Centrálny register zmlúv

Slovenský pozemkový fond

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. August 2023
NZ č.01323/2022-PNZ -P40393/22.00 - EMFARM s.r.o.
01323/2022-PNZ -P40393/22.00
0,00 € EMFARM s.r.o. Slovenský pozemkový fond
17. August 2023
Nájomná zmluva č. 00504/2023-PNZ -P40153/23.00 - Martina Angelovičová - SHR
00504/2023-PNZ -P40153/23.00
0,00 € Angelovičová Martina - SHR Slovenský pozemkový fond
17. August 2023
Nájomná zmluva č. 00358/2023-PNZ -P40070/23.00 - Marian Lehotský, SHR
00358/2023-PNZ -P40070/23.00
0,00 € Lehotský Marian Slovenský pozemkový fond
17. August 2023
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 00246/2023-PKZP-K40033/23.00 - Obec Soľ, k. ú. Soľ, okres Vranov nad Topľou
00246/2023-PKZP-K40033/23.00
100,00 € ObecSoľ Slovenský pozemkový fond
17. August 2023
Dodatok č. 02240/2023-PKZO-K40031/22.01 k zmluve o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec č. 03306/2022-PKZO-K40031/22.00 - Mesto Trnava, k. ú. Trnava, okres Trnava
02240/2023-PKZO-K40031/22.01
0,00 € Mesto Trnava Slovenský pozemkový fond
17. August 2023
Zmluva o prevode vlastníctva č. 02066/2019-PKZP-K40318/19.00 - AGROSOLUM, s.r.o., k. ú. Dolné Zahorany, obec Dolné Zahorany, okres Rimavská Sobota
02066/2019-PKZP-K40318/19.00
32 639,72 € AGROSOLUM, s.r.o. Slovenský pozemkový fond
17. August 2023
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností vo vlastníctve štátu, k.ú. Oščadnica, okres Čadca
01528/2023-OS-0140098/23-00
0,00 € Lesy SR, š.p. Slovenský pozemkový fond
17. August 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC v k.ú. Nižné Ladičkovce, okres Humenné
01472/2023-OV-0250147/23-00
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond
17. August 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC, k.ú. Ptičie, okres Humenné
01331/2023-OV-0250139/23-00
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond
17. August 2023
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností vo vlastníctve štátu v k.ú. Lutiše, okres Žilina
01308/2023-OS-0140072/23-00
0,00 € Lesy SR, š.p. Banská Bystrica Slovenský pozemkový fond
17. August 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC, k.ú. Šarišské Dravce, okres Sabinov
01159/2023-OV-0250113/23-00
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond
17. August 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC, k.ú. Zbudský Rokytov, okres Humenné
01132/2023-OV-0250110/23-00
0,00 € Prešovský samosprávna kraj Slovenský pozemkový fond
17. August 2023
Dodatok č. 009172023-PKZ -K4064314.01 ku kúpnej zmluve č. 038392014-PKZ -K4064314.00 - Obec Soľ, k. ú. Soľ, okres Vranov nad Topľou
00917/2023-PKZ -K40643/14.01
0,00 € ObecSoľ Slovenský pozemkový fond
17. August 2023
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 00761/2023-PKZP-K40077/23.00-Obec Dubovica, k.ú.Dubovica, okres Sabinov
00761/2023-PKZP-K40077/23.00
100,00 € Obec Dubovica Slovenský pozemkový fond
17. August 2023
Nájomná zmluva č. 00668/2023-PNZ -P40237/23.00 - Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová
00668/2023-PNZ -P40237/23.00
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová Slovenský pozemkový fond
17. August 2023
Dohoda o ukončení NZ č. 00657/2023-PNZ-P40049/16.01 - RELAX & FUN centrum, s.r.o.
00657/2023-PNZ -P40049/16.01
0,00 € RELAX & FUN centrum, s.r.o. Slovenský pozemkový fond
17. August 2023
MUDr. Milada Juhásová - žiadosť o uzatvorenie zmluvy o bezodplatnom prevode
00613/2023-PRZ0039/23-00
0,00 € MUDr .Milada Juhásová Slovenský pozemkový fond
17. August 2023
Ing. Ingrid Sekey - žiadosť o uzatvorenie zmluvy o bezodplatnom prevode
01401/2023-PRZ0116/23-00
0,00 € Ing.Ingrid Sekey Slovenský pozemkový fond
17. August 2023
Vladimír VOZAF - žiadosť o uzatvorenie zmluvy o bezodplatnom prevode
01863/2023-PRZ0159/23-00
0,00 € Vladimír VOZAF Slovenský pozemkový fond
17. August 2023
Nájomná zmluva č. 01459/2023-PNZ -P40300/23.00 - AG - FYTO, s.r.o.
01459/2023-PNZ -P40300/23.00
0,00 € AG - FYTO, s.r.o. Slovenský pozemkový fond