Centrálny register zmlúv

Slovenský pozemkový fond

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Júl 2024
Nájomná zmluva č. 01338/2024-PNZ -P40345/24.00- Mgr. Dušan Havlík
01338/2024-PNZ -P40345/24.00
0,00 € Mgr. Dušan Havlík Slovenský pozemkový fond
16. Júl 2024
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, k.ú. Stebník, okres Bardejov
01482/2024-DR-0080010/24.00
0,00 € Mihok Ľuboš Slovenský pozemkový fond
16. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 01798/2024-PKZ -K40230/24.00 - Ľupták Pavel, k.ú. Banky, okres Banská Štiavnica
01798/2024-PKZ -K40230/24.00
900,00 € Ľupták Pavel Slovenský pozemkový fond
16. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 02079/2024-PKZ-K40256/24.00 - PINKI.SK s.r.o., k. ú. Oreské, okres Skalica
02079/2024-PKZ -K40256/24.00
2 713,33 € PINKI.SK s.r.o. Slovenský pozemkový fond
16. Júl 2024
Zmluva o prevode vlastníctva č. 02548/2023-PKZP-K40242/23.00 - ORAVEX Slovakia s.r.o., k. ú. Dežerice, okres Bánovce nad Bebravou,
02548/2023-PKZP-K40242/23.00
4 329,78 € ORAVEX SLOVAKIA s.r.o. Slovenský pozemkový fond
16. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 00720/2020-PKZ -K40172/20.00 - RV 3, s.r.o., k.ú. Zlatovce, okres Trenčín
00720/2020-PKZ -K40172/20.00
438 707,80 € RV 3, s. r. o. Slovenský pozemkový fond
16. Júl 2024
DOHODA O UROVNANÍ
02345/2024-OST0018/24-00
0,00 € Mário Palkech – Paintball – Podolie Slovenský pozemkový fond
16. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 02273/2024-PKZ-K40281/24.00- Andrea Martečíková-k.ú. Orlové, okres Pov. Bystrica
02273/2024-PKZ -K40281/24.00
3 936,25 € Martečíková Andrea Slovenský pozemkový fond
16. Júl 2024
Zmluva o prevode vlastníctva č. 01421/2024-PKZP-K40183/24.00 - Obec Krásnovce, k.ú. Krásnovce, okres Michalovce
01421/2024-PKZP-K40183/24.00
5 901,60 € Obec Krásnovce Slovenský pozemkový fond
16. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 02168/2024-PKZ -K40266/24.00 - WAJDA WINE, s.r.o. , k. ú. Vrbové, okres Piešťany
02168/2024-PKZ -K40266/24.00
24 204,60 € WAJDA WINE, s.r.o. Slovenský pozemkový fond
16. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 02154/2024-PKZ -K40265/24.00 - WAJDA WINE, s.r.o. , k. ú. Vrbové, okres Piešťany
02154/2024-PKZ -K40265/24.00
19 890,00 € WAJDA WINE, s.r.o. Slovenský pozemkový fond
16. Júl 2024
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 02181/2024-PKZP-K40302/24.00 - Ing. Štefan Pobuda, k. ú. Koválovec, okres Skalica
02181/2024-PKZP-K40302/24.00
1 775,81 € Ing. Štefan Pobuda Slovenský pozemkový fond
16. Júl 2024
Zmluva o prevode vlastníctva č. 01732/2024-PKZP-K40249/24.00 - Nižník Ladislav, JUDr., Staviščák Ivan, Abrahámová Elvíra, k. ú. Lipany, obec Lipany, okres Sabinov
01732/2024-PKZP-K40249/24.00
3 641,70 € Nižník Ladislav, JUDr. Slovenský pozemkový fond
16. Júl 2024
Kúpna zmluva č.02369/2024-PKZ -K40275/24.00 - Biofarma, s.r.o., k. ú. Jablonov, okres Levoča
02369/2024-PKZ -K40275/24.00
92 283,00 € Biofarma, s.r.o. Slovenský pozemkový fond
16. Júl 2024
Zmluva o prevode vlastníctva č. 01937/2024-PKZP-K40263/24.00 - Ďurana Miloš a manželka Iveta, k.ú. Dolný Hričov, okres Žilina
01937/2024-PKZP-K40263/24.00
330,50 € Miloš Ďurana Slovenský pozemkový fond
16. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 01834/2024-PKZ -K40236/24.00 - Gáfrik Rastislav s manž., k.ú. Hliník nad Hronom, okres Žiar nad Hronom
01834/2024-PKZ -K40236/24.00
2 431,00 € Gáfrik Rastislav Slovenský pozemkový fond
16. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 00242/2024-PKZ -K40024/24.00, Poľovné združenie Englová Horovce, k.ú. Horovce, okres Púchov
00242/2024-PKZ -K40024/24.00
2 762,50 € Poľovnícke združenie Englová Horovce Slovenský pozemkový fond
16. Júl 2024
Zmluva o prevode vlastníctva č. 00352/2024-PKZP-K40051/24.00 - Žilinský samosprávny kraj, k. ú. Čadca, okres Čadca
00352/2024-PKZP-K40051/24.00
27 348,00 € Žilinský samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond
16. Júl 2024
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 01765/2024-PKZP-K40257/24.00 - Suchý Peter, Ing. s manž., k.ú. Pitelová, okres Žiar nad Hronom
01765/2024-PKZP-K40257/24.00
1 494,00 € Suchý Peter, Ing. Slovenský pozemkový fond
16. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 00520/2024-PKZ -K40064/24.00 - Národná diaľničná spoločnosť, a.s., k.ú. Levoča, okres Levoča,
00520/2024-PKZ -K40064/24.00
79 716,49 € Národná dialničná spoločnosť, a.s. Slovenský pozemkový fond