Centrálny register zmlúv

Slovenský pozemkový fond

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. November 2023
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 02571/2023-PKZP-K40228/23.00 - Ing. Patrik Vlček, k.ú. Brezno, okres Brezno
02571/2023-PKZP-K40228/23.00
957,50 € Vlček Patrik, Ing. Slovenský pozemkový fond
27. November 2023
Kúpna zmluva č. 02778/2022-PKZ -K40370/22.00 - Koričarová Dana, k.ú. Višňové, okres Žilina
02778/2022-PKZ -K40370/22.00
40 498,59 € Dana Koričarová Slovenský pozemkový fond
27. November 2023
Kúpna zmluva č. 03189/2023-PKZ -K40275/23.00 - Národná diaľničná spoločnosť, a. s., k. ú. Turie, okres Žilina,
03189/2023-PKZ -K40275/23.00
707,87 € Národná dialničná spoločnosť, a.s. Slovenský pozemkový fond
27. November 2023
Kúpna zmluva č. 03187/2023-PKZ -K40276/23.00 - Národná diaľničná spoločnosť, a. s., k. ú. Turie, okres Žilina,
03187/2023-PKZ -K40276/23.00
2 420,12 € Národná dialničná spoločnosť, a.s. Slovenský pozemkový fond
27. November 2023
Kúpna zmluva č. 03178/2023-PKZ -K40284/23.00 - Národná diaľničná spoločnosť, a. s., k. ú. Liptovský Peter, okres Liptovský Mikuláš,
03178/2023-PKZ -K40284/23.00
29 596,96 € Národná dialničná spoločnosť, a.s. Slovenský pozemkový fond
27. November 2023
Kúpna zmluva č. 03114/2022-PKZ-K40404/22.00 - Zdeněk Pavlík a Oľga Pavlíková, k.ú. Úhorná, obec Úhorná, okres Gelnica
03114/2022-PKZ -K40404/22.00
2 714,25 € Zdeněk Pavlík Slovenský pozemkový fond
27. November 2023
Zmluva o prevode vlastníctva č. 03084/2023-PKZP-K40288/23.00 - Národná diaľničná spoločnosť, a.s., k.ú. Vyšný Olčvár, okres Košice - okolie
03084/2023-PKZP-K40288/23.00
757,05 € Národná dialničná spoločnosť, a.s. Slovenský pozemkový fond
27. November 2023
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 03008/2022-PKZP-K40326/22.00 - Mesto Modrý Kameň, k.ú. Modrý Kameň, okres Veľký Krtíš
03008/2022-PKZP-K40326/22.00
928,20 € Mesto Modrý Kameň Slovenský pozemkový fond
27. November 2023
Zmluva o prevode vlastníctva č. 02991/2023-PKZP-K40267/23.00 - Národná diaľničná spoločnosť, a.s., k.ú. Skalité, okres Čadca,
02991/2023-PKZP-K40267/23.00
14 811,22 € Národná dialničná spoločnosť, a.s. Slovenský pozemkový fond
27. November 2023
Kúpna zmluva č. 02851/2023-PKZ -K40136/23.00 - Národná diaľničná spoločnosť, a. s., k. ú. Kysucké Nové Mesto, okres Kysucké Nové Mesto,
02851/2023-PKZ -K40136/23.00
3 539,18 € Národná dialničná spoločnosť, a.s. Slovenský pozemkový fond
27. November 2023
Dodatok č. 02826/2023-PKZP-K40060/23.01, kupujúci: JUDr. Milan Psotný a Jaroslava Psotná, k.ú. Hrubá Strana
02826/2023-PKZP-K40060/23.01
4 029,60 € JUDr. Milan Psotný Slovenský pozemkový fond
27. November 2023
Kúpna zmluva č. 03192/2022-PKZ-K40411/22.00 - Ivan Kolok a manželka, k.ú. Turany, okres Martin
03192/2022-PKZ -K40411/22.00
6 141,88 € Kolok Ivan Slovenský pozemkový fond
27. November 2023
Kúpna zmluva č. 03205/2023-PKZ -K40302/23.00 - Obec Paňovce, k.ú. Paňovce, okres Košice-okolie
03205/2023-PKZ -K40302/23.00
446,50 € Obec Paňovce Slovenský pozemkový fond
27. November 2023
Zmluva o prevode vlastníctva č. 03554/2019-PKZP-K40556/19.00 - Mária Dzuríková, Marek Dzurík, Ing. Barbora Krššáková, Miroslava Dzuríková, k.ú. Zábiedovo, okres Tvrdošín
03554/2019-PKZP-K40556/19.00
100,00 € Mária Dzuríková Slovenský pozemkový fond
27. November 2023
Dodatok č. 03362/2023-PNZ -P40064/23.01 - Ing. Tibor Šramo
03362/2023-PNZ -P40064/23.01
0,00 € Šramo Tibor, Ing. Slovenský pozemkový fond
27. November 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 03273/2023-PKZO-B40210/23.00, Omega ct, s.r.o. k. ú. Bobrovec
03273/2023-PKZO-B40210/23.00
269,77 € Omega ct, s.r.o. Slovenský pozemkový fond
27. November 2023
Kúpna zmluva č. 03235/2023-PKZ -K40307/23.00 - Národná diaľničná spoločnosť, a.s., k.ú. Liptovský Mikuláš
03235/2023-PKZ -K40307/23.00
9 981,88 € Národná dialničná spoločnosť, a.s. Slovenský pozemkový fond
27. November 2023
Kúpna zmluva č. 03230/2023-PKZ -K40306/23.00 - Národná diaľničná spoločnosť, a. s., k. ú. Uhorská Ves, okres Liptovský Mikuláš,
03230/2023-PKZ -K40306/23.00
21 248,08 € Národná dialničná spoločnosť, a.s. Slovenský pozemkový fond
27. November 2023
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 04169/2020-PKZP-K40196/20.00 - Kubačková Viera, k.ú. Žaškov, okres Dolný Kubín
04169/2020-PKZP-K40196/20.00
5 001,50 € Kubačková Viera Slovenský pozemkový fond
27. November 2023
Dodatok č. 03975/2023-PKZO-B40176/23.01 k zmluve o zriadení vecného bremena č. 03020/2023-PKZO-B40176/23.00
03975/2023-PKZO-B40176/23.01
201,40 € Miloš Jurkech Slovenský pozemkový fond