fond
31. Máj 2023
Nájomná zmluva č 00661/2023-PNZ -P40234/23.00 - ORVIN, spol. s r.o.
00661/2023-PNZ -P40234/23.00
0,00 € ORVIN, spol. s r.o. Slovenský pozemkový fond
31. Máj 2023
Emil Vondráček - žiadosť o uzatvorenie zmluvy o bezodplatnom prevode
00649/2023-PRZ0043/23-00
0,00 € Emil Vondráček Slovenský pozemkový fond
31. Máj 2023
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, k. ú. Sverepec
00641/2023-DR-0080005/23-00
0,00 € Kubiš Tibor Slovenský pozemkový fond
31. Máj 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja, k.ú. Jabloň, okres Humenné
00629/2023-OV-0250081/23-00
0,00 € Prešovský samosprávna kraj Slovenský pozemkový fond
31. Máj 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC v k.ú. Hudcovce, Topoľovka a Závadka, okres Humenné
00627/2023-OV-0250080/23-00
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond
31. Máj 2023
Kúpna zmluva č. 00627/2022-PKZ-K40092/22.00 - Janoštiaková Erika Bc., k. ú. Rimavská Sobota, mesto Rimavská Sobota, okres Rimavská Sobota
00627/2022-PKZ -K40092/22.00
4 098,51 € Janoštiaková Erika Bc. Slovenský pozemkový fond
31. Máj 2023
Raganová Jaroslava - reštitúcia - žiadosť o vydanie pozemkov
00626/2023-PRZ0042/23-00
0,00 € Raganová Jaroslava Slovenský pozemkový fond
31. Máj 2023
Nájomná zmluva č. 00774/2023-PNZ -P40272/23.00–Ing. arch. Jarmila Kubišová
00774/2023-PNZ -P40272/23.00
0,00 € Kubišová Jarmila, Ing. arch. Slovenský pozemkový fond
31. Máj 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC – Prešovský samosprávny kraj, k.ú. Kurima, okr. Bardejov
00746/2023-OV-0250092/23-00
0,00 € Prešovský samosprávna kraj Slovenský pozemkový fond
31. Máj 2023
Nájomná zmluva č. 00745/2023-PNZ -P40264/23.00 - Villem&Forró s.r.o.
00745/2023-PNZ -P40264/23.00
0,00 € Villem&Forró s.r.o. Slovenský pozemkový fond
31. Máj 2023
Dodatok č.00693/2023-PNZ -P40109/21.01,Búšlak s.r.o.
00693/2023-PNZ -P40109/21.01
0,00 € Búšlak s.r.o. Slovenský pozemkový fond
31. Máj 2023
Nájomná zmluva č. 00681/2023 -PNZ -P40044/23.00 - Ing. Karol Braniš, SHR
00681/2023-PNZ -P40044/23.00
0,00 € Ing. Karol Braniš, SHR Slovenský pozemkový fond
31. Máj 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov z majetku SR do vlastníctva obce Veľké Teriakovce, k.ú. Veľké Teriakovce, okres Rimavská Sobota
00813/2023-OV-0250097/23-00
0,00 € Obec Veľké Teriakovce Slovenský pozemkový fond
31. Máj 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obce, k.ú. Vyšný Komárnik, okres Svidník
00799/2023-OV-0250096/23-00
0,00 € Obec Vyšný Komárnik Slovenský pozemkový fond
31. Máj 2023
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 00795/2023-PKZP-K40090/23.00 - Uličný Dušan, k. ú. Hradisko, obec Terňa, okres Prešov
00795/2023-PKZP-K40090/23.00
8 060,16 € Uličný Dušan Slovenský pozemkový fond
31. Máj 2023
Gabriela Lukáčová - žiadosť o uzatvorenie zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníctva
00791/2023-PRZ0052/23-00
0,00 € Lukáčová Gabriela Slovenský pozemkový fond
31. Máj 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva TSK v k.ú. Dvorníky, okres Hlohovec
00781/2023-OV-0250095/23-00
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond
31. Máj 2023
Kúpna zmluva č. 00780/2023-PKZ-K40071/23.00-JUDr.Vladimír Zajac, JUDr.Vladimíra Zajacová, Ing.Monika Hrašková,k.ú. Martin, okres Martin
00780/2023-PKZ -K40071/23.00
472,50 € Zajac Vladimír,JUDr. Slovenský pozemkový fond