Centrálny register zmlúv

Slovenský pozemkový fond

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Máj 2023
Zmluva o prevode vlastníctva č. 03749/2022-PKZP-K40394/22.00, Mesto Nitra, k.ú. Dolné Krškany, obec Nitra, okres Nitra
03749/2022-PKZP-K40394/22.00
2 586,24 € Mesto Nitra Slovenský pozemkový fond
29. Máj 2023
Zmluva o prevode vlastníctva č. 03676/2022-PKZP-K40387/22.00 - Slovenská správa ciest, k.ú. Slatina, obec Slatina, okres Levice
03676/2022-PKZP-K40387/22.00
115,69 € Slovenská správa ciest Slovenský pozemkový fond
29. Máj 2023
Zmluva o prevode vlastníctva č. 03647/2022-PKZP-K40386/22.00 - Jozef Štefanek a manželka Mária, k. ú. Čičmany, okres Žilina
03647/2022-PKZP-K40386/22.00
3 110,35 € Jozef Štefanek Slovenský pozemkový fond
29. Máj 2023
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 03645/2022-PKZP-K40385/22.00; JaroslavBurian; k.ú. Kvašov
03645/2022-PKZP-K40385/22.00
361,70 € Jaroslav Burian Slovenský pozemkový fond
29. Máj 2023
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 03643/2022-PKZP-K40384/22.00;Mária Andrejcová; k.ú. Kvašov
03643/2022-PKZP-K40384/22.00
1 196,70 € Mária Andrejcová Slovenský pozemkový fond
29. Máj 2023
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 03630/2022-PKZP-K40383/22.00 - Anna Uričová, k.ú. Čičmany, okres Žilina
03630/2022-PKZP-K40383/22.00
10 160,00 € Anna Uričová Slovenský pozemkový fond
29. Máj 2023
Zmluva o prevode vlastníctva č. 03866/2022-PKZP-K40391/22.00 - Národná diaľničná spoločnosť, a.s., k.ú. Slovenská Ľupča, okres Banská Bystrica
03866/2022-PKZP-K40391/22.00
342 596,13 € Národná dialničná spoločnosť, a.s. Slovenský pozemkový fond
29. Máj 2023
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 03923/2022-PKZP -K40408/22.00 - Miroslav Vojtek, Gabriela Vojteková, k. ú. Valaská Belá, okres Prievidza,
03923/2022-PKZP-K40408/22.00
5 828,06 € Miroslav Vojtek Slovenský pozemkový fond
29. Máj 2023
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec č. 03951/2022-PKZO-K40033/22.00- Mesto Nitra, k.ú. Nitra, obec Nitra, okres Nitra
03951/2022-PKZO-K40033/22.00
0,00 € Mesto Nitra Slovenský pozemkový fond
29. Máj 2023
Nájomná zmluva č. 04102/2022-PNZ -P41349/22.00 - Bertrand Christine Ida L.
04102/2022-PNZ -P41349/22.00
0,00 € Bertrand Christine Ida L Slovenský pozemkový fond
25. Máj 2023
Dohoda o urovnaní
01174/2023-OST0004/23-00
42 122,50 € Anton Semančík Slovenský pozemkový fond
24. Máj 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obce Dolná Mariková, okres Považská Bystrica
01030/2023-OV-0250105/23-00
0,00 € Obec Dolná Mariková Slovenský pozemkový fond
24. Máj 2023
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľnosti vo vlastníctve SR v k.ú. Zbyňov, okres Žilina
01478/2023-OS-0140093/23-00
0,00 € Slovenská správa ciest, Investičná výstavba s správa ciest Slovenský pozemkový fond
24. Máj 2023
Zmluva o prevode vlastníctva č. 02553/2022-PKZP-K40267/22.00 - Ministerstvo obrany SR, k. ú. Kubrá, okres Trenčín
02553/2022-PKZP-K40267/22.00
56 684,90 € Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku Slovenský pozemkový fond
24. Máj 2023
Dodatok č. 00777/2023-PKZP-K40208/19.01 k Dohode o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 01375/2019-PKZP-K40208/19.00 - Mgr. Daniela Ďuranová, k. ú. Mútne, okres Námestovo
00777/2023-PKZP-K40208/19.01
417,27 € Ďuranová Daniela, Mgr. Slovenský pozemkový fond
24. Máj 2023
Dodatok č. 00749/2023-PKZP-K40358/19.01 k Dohode o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 02266/2019-PKZP-K40358/19.00 - Mária Matejasová - k. ú. Mútne, okres Námestovo
00749/2023-PKZP-K40358/19.01
707,28 € Mária Matejasová Slovenský pozemkový fond
24. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena zo zákona č.03291/2022-PKZT-T40086/22.00 - NDS,a.s. - investor, VSD,a.s. - opávnený z VB, k.ú. bertotovce, okr. Prešov
03291/2022-PKZT-T40086/22.00
265,55 € Národná dialničná spoločnosť, a.s. Slovenský pozemkový fond
24. Máj 2023
Dohoda o zverení referentského vozidla / Mgr. Vladimír Spišák / BL 844PD
01114/2023-ERV0012/23-00
0,00 € Mgr. Vladimír Spišák Slovenský pozemkový fond
24. Máj 2023
Dohoda o zverení referentského vozidla / Mgr. Vladimír Spišák / BL 440CK
01115/2023-ERV0013/23-00
0,00 € Mgr. Vladimír Spišák Slovenský pozemkový fond
24. Máj 2023
Dohoda o zverení referentského vozidla / Ing. Mária Kucharovicová / BL 262NN
01562/2023-ERV0023/23-00
0,00 € Ing. Mária Kucharovicová Slovenský pozemkový fond