Centrálny register zmlúv

Slovenský pozemkový fond

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. August 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 01273/2022-PNZ -P40379/22.00, Martina Fabriciusová
01273/2022-PNZ -P40379/22.00
0,00 € Fabriciusová Martina Slovenský pozemkový fond
18. August 2023
Nájomná zmluva č. 01136/2023-PNZ -P41210/22.00 - Poľnohospodárske družstvo "Radošinka"
01141/2023-PNZ -P40275/23.00
0,00 € Poľnohospodárske družstvo "Radošinka" Slovenský pozemkový fond
18. August 2023
Nájomná zmluva č. 01136/2023-PNZ -P41210/22.00-Poľnohospodárske družstvo "Radošinka"
01136/2023-PNZ -P41210/22.00
0,00 € Poľnohospodárske družstvo "Radošinka" Slovenský pozemkový fond
18. August 2023
Františka Butkovičová a spol. - žiadosť o uzatvorenie zmluvy o bezodplatnom prevode
01103/2023-PRZ0081/23-00
0,00 € Františka Butkovičová a spol. Slovenský pozemkový fond
18. August 2023
Nájomná zmluva č. 01601/2023-PNZ -P40545/23.00 - Ing. Andrej Jesenský
01601/2023-PNZ -P40545/23.00
0,00 € Ing. Andrej Jesenský Slovenský pozemkový fond
18. August 2023
Nájomná zmluva č. 01617/2023-PNZ -P40548/23.00 - Daniel Šiket
01617/2023-PNZ -P40548/23.00
0,00 € Šiket Daniel Slovenský pozemkový fond
18. August 2023
NZ č. 01551/2023-PNZ -P40533/23.00 - Kapičáková Mária
01551/2023-PNZ -P40533/23.00
0,00 € Kapičáková Mária Slovenský pozemkový fond
18. August 2023
Dodatok č. 01749/2023-PNZ-P40649/14.02 - AGRO - MATÚŠKOVO, s.r.o.
01749/2023-PNZ -P40649/14.02
0,00 € AGRO-MATÚŠKOVO S.R.O. Slovenský pozemkový fond
18. August 2023
Nájomná zmluva č. 01731/2023-PNZ -P40585/23.00 - Ján Marko
01731/2023-PNZ -P40585/23.00
0,00 € Marko Ján Slovenský pozemkový fond
18. August 2023
Dodatok č. 01723/2023-PNZ-P40272/14.02 - Vácziová Gabriela, SHR
01723/2023-PNZ -P40272/14.02
0,00 € VÁCZIOVÁ GABRIELA, SHR Slovenský pozemkový fond
18. August 2023
Nájomná zmluva č. 01677/2023-PNZ -P40577/23.00 - PD Dolné Otrokovce s.r.o.
01677/2023-PNZ -P40577/23.00
0,00 € PD Dolné Otrokovce s.r.o. Slovenský pozemkový fond
18. August 2023
Nájomná zmluva č. 01674/2023-PNZ -P40576/23.00 - Jarmila Remenárová
01674/2023-PNZ -P40576/23.00
0,00 € Remenárová Jarmila Slovenský pozemkový fond
18. August 2023
Nájomná zmluva č. 01657/2023-PNZ -P40563/23.00 - Jaroslav Lipovský
01657/2023-PNZ -P40563/23.00
0,00 € Jaroslav Lipovský Slovenský pozemkový fond
18. August 2023
Nájomná zmluva č. 01650/2023-PNZ -P40560/23.00 - Henrich Hammer
01650/2023-PNZ -P40560/23.00
0,00 € Henrich Hammer Slovenský pozemkový fond
18. August 2023
Ján Chovanec, Mária Ceľuchová, Jolana Belejová - reštitúcia - žiadosť o vydanie pozemku
01624/2023-PRZ0134/23-00
0,00 € Ján Chovanec Slovenský pozemkový fond
18. August 2023
Nájomná zmluva č. 01915/2023-PNZ -P40667/23.00 - Michal Guldan
01915/2023-PNZ -P40667/23.00
0,00 € Michal Guldan Slovenský pozemkový fond
18. August 2023
Nájomná zmluva č. 01914/2023-PNZ -P40519/23.00 - Máte Molnár, SHR
01914/2023-PNZ -P40519/23.00
0,00 € Molnár Máté, SHR Slovenský pozemkový fond
18. August 2023
Nájomná zmluva č. 01913/2023-PNZ -P40666/23.00 - AGROFAM s.r.o.
01913/2023-PNZ -P40666/23.00
0,00 € AGROFAM s.r.o. Slovenský pozemkový fond
18. August 2023
Nájomná zmluva č. 01901/2023-PNZ-P40659/23.00 - Jozef Žigo a Bc. Mária Žigová Javorová
01901/2023-PNZ -P40659/23.00
0,00 € Jozef Žigo a Bc. Mária Žigová Javorová Slovenský pozemkový fond
18. August 2023
Nájomná zmluva č. 01898/2023-PNZ -P40621/23.00 - Ing. Ladislav Leitman
01898/2023-PNZ -P40621/23.00
0,00 € Leitman Ladislav, Ing. Slovenský pozemkový fond