Centrálny register zmlúv

Slovenský pozemkový fond

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Júl 2024
Zmluva o prevode vlastníctva č.00990/2024-PKZP-K40127/24.00 - Ministerstvo obrany SR, k.ú. Viničné, okres Pezinok
00990/2024-PKZP-K40127/24.00
10 763,30 € Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovenský pozemkový fond
15. Júl 2024
Dodatok č.01310/2024-PNZ-P40575/14.06 - Donau farm Trnava, s.r.o.
01310/2024-PNZ -P40575/14.06
0,00 € Donau farm Trnava, s.r.o. Slovenský pozemkový fond
15. Júl 2024
Protokol o odovzdaní správy nehnuteľností vo vlastníctve SR v k.ú. Šarišské Michaľany, okres Sabinov
01845/2024-OS-0140097/24.00
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Slovenský pozemkový fond
15. Júl 2024
Zmluva o zriadení VB, Západoslovenská distribučná a.s., k.ú. Levice
02522/2024-PKZO-B40300/24.00
100,00 € Západoslovenská distribučná a.s. Slovenský pozemkový fond
15. Júl 2024
Dodatok č. 01175/2024-PNZ -P40373/23.01 - BOS-POR AGRO s.r.o.
01175/2024-PNZ -P40373/23.01
0,00 € BOS-POR AGRO s.r.o. Slovenský pozemkový fond
15. Júl 2024
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obce Rudinka, okres Kysucké Nové Mesto
02420/2024-OV-0250080/24.00
0,00 € Obec Rudinka Slovenský pozemkový fond
15. Júl 2024
Nájomná zmluva č. 01333/2024-PNZ -P40341/24.00 - Mgr.Mgr.Žaneta Michalčák Čudaiová
01333/2024-PNZ -P40341/24.00
0,00 € Mgr.Mgr.Žaneta Michalčák Čudaiová Slovenský pozemkový fond
15. Júl 2024
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností vo vlastníctve štátu v k.ú. Kaluža, okres Michalovce
01597/2024-OS-0140088/24.00
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Slovenský pozemkový fond
15. Júl 2024
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC v k.ú. Hamuliakovo, okres Senec
02197/2024-OV-0250074/24.00
0,00 € Bratislavský samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond
15. Júl 2024
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva Nitrianskeho samosprávneho kraja v k.ú. Levice, okres Levice
01821/2024-OV-0250061/24.00
0,00 € Nitriansky samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond
15. Júl 2024
Zmluva o zriadení VB, ZsDis, a.s., k.ú. Palárikovo (zmluva NV)
01502/2024-PKZO-B40200/24.00
108,50 € Západoslovenská distribučná, a.s. Slovenský pozemkový fond
15. Júl 2024
Nájomná zmluva č. 03006/2023-PNZ -P41106/23.00 - Poľnohospodárske družstvo Lozorno
03006/2023-PNZ -P41106/23.00
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Lozorno Slovenský pozemkový fond
15. Júl 2024
Nájomná zmluva č. 00610/2024-PNZ -P40179/24.00 - Košice Región Turizmus
00610/2024-PNZ -P40179/24.00
0,00 € Košice Región Turizmus Slovenský pozemkový fond
15. Júl 2024
Nájomná zmluva č. 01446/2024-PNZ -P40376/24.00 - Ján Stedina
01446/2024-PNZ -P40376/24.00
0,00 € Ján Stedina Slovenský pozemkový fond
15. Júl 2024
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností vo vlastníctve SR v k.ú. Matiaška, okres Vranov nad Topľou
02217/2024-OS-0140131/24.00
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Slovenský pozemkový fond
15. Júl 2024
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností vo vlastníctve štátu v k.ú. Cinobaňa, okres Poltár
02104/2024-OS-0140126/24.00
0,00 € Lesy SR, š.p. Slovenský pozemkový fond
15. Júl 2024
Nájomná zmluva č. 00631/2024-PNZ -P41068/23.00 - Poľnohospodárske družstvo Lozorno
00631/2024-PNZ -P41068/23.00
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Lozorno Slovenský pozemkový fond
15. Júl 2024
Dodatok č. 00965/2024-PNZ -P40461/23.01 - Mária Požehnajová
00965/2024-PNZ -P40461/23.01
0,00 € Mária Požehnajová Slovenský pozemkový fond
15. Júl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č.00093/2024-PKZO-B40008/24.00 Vinidi s.r.o., k.ú. Veľký Báb
00093/2024-PKZO-B40008/24.00
5 192,25 € VINIDI s. r. o. Slovenský pozemkový fond
15. Júl 2024
Nájomná zmluva č. 01345/2024-PNZ -P40349/24.00- Aneta Matejková
01345/2024-PNZ -P40349/24.00
0,00 € Aneta Matejková Slovenský pozemkový fond